Civile skal hjælpe politikere med at sikre religionsfrihed

Religiøse minoriteter forfølges i stigende grad på verdensplan, konkluderer ny årsrapport fra EU-parlamentarikere, der vil have EU mere på banen for at kæmpe for religions- og trosfrihed

Libanesiske kristne sørger ved kisten efter, at en pårørende blev dræbt i et selvmordsangreb i sidste uge. Billedet er taget i byenal-Qaa nær grænsen til det krigshærgede Syrien.
Libanesiske kristne sørger ved kisten efter, at en pårørende blev dræbt i et selvmordsangreb i sidste uge. Billedet er taget i byenal-Qaa nær grænsen til det krigshærgede Syrien. Foto: JOSEPH EID/AFP.

Religions- og trosfriheden er under stigende pres i en lang række lande. Og mange steder bliver mindretal med en anden tro end flertallet udsat for systematisk forfølgelse og voldelige angreb. Både fra regeringer og fra terrorbevægelser som Islamisk Stat, der især angriber kristne.

Sådan lyder den nedslående konklusion på den årlige rapport, som en række EU-parlamentarikere fremlagde i Europa-Parlamentet forleden.

Det er tredje gang, man har kortlagt landskabet uden for Europa, når det gælder landenes forhold til religions- og trosfrihed. Og i år var konklusionen endnu mere nedslående end tidligere.

Det fremgår af arbejdet fra den interparlamentariske gruppe On Freedom of Religion or Beliefs and Religious Tolerance (på dansk: Om tros- og religionsfrihed og religiøs tolerance).

Under fremlæggelsen omtalte FN’s særlige rapportør for religionsfrihed, Heiner Bielefeldt, den aktuelle situation i verden som forfærdelig.

”Det, der sker rundt omkring, er helt uden for vores forestillingsevne. Flere steder i både Mellemøsten, Afrika og Sydøstasien er der ligefrem tale om folkedrab. I forskellig grad, ja, men det er det, der sker. Vi må passe på, at vi ikke bare begynder at resignere over for udviklingen, men tværtimod holder fast ved at se efter lyspunkter, de gode ting, som kan være med til at udbrede accept og respekt for den grundlæggende menneskerettighed, som religions- og trosfrihed er,” sagde Heiner Bielefeldt og nævnte i samme anledning netop Danmark som et positivt eksempel til efterfølgelse.

”I Danmark er man begyndt at skabe nye alliancer og netværk, hvor parlamentarikere mødes med folk fra frivillige organisationer omkring landets udenrigs- og udviklingspolitik. Og netop disse mennesker, der arbejder aktivt i verden, er altafgørende for både FN og EU, der uden samarbejde med de civile institutioner ville være tomme skaller.”

Filip Buff Pedersen er en af de civile, som Heiner Bielefeld refererede til. Han er projektleder i Dansk Missionsråd og deltager som sekretær i en tværpolitisk gruppe af folketingsmedlemmer, der arbejder med at se på religion og trosfrihed som en del af dansk udenrigspolitik. Filip Buff Pedersen er stillet til rådighed for gruppen af Dansk Missionsråd, lige som Institut for Menneskerettigheder støtter op om gruppen med faglig kapacitet. Filip Buff Pedersen var også selv med ved fremlæggelsen af rapporten i Europa-Parlamentet i Bruxelles.

”I den nye udenrigspolitiske strategi herhjemme står der, at man vil arbejde imod fundamentalisme og ekstremisme. Og i den sammenhæng er netop spørgsmålet om religions- og trosfrihed helt centralt og en vigtig nøgle, fordi det jo betoner det enkelte individs rettigheder og ikke regentens, statens eller de herskende trossamfunds overhoveder. Her er de trosbaserede organisationer centrale medspillere, fordi de netop kan gå ind og tale med både majoriteter og minoriteter om, hvad religions- og trosfrihed reelt betyder, og hvordan de kan arbejde konkret med det,” siger Filip Buff Pedersen.

Han mener dog generelt, at Danmark halter noget bagud i forhold til EU’s udenrigspolitiske fokus på, hvordan man via sin udenrigs- og udviklingspolitik kan styrke fokus på individets rettigheder, når det gælder religion.

”I EU’s udenrigstjeneste har man lavet retningslinjer for, hvordan man arbejder med religions- og trosfrihed som diplomater, og man holder også kurser i disse. Retningslinjerne forpligter også medlemsstaterne, men her har der i dansk sammenhæng ikke været en systematisk opfølgning,” siger Filip Buff Pedersen.

Medlem af Europa-Parlamentet Margrete Auken (SF) er den eneste dansker i den gruppe af EU-parlamentarikere, der står bag rapporten. Hun peger også på netop civilsamfundet som en vigtig medspiller i kampen om at få sikret menneskers religions- og trosfrihed globalt.

”Det er tit via de civile støttegrupper, man kan hjælpe til på flere niveauer og gå uden om statsapparatet. Som præst har jeg også selv set, hvordan netop kirkelige samfund hjælper rundt om i verden på civilt niveau. Blandt andet i Palæstina, hvor kristne kirker hjælper både kristne og muslimer. Tit kan man som religiøst menneske selv nå længere i dialogen med et andet religiøst menneske,” siger Margrete Auken.

Hun understreger samtidig vigtigheden af, at det via rapporten også kommer frem i lyset i Europa-Parlamentet, at ikke kun kristne minoriteter er truet.

”Vi skal også beskytte de forfulgte muslimer. De er truet i lige så høj grad som de kristne. Men det kan være lidt sværere at få politisk opmærksomhed omkring i EU,” siger Margrete Auken.