Prøv avisen

Connie, kirken og klimaet

Kirken skal deltage aktivt i klimadebatten, opfordrede klimaminister Connie Hedegaard (K) på klimakonferencen i Århus. – Foto: Lars Aarø/Fokus.

Kirken bør gå foran i klimadebatten, lød det enstemmigt, da klimaminister Connie Hedegaard (K) sammen med fremtrædende klimateologer i weekenden talte på konferencen Kirken og Miljøet i Århus

Nytter det noget, at holde skabelsesgudstjenester?

Har det overhovedet nogen betydning at købe fairtrade-kirkekaffe i stedet for den almindelige?

Har kirken noget at bidrage med i forhold til at passe på jorden?

Ja, ja og ja. Skynd jer at komme i gang, lød meldingen, da Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Århus Stift inviterede til kirkelig klimakonference i Sankt Markus Kirken i weekenden. Konferencen skulle skabe interesse for klimaet blandt menighedsrådene og stimulere entusiasmen. Sidstnævnte lod til at være til stede i den godt fyldte sognegård.

Menighedsrådsmedlemmerne var kommet rejsende fra hele landet. Der var sågar repræsentanter fra Færøerne i forsamlingen.

Dagens stjerne var uden tvivl klimaminister Connie Hedegaard (K), som ordstyrer og programmedarbejder på P 1 Anders Laugesen præsenterede som sin personlige klimaengel.

Det var da også en tydeligt indigneret klimaminister, der kom på talerstolen, og som fik mere og mere farve i kinderne, desto flere grelle klimatiske eksempler hun fremlagde. Connie Hedegaard understregede fra begyndelsen, at også kirken har en vigtig rolle i klimadebatten.

En kirke må ikke være bange for at appellere til menneskers ansvar. Kirken kan sætte ord på det ansvar. Der er noget i det religiøse sprog, som tiden har brug for, og som kirken kan mobilisere. Det er væsentligt at formidle til det moderne menneske, at vi har et ansvar over for andre arter og medmennesker, sagde Connie Hedegaard.

Der er et stort behov for, at dem med det kristne livssyn agerer. Nogle skal appellere til andre end mig, mig, mig, fastslog klimaministeren.

Professor i teologi ved Københavns Universitet Niels Henrik Gregersen talte om miljøet i teologisk perspektiv og opfordrede til et opgør med moraliseringen i klimadebatten.

Vi må se problemerne i øjnene og indse, at vi ikke kan have moralsk rene hænder. Ingen af os har rene hænder. Mit CO2-forbrug er stort på grund af rejser, sagde han og fortsatte:

Vi må tage et opgør med de rene hænders moralteologi. Vi har behov for at kultivere vores vaner og adfærdsmønstre. Vi må foretage de rette valg. Vi skal undgå at blive dumme og magelige bare fordi vi lever derudad. Vi må se skønheden og mulighederne i det, vi allerede har, sagde Niels Henrik Gregersen.

Hans-Jürgen Schorre, medarbejder ved Kirkeligt Nettverk for Miljø, Forbruk og Rettferd i Norge, gjorde klimakampen konkret og høstede et af dagens største bifald, da han fortalte, at norske præster har fået kilometerpenge for at køre på cykel

Vi har brug for et paradigmeskift i sind og handling. Kirken skal være i front og præge folk, sagde nordmanden, som mener, at det største problem i klimadebatten er, at mange undskylder sig med, at de alene ikke kan redde verden.

Det er problematisk, når alle siger det, og det er udtryk for en stor afmagtsfølelse og ansvarsfralæggelse. Det nytter faktisk at gøre noget, sagde Hans-Jürgen Schorre, som også kom med det forløsende bevis for sit eget udsagn.

En kirkeværge på en lille norsk ø insisterede på, at kransene på kirkegårdene skulle være 100 procent nedbrydelige i naturen. Det resulterede i, at den norske blomsterindustri den dag i dag kun har kompostérbare kranse. Det viser den synergieffekt, et enkelt menneske kan skabe, sagde han.

Hans-Jürgen Schorres opløftende tale gjorde indtryk rundt om ved bordene, hvor flere menighedsrødder noterede ned og skrev lister til kommende menighedsrådsmøder. Pia Settergren, som sidder i menighedsrådet i Uth Kirke, var blandt de inspirerede:

Det er enormt positivt, at kirken blander sig i det, der sker i virkeligheden, og ikke bare er støvede ord. Vi skal ikke være berøringsangste for at være lidt politiske og provokerende. At tage vare på planeten vedrører os allesammen. Det er ikke i morgen, men nu, vi skal handle. Vi kan ikke være andet bekendt, sagde Pia Settergren.

schelde@kristeligt-dagblad.dk

Hans-Jürgen Schorre, medarbejder ved Kirkeligt Nettverk for Miljø, Forbruk og Rettferd i Norge, høstede dagens største bifald. – Foto: Lars Aarø/Fokus.