Prøv avisen

Dårlig erfaring med europæiske imam-uddannelser

"Der er flere eksempler i Europa på, at uddannelserne ikke fungerer specielt godt. De, der har taget uddannelsen, kan måske få tillid fra én gruppe af muslimer, men ikke fra andre," siger Göran Larsson, professor i religionsvidenskab ved Göteborgs Universitet. Arkivfoto. Imam holder tale ved fredagsbøn i moske i Københavns Nordvestkvarter. - Foto: Jacob Nielsen Denmark

Mens et politisk flertal herhjemme ser positivt på en teologisk uddannelse for imamer, er erfaringerne i en række andre europæiske lande ikke de bedste

Inden for det sidste årti er der oprettet uddannelser i islamisk teologi i blandt andet Storbritannien, Tyskland, Østrig, Holland og Frankrig. Og stort set alle landene har oplevet væsentlige udfordringer. Det fortæller Göran Larsson, professor i religionsvidenskab ved Göteborgs Universitet. Han har undersøgt erfaringerne med imamuddannelser i samtlige europæiske lande.

Der er flere eksempler i Europa på, at uddannelserne ikke fungerer specielt godt. De, der har taget uddannelsen, kan måske få tillid fra én gruppe af muslimer, men ikke fra andre, siger han.

LÆS OGSÅ: Imamuddannelser i Europa har et troværdighedsproblem

For eksempel har Holland, som Danmark ofte sammenlignes med, store problemer med at rekruttere studerende. Så store, at faghøjskolen InHolland næste år lukker sin islamteologiske bacheloruddannelse, som blev oprettet i 2006. Der er ellers næsten fire gange så mange muslimer i Holland som i Danmark, og arbejdsmarkedet for uddannede imamer er større.

Göran Larssons vurdering bakkes op af Birgitte Schepelern Johansen, adjunkt ved Tværkulturelle og Nationale Studier ved Københavns Universitet. Hun har ligeledes undersøgt erfaringerne i andre europæiske lande.

Udfordringerne, man er stødt på, er flere. Hvordan laver man en uddannelse, som repræsenterer et bredt udsnit af forskellige muslimske trosretninger? Hvilken form for islam er det, man vil undervise i? Og hvilket job forestiller man sig, en eksamen i islamisk teologi kan bruges til? Imamer har mange steder ikke en fast forankret ansættelsesform med fuldtidsløn, så hvad skulle incitamentet være for at tage en mangeårig uddannelse? Det er nogle af de store, svære spørgsmål, hvis uddannelsen skal have en funktion i de muslimske menigheder, siger hun.

OVERBLIK: Her kan man uddanne sig til imam i Europa

Islamekspert og adjungeret professor Jørgen S. Nielsen ved University of Birmingham og Københavns Universitet er fortaler for en dansk uddannelse for imamer.

Set udefra burde der være et behov. De manglende muslimske reaktioner i den her debat viser, at det behov endnu ikke er helt erkendt. Men i Storbritannien, hvor man er en halv generation og cirka 10 år foran Danmark i forhold til den muslimske indvandring, begynder man at føle behovet. Det giver mere mening at tage uddannelsen i en britisk sammenhæng frem for at rejse til Saudi-Arabien, siger han.

Fakta: Uddannelsesmuligheder i Danmark

· Danmark har ikke en imamuddannelse, men der er flere muligheder for akademisk uddannelse i islam.
· På Københavns Universitet kan læse Arabisk på bachelorniveau. Det omfatter sprog, litteratur, historie, religion og samfundsforhold i Mellemøsten. På Aarhus Universitet har man en tilsvarende uddannelse, Arabisk- og Islamstudier.
· På Københavns Universitet tilbyder en kandidatuddannelse i Islamiske Studier. Det omfatter islamforskningshistorie, islamisk jura, koran-, hadith-, Sira og Tafsir-studier.
· Center for Europæisk Islamisk Tænkning, som hører under Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet, tilbyder kurser i islamisk tænkning og teologi, der kan tages som tilvalg på en række institutter og universiteter.