Da Darwin blev en del af klimadebatten

Med udgangspunkt i Darwins evolutionsteori inviterede Dansk Bibel-Institut i denne uge til klimakonference i København

Fra venstre ses lektor Nicolai Winther-Nielsen, sognepræst Peter Søes, professor Peter Øhrstrøm, folketingspolitiker Per Ørum Jørgensen (K), innovationschef Margrethe Winther-Nielsen og lektor og afdelingsleder Jakob Wolf. --
Fra venstre ses lektor Nicolai Winther-Nielsen, sognepræst Peter Søes, professor Peter Øhrstrøm, folketingspolitiker Per Ørum Jørgensen (K), innovationschef Margrethe Winther-Nielsen og lektor og afdelingsleder Jakob Wolf. --. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen.

Rundt omkring i hele Norden har kirkefolk i månedsvis diskuteret grønne tiltag, temperaturstigninger og klimaklokker. Men nu bliver også den legendariske naturhistoriker Charles Darwin indblandet i diskussionen om de globale klimaudfordringer. I år er det 150-året for publiceringen af bogen "Arternes oprindelse", der indeholder Darwins berømte evolutionsteori. Og det har fået Dansk Bibel-Institut til at invitere 120 præster og lærere til konference og paneldebat om arternes oprindelse og – ikke mindst – deres bevarelse.

Men hvad har Darwin og klima med hinanden at gøre?

Ganske meget, hvis man spørger ph.d. og lektor Jens Bruun Kofoed fra Dansk Bibel-Institut. For alternativet til Darwins evolutionsteori er skabelsesteologien. Og det er den, der ifølge ham skal motivere danskerne til at gøre noget mod klimaforandringerne.

– Hvis vi kun forholder os til verden materialistisk, er der ikke de store begrundelser for og den store drivkraft til at passe på vores klode. Men de, der tænker i intelligent design og skabelsesteologi, har den bedste begrundelse for at passe på den, siger han.

Og det synspunkt bliver slået fast under konferencen, hvor både bibelteologer, Darwin-kritikere og miljøforskere fortæller om alternativet til Darwins evolutionsteori. En af dem er Jakob Wolf fra Det Teologiske Fakultet i København, der er fortaler for teorien om, at der står en intelligent designer bag livets opståen og udvikling.

– Problemet er, at darwinismen anses som en verdensanskuelse, der nærmest bliver pseudoreligiøs. Den har fået status som altforklarende, men det er indlysende, at man overdriver dens forklaringskraft. Det er nærliggende at se naturen som intelligent designet, for naturen har løst problemer på meget tekniske måder. Hvorfor skulle den betragtning ikke være rigtig? spørger Jakob Wolf åbent ud i forsamlingen.

Der kommer ingen svar fra salen, men der hamres flittigt i tasterne på de mange bærbare computere, og Jakob Wolf bliver betragtet med fokuserede blikke.

Peter Øhrstrøm fra Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet mener imidlertid ikke, at naturvidenskaben og tilhængerne af skabelsesteologien helt bør afskrive hinanden.

– Jeg vil gerne lægge afstand til dem, der vil dæmonisere Darwin. Det er der ingen grund til. Han var en stor mand, og det skal han hædres for, siger han og fortsætter:

– Darwin ville oprindeligt være præst, men gennem hans liv sker der en masse med hans tro. Han går fra at være stærkt troende til, at troen glider fra ham, skønt han aldrig opgiver den helt, siger Peter Øhrstrøm med henvisning til en række breve, Darwin har skrevet.

Og netop en tro på, at Gud er jordens skaber, skal motivere folk til at sætte ind mod klimaforandringerne, mener den næste oplægsholder – innovationschef Margrethe Winther-Nielsen fra rådgivnings- og forskningsorganisationen DHI Vand og Miljø. Hun er også aktiv i Evangelisk Luthersk Netværk på den kirkelige højrefløj.

– Vi har et ansvar for andre mennesker, og vi skal passe på skaberværket. Vores kreativitet og skabertrang er skabt i Guds billede. Det er et problem, hvis vi ikke handler med tanke på konsekvenserne af vores handlinger. Klimadebatten bør få os til at standse op og spørge os selv, hvordan vi forvalter Guds skaberværk, siger hun.

Den konservative folketingspolitiker og klima-, energi- og miljøordfører Per Ørum Jørgensen er enig i, at kirken skal på banen i klimadiskussionen.

– Vi har et ansvar, og vi skal fylde vores hverdag med hæderligt virke. Kirken har forudsætningen for at formidle det ansvar. Vi ved, hvad der skal gøres. Vi skal bare i gang. Vi skal bruge de talenter, vi har fået af herren, og passe på skaberværket, siger han.

Da konferencen bliver afrundet af lektor Nicolai Winther-Nielsen fra Dansk Bibel-Institut er diskussionen langt fra afsluttet, og ord som videnskab, sandheder, ansvar og skaberværk kan endnu høres blandt de fremmødte som en rumlende meningsudveksling på vej ned ad trapperne.

holtze@kristeligt-dagblad.dk