Prøv avisen

Dagpenge-regler hindrer ledige præster i frivilligt arbejde

Rye Kirke er opført omkring 1150 og igen har vi at gøre med Roskilde-egnens fortrukne byggemateriale frådsten eller kildekalk. For Rye Kirkes vedkommende kan med så stor sikkerhed som det er muligt fastslå at kirken er bygget af et af et af Hvideslægtens medlemmer. Foto: Bjarne Jakobsen Denmark

Præster bliver trukket i ydelse, hvis de prædiker, når den lokale præst er syg

Vielser af vennepar og frivilligt afløserarbejde i den lokale kirke lyder umiddelbart som gode muligheder for ledige præster, der vil holde sig i gang.

Men arbejdsløse præster kan ikke arbejde frivilligt uden at blive trukket i dagpenge. Og det kan have både professionelle og personlige konsekvenser for landets 110 arbejdsløse præster.

René Yde fra Hjørring i Nordjylland er en af de præster, der har oplevet problemerne ved de nuværende dagpengeregler.

LÆS OGSÅ: Mette Frederiksen: Vi skal stå ved dagpengeregler

Han er 33 år og har været præst i fire år. De seneste fem måneder har han været arbejdsløs og på dagpenge. Derfor spurgte René Yde den lokale provst, om han ikke kunne forestå gudstjenesten, når præsten var syg vel at mærke uden at få penge for det.

Provsten ville gerne lade René Yde stå for gudstjenesterne, men A-kassen sagde nej, og det frustrerer den unge præst.

Jeg synes, at det er en meget underlig regel. Jeg ønsker ikke at tage arbejde fra nogen, men forsøger at holde mig selv i gang. Jeg blev jo ikke præst for at få løn, men for at tjene Gud og hans menighed, og det siger A-kassen, at jeg ikke må.

Efter at have talt med provsten skrev René Yde en e-mail til Akademikernes A-kasse, hvor han forhørte sig om muligheden for at vie et bekendt par eller begrave en nær ven, hvis det skulle blive aktuelt. Men A-kassens svar var klart.

Du kan ikke udføre arbejde, der ellers ville være udført eller ville kunne udbydes som lønarbejde, uden at du bliver trukket i dagpenge. Det vil sige, at hvis du vier eller begraver dine venner eller andre, vil du blive trukket det antal timer i dagpenge, som en sådan kirkelig handling ellers ville tage, hvis du skulle varetage den som ansat præst, lød svaret i en e-mail fra Akademikernes A-kasse.

Formand for Præsteforeningen Per Bucholdt Andreasen er åben for mere fleksible dagpengeregler.

Præster skal ikke arbejde gratis, og derfor er det også nødvendigt med klare politiske spilleregler på dagpengeområdet. Når det er sagt, er det klart, at vi er indstillet på at se på problemet, hvis reglerne mangler fleksibilitet, siger Per Bucholdt Andreasen.

I Akademikernes A-kasse, hvor René Yde er medlem, afviser forsikringschef Niels Bjerre, at der er problemer med de nuværende dagpengeregler.

LÆS OGSÅ: Minister vil frede de frivilliges dagpenge

Vi vil aldrig tolke reglerne til ugunst for vores medlemmer. Men det er vores opfattelse, at der ikke er mulighed for at læse reglerne anderledes. Formålet med reglerne om fradrag for arbejde er blandt andet, at dagpenge ikke må understøtte, at lønnede mister deres indtægt, fordi ledige udfører arbejdet, siger han og slår fast, at en ændring af reglerne ikke har førsteprioritet hos A-kassen.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) er i øjeblikket ved at se på, om reglerne kan ændres, så det bliver lettere for dagpengemodtagere at lave frivilligt arbejde.

Hun vil dog endnu ikke oplyse, hvornår hun er klar med et konkret forslag.