Prøv avisen

Danmark hentede idéen om en folkekirke fra Tyskland

Ordet ”folkekirke” blev hentet fra den tyske filosof og teolog Friedrich Schleiermacher (1768-1834), som i 1800-tallet ydede stor indflydelse på den protestantiske teologi. Hans ”Volkskirche”, altså folkekirke, var tænkt som en organisme, der holdes levende, når den følger folkets ønsker. Tegning: Morten Voigt

Med junigrundloven i 1849 blev Danmarks statskirke til folkekirke. Udtrykket blev dengang brugt i en ganske anden betydning end i dag, hvor kirker benytter det som argument for fornyelse af gudstjenesten