Prøv avisen

Danmark taler mere om ånd end naboerne

"Det er ikke sådan, at vi rødmer eller ironiserer over begrebet 'ånd'. Begrundelsen er helt enkel: Det er Grundtvigs skyld. Næsten alle i Danmark har fra barnsben sunget hans sange og salmer ved højtider," siger idé-historikeren Hans-Jørgen Schanz. Foto: Casper Christoffersen / Ritzau Scanpix

På grund af Grundtvig og Kierkegaard er begrebet ånd en fast del af danskernes sprogbrug, også når det ikke handler om pinsen og helligånden

I foråret blev Venstres politiske ordfører, Britt Bager, beskyldt for at omgå reglerne om, at man skal oplyse navnet på bidragsyderen, hvis man har modtaget donationer for over 20.000 kroner. Hun havde fået 100.000 fra den samme person, som havde fordelt donationen ud på fem forskellige virksomheder for dermed at undgå at give sig til kende.

”Er det lovens ånd, tror du?”, spurgte en journalist fra Radio24syv i et interview med ordføreren, som svarede:

”Jeg forholder mig ikke til lovens ånd. Jeg forholder mig til lovens bogstav.”

På den måde blev apostlen Paulus’ skelnen mellem lovens ånd og lovens bogstav uden ironi en del af en politisk debat, der hverken handlede om synd eller nåde.

Og det er slet ikke så underligt, hvis man spørger idé-historikeren Hans-Jørgen Schanz. Han har skrevet en bog om ånd og bemærker, at danskerne har et helt særligt åndsbegreb, der gør, at vi taler om ånd hele tiden. Ikke kun her i pinsen, der er den kirkelige markering af Helligånden.

”I flere af vores nabolande, for eksempel Sverige, kan du se, at begrebet ånd er røget ud af cirkulation. I Danmark er der derimod ikke nogen fremmedgjorthed i forhold til ordet ånd. Det er ikke sådan, at vi rødmer eller ironiserer over begrebet. Begrundelsen er helt enkel: Det er Grundtvigs skyld. Næsten alle i Danmark har fra barnsben sunget hans sange og salmer ved højtider. Og 80 procent af hans salmer handler om ånd. På den måde har vi fået det ind og føler os ikke fremmedgjort over for det,” siger han.

I dagligsprog tales der om holdånd i forbindelse med sport og politik. Er man særligt inspirerende, kaldes man en åndelig leder, og hvis man er knapt så inspirerende, kaldes man åndløs. Sidste år taltes der om ånden fra 1968, da 50-året fra ungdomsoprøret blev markeret. Man kan gøre noget i nogens ånd, man kan ånde ud, når livet ophører, og man kan have ånden over sig, hvis man føler sig kunstnerisk inspireret.

Den mangfoldige brug af ordet ånd har professor emeritus Niels Jørgen Cappelørn også bemærket. Men desværre er vores naturlige omgang med begrebet ånd ikke nødvendigvis udtryk for, at Danmark er et land med mere ånd end vores nabolande, siger teologen, som for nylig skrev bogen ”At leve i nuet og gå glip af det evige”, hvor han blandt andet behandler fænomenet ånd.

”Vi har et naturligt forhold til ånd, og vi har tydeligvis meget let ved at tale om det. Det ligger i vores tradition at tale om ånd, når vi for eksempel rask væk taler om åndsfrihed. Ånd er ikke tabubelagt, men spørgsmålet er, om nogen ved, hvad det betyder. Èn ting er at slynge det ud i en debat, men noget andet er at være bevidst om, hvad ånd er. Ånd er meget svært at forstå. Det er en af de vanskeligste ting ved kristendommen,” siger han og tilskriver også N.F.S. Grundtvig og Søren Kierkegaard æren for den særlige brug af begrebet ånd i Danmark.

Teologisk konsulent Jørgen Skov Sørensen henviser til brugen af åndsbegrebet i Norge. Her genkender han billedet af, at man i højere grad taler om ånd i Danmark.

”Generelt taler de ikke så meget om ånd i Norge. Det skyldes muligvis Grundtvig og hans mange salmer om ånd, som ligger så dybt i os her i Danmark og i mindre grad i vores nabolande,” siger han og tilføjer, at der må skelnes mellem den religiøse og ikke-religiøse brug af ordet.

”Vi bruger det bredt i sport, politik og alle mulige sammenhænge. ’Der var en god ånd til mødet,’ kan man for eksempel af og til høre i situationer, der ikke har noget religiøst over sig. Jeg tror ikke, at der er mere ånd i vores måde at forstå kirke og kristendom på. Vi taler meget om ånd, men langtfra altid om Helligånden,” siger han.