Danmissions identitet var til debat på årsmøde: ”Hvorfor skal vi agere klimaorganisation?”

Hvorfor skal et missionsselskab agere klimaorganisation og redde truede skove i Cambodja, blev der spurgt på Danmissions repræsentantskabsmøde i weekenden. Flere efterspurgte en tydeligere kirkelig profil

Weekendens repræsentantskabsmøde sluttede med, at to nye ledere blev præsenteret for forsamlingen. Sognepræst Morten Skrubbeltrang afløste efter mødet Peter Fischer-Møller som bestyrelsesformand, og cand.scient.pol. Kristian Sloth Petersen (billedet) blev præsenteret som ny generalsekretær. Pressefoto/Danmission.
Weekendens repræsentantskabsmøde sluttede med, at to nye ledere blev præsenteret for forsamlingen. Sognepræst Morten Skrubbeltrang afløste efter mødet Peter Fischer-Møller som bestyrelsesformand, og cand.scient.pol. Kristian Sloth Petersen (billedet) blev præsenteret som ny generalsekretær. Pressefoto/Danmission.

Der er stærke følelser i spil, når missionsselskabet Danmission har repræsentantskabsmøde. I går på Hotel Nyborg Strand var repræsentantskabet samlet for blandt andet at diskutere den årsberetning på 34 sider, medlemmerne havde fået tilsendt på forhånd. Og fra begyndelsen markerede flere sig med kritik af vægtningen af det kirkelige i beretningen.

Deriblandt Jesper Steen Andersen fra Danmssions repræsentantskab i Københavns Stift, som undrede sig over beskrivelsen af et projekt i Cambodja, hvor Danmission involverer lokale kirkefolk i et projekt, der skal forhindre ulovlig skovhugst.

”Nu er jeg måske en ældre herre, så jeg forstår ikke helt, hvorfor dette er en opgave for et missionsselskab. Skal et missionsselskab ikke forkynde evangeliet og opbygge menigheder? Hvorfor skal en missionsorganisation agere klimaorganisation? Jeg ved, at nogen i bestyrelsen har et blødt punkt for det grønne område, men jeg vil opfordre til, at man fokuserer på de ting, der vedrører mission,” sagde han.

Det samme mente Troels Toft fra Helsingør Stift. Selvom han overvejende var positiv over for beretningen, mente han, at afsnittet om de truede skove i Cambodja var et udtryk for, at beretningen manglede ord om mission og forkyndelse.

”Jeg savner lidt den teologiske begrundelse for, hvorfor Danmission er ude og arbejde for de truede skove. Hvad har det med forkyndelse af evangeliet at gøre? Det skal vi lige have en forklaring på og hjælpes til at forstå med en beskrivelse i beretningen. Vi støder ikke på navnet ’Jesus’ før på side 16, og grundlæggende synes jeg, at det teologiske ikke er belyst tilstrækkeligt i materialet. Jeg håber ikke, at det er et udtryk for, at det mangler i en del af vores arbejde,” sagde han.

Den afgående formand, biskop over Roskilde Stift Peter Fischer-Møller, fik lov at besvare de to spørgsmål. Det gjorde han ved at inddrage Danmissions såkaldte missionstrekant, der handler om, at de arbejder på tre områder: kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse.

”Det er vigtigt for os, at alle tre dele spiller sammen. Det skal ikke bare være kirkearbejde, ikke bare fattigdomsbekæmpelse alene, for de ting hænger sammen. Siden de første missionærer drog ud i verden, har mission handlet om at forkynde Guds ord, ikke bare gennem ord, men også ved at værne om de mennesker, vi skal forkynde Guds ord for. De gamle missionærer byggede skoler og sundhedsklinikker, fordi mission også dengang handlede om at værne om menneskers liv og værdighed. I forhold til de truede skove i Cambodja mener vi, at Gud har givet os opgaven at forvalte skaberværket, og at det er en del af den kristne tro,” sagde han.

At Danmission vækker stærke følelser blev især tydeligt på sidste års repræsentantskabsmøde, hvor bølgerne gik højt. Flere gav dengang deres bekymring til kende over det, de betragtede som en voksende kløft mellem Danmissions hovedkontor og organisationens bagland. I år var diskussionen mere fredelig, og der var optimisme at spore på vegne af arbejdet med at få styrket selskabets lokale forankring.

Til gengæld var der kritik af bestyrelsens beslutning om at lukke Mødestedet i København, der var en café, hvor flygtninge, indvandrere og etniske danskere mødtes på tværs af religiøse skel. En af kritikerne var Hans Raun Iversen, lektor emeritus i teologi ved Københavns Universitet.

”Jeg synes, det er en fejl at lukke Mødestedet, der har været så fantastisk et arbejde. Repræsentantskabet blev ikke inddraget, det blev bare lukket. Hvis man i stedet havde skrevet ud, at der var brug for at samle en million, eller hvad ved jeg, ind til at holde Mødestedet kørende, kunne vi have gjort noget. Så vil nogen sige, at vi har underskud. Men nej, vi har ikke underskud, vi har mission,” sagde han.

Weekendens repræsentantskabsmøde sluttede med, at to nye ledere blev præsenteret for forsamlingen. Sognepræst Morten Skrubbeltrang afløste efter mødet Peter Fischer- Møller som bestyrelsesformand, og cand.scient.pol. Kristian Sloth Petersen blev præsenteret som ny generalsekretær.