Prøv avisen
Spørgsmål svar

Danmission fik stort underskud

Underskuddet er en kombination af vigende indsamlingsindtægter, faldende indtægter på genbrug og en forskydning i offentlige tilskud. Samtidig havde vi budgetteret med en stor arv, der af juridiske grunde først blev udbetalt efter regnskabsåret, siger generalsekretær i Danmission, Jørgen Skov Sørensen. Foto: Michella Ermark

Danmission vil delvist dække underskud på 5,9 millioner kroner gennem en omlægning af ungdoms-arbejdet, siger generalsekretær