Prøv avisen

Dannelse til debat i kirken: 14 citater om dannelse

Tegning

Københavns Stift har taget dannelse op i debatmagasin for folkekirken i København

Københavns Stift udgiver regelmæssigt et debatmagasin, og den seneste udgivelse bærer titlen Vild med dannelse. Her lader stiftet en række kendte og mindre kendte personer fortælle, hvad dannelse er for dem.

For dem, som er i tvivl om, hvor dannede de er, forefindes også en quiz, hvor det bliver afgjort.

For Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift, rammer magasinet en vigtig bevægelse i tiden:

Pludselig er dette gamle begreb (dannelse, red.) kommet op igen, og det diskuteres heftigt. Samtidig er det, som om vi er nemmere at distrahere: en telefon ringer, en mail dukker op, en sms klinger. Hvor er der plads til fordybelse? Hvordan kommer vi til os selv? Er mennesket bare en maskine, der hele tiden skal måles og vejes? Når vi taler om vores uddannelser, er det sjældent dannelse, vi taler om. Vi måler studietider, omkostninger og så videre, siger han.

Biskoppen lægger vægt på, at dannelse i bund og grund handler om menneskesyn.

Hvordan kommer vi til os selv? Hvordan får vi de andre ind på livet og slipper ud af vores ensomhed. For mig at se er diskussionen om dannelse i virkeligheden en diskussion om, hvordan vi undgår, at mennesket bare etableres som en maskine, hvis behov skal stilles, for så for altid blot at snurre videre. At være menneske er en konstant dannelse sammen med de andre. Vi udsætter os for de andre, for os selv, for Gud, for galskaben og vanviddet, og vi bliver til os selv, siger han.

Der er stor bredde blandt kilderne i magasinet. Her er et udvalg af de mest markante udsagn om dannelse, som Københavns Stift har samlet:

Professor på Copenhagen Business School Ove Kaj Pedersen:
Velfærdsstatens projekt om at danne til fællesskab har afsløret sig som en delvis illusion. Det nye dannelsesprojekt, som jeg ikke har svaret på, ligger i den udfordring, at vi ikke bare kan overføre de klassiske dannelsesbegreber som demokrati, folkog national identitet. Vi må reformulere dem i den horisont, historien giver os. Der ligger et stort filosofisk og også dybt religiøst projekt her.

Teolog og lektor på Københavns Universitet Anders Holm:
Grundtvig ville vel egentlig have haft det som en fisk i vandet i medieverdenen, hvor de højtråbende kommer til fadet, men han ville unægtelig være svær at styre for en tv-vært. Jeg tør slet ikke tænke på alt det, han ville lægge på nettet, og hvor mange meterlange e-mail-debatter, han ville være røget ud i. Desuden ville han have hånet niveauet og vælgerlefleriet blandt sine medpolitikere.

Journalist og musiker Torben Steno:
Jeg har meldt mig ud af folkekirken, fordi der jo også dér er foregået et dannelsestab. Kirken er blevet til en pædagog- institution, som er en del af den offentlige sektor. Jeg var for nogen tid si- den til en barnedåb på Amager, hvor der stod en kvindelig præst med luk- kede øjne og bad for kom- munens ansatte, og det vil jeg simpelthen ikke høre på.

Forskningslektor ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret Joachim Garff:
Kierkegaard (har en) forestilling om, at sand dannelse ikke bare har boglig beskaf- fenhed, men indebærer en om- dannelse af men- nesket, så det ser sig selv, sin næste og verden med nye øjne. Det er jo som bekendt en kunst at være menneske. Og den kunst ønsker kristendommen at indøve i hvert enkelt menneske.

Forfatter Erling Jepsen:
Jeg opfatter stadig mig selv som bondedrengen, der er kommet ind med firetoget. Når selskabet bliver lidt for lærd og fint, spiller jeg klovnekortet og gør et nummer ud af at være jyde, som ikke forstår sig på den slags.

Ph.d og lektor ved Instutut for Dannelse Lars Geer Hammershøj:
..i dag har vilkårene for dannelse forandret sig i en retning, hvor selvoverskridelsen og smagsdannelsen i højere grad foregår på vores egne præmisser. Det viser sig som en krise i dannelsen. For med den store individualisering er det ikke længere muligt at operere med almengyldige dannelsesidealer.

Kommunikationsrådgiver og feminist Nanna Kalinka Bjerre:
De sociale medier har taget kampen op mod Gud og tilbyder nu evigheden som en del af deres pakke. Men i modsætning til religionernes forskellige krav til, hvordan man skal gøre sig fortjent til at komme videre efter livet, er der i det virtuelle liv ingen kriterier, når det kommer til opførsel i det jordiske. Her skal man ikke have gjort sig fortjent til noget som helst.

Dr.phil. Per Schultz Jørgensen:
...hvor opdragelse sigter mod inddragelse, mens forældreskab er rettet mod fortrolighed og venskab mere end autoritet. Dermed er vi fremme ved selve netværksfamiliens essens - nemlig de sociale relationer, og det er her, at dannelsen finder sted. Hvis den altså finder sted. For det er også her, at denne familie har sin store achilleshæl.

Skuespiller og komiker Mette Horn:
Jeg er vokset op i et miljø i Hellerup, hvor dannelse var noget man kunne slå hinanden i hovedet med, og hvor man på meget udvendig vis kunne afsløre dem, der ikke var dannede. Der var visse hemmelige koder, der gjaldt i social sammenhæng. For eksempel det der med at angribe spisetøjet udefra og ind og signalere rigtigt til en tjener på en restaurant.

Forfatter Josefine Klougart:
Dannelse handler om at være i en konstant udveksling med noget, i et permanent forsøg på at finde en organisk form, der gør nye dele af verden tilgængelige for os. Heri er selve det menneskelige; en glæde over at se virkeligheden og hele tiden blive bedre til at overleve, finde nye måder at være menneske på. For vi er ikke andet end styrt, hele tiden mister vi noget, og hele tiden må vi gå til grunde i den form, vi har - som dannede mennesker.

Forsker i pædagogisk filosofi Alexander Von Oettingen:
..hvordan den enkelte konkret vill udleve sin historie og tro, og hvad man vil arbejde med, hvor i verden man vil bosætte sig, og hvem man vil dele sit liv med eller dø for er ikke op til skolen eller regeringen at afgøre. Det er alene et anliggende for hvert enkelt menneskes almene dannelsesproces.

Billedkunstmaler Asmund Havsteen-Mikkelsen:
I dannelseskulturen finder man, hvad jeg vil kalde en eksistentiel modstandsæstetik overfor enhver tids herskende tidsånd, fordi dens hovedværker slet og ret er mærkelige. De åbner en dyb afgrund, man kan falde ned i - og komme op igen fra som et andet menneske.

Lone Olmedo, medarbejder på Rambøll:
Morgensang er ikke tænkt som et egentligt dannelsesprojekt. Ja, i det hele taget er det ikke noget projekt. Det kommer ud af en glæde ved musik og det at synge. Men det er med til at udvide horisonten mod noget andet.

Eks-jægersoldat B.S. Christiansen:
At danne mine børn ser jeg som min vigtigste opgave i livet. Det er en daglig proces, for man har aldrig fri som forælder og rollemodel. Jeg giver gode råd til, hvordan de skal tackle forskellige situationer og stiller krav til dem. Og så overøser jeg dem med kærlighed...