Dansk Folkeparti anno 1942

I 1941 eller 1942 sluttede de små nazistisk inspirerede partier, Dansk socialistisk Parti, Det nationale Genrejsningsparti og Nationalt Samvirke samt Samvirke-Fagstatsbevægelsen, sig sammen til det første Dansk Folkeparti i historien

Det Dansk Folkeparti, som så dagens lys i 1995 med Pia Kjærsgaard som leder er ikke det første Dansk Folkeparti i Danmarkshistorien. Men dog hidtil det eneste med politisk succes.

Ifølge professor i kirkehistorie Martin Schwarz Laustens sjette og sidste bind om forholdet mellem folkekirken og jøderne opstod det første Dansk Folkeparti i 1941 eller 1942. Grunden til, at Schwarz Lausten overhovedet er faldet over Dansk Folkeparti, er, at sognepræst Anders Malling forlod nazistpartiet for at stifte det fascistisk inspirerede og antisemitiske Dansk Folkefællesskab i slutningen af 1930erne. Herfra blev han fjernet som leder.

I 1941 eller 1942 sluttede de små nazistisk inspirerede partier, Dansk socialistisk Parti, Det nationale Genrejsningsparti og Nationalt Samvirke samt Samvirke-Fagstatsbevægelsen, sig sammen til Dansk Folkeparti. Blandt stifterne var blandt andre folketingsmanden Svend E. Johansen, som samtidig meddelte, at han fra 1941 repræsenterede Dansk Folkeparti i Folketinget. En af Svend E. Johansens betingelser for at stå i spidsen for partiet var, at han ikke ville have Anders Malling i ledelsen.

Partiet kom ikke i Folketinget ved valget i 1943, og derefter glider Dansk Folkeparti ud af historien igen.

Anders Malling derimod udgav angiveligt Den brændende tornebusk i 1942. Den er skrevet under pseudonym, men sognepræsten havde ikke i årene før lagt skjul på, at det var titlen på den pjece, han ville skrive om jøderne.

I pjecen hedder det blandt andet om jøder, at de alene er, hvad verdenskrigen handler om, og at de mennesker, som bliver smittet med jødens væsen, fortæres, mens jøderne består.

Anders Malling blev stiltiende restitueret. I 1943 var han blandt de præster, som læste biskoppernes hyrdebrev om jøderne op i sin kirke. I 1961 fik han ridderkorset. Og mest kendt er han i dag som forfatter til en række bind i Dansk Salmehistorie. Han døde i 1981.

benteclausen@kristeligt-dagblad.dk