Dansk Folkeparti kræver præster fyret

Præsters tro på flere veje til Gud bør føre til fyringer, mener kirkeordfører Jesper Langballe (DF). Uudholdeligt synspunkt, og Langballe bør selv gå af som politiker, mener biskop

Når præster og en domprovst siger sådan noget, så står de til en læresag med henblik på afskedigelse – og for domprovstens vedkommende under den skærpede omstændighed, at han er domprovst, siger kirkeordfører Jesper Langballe (DF). Foto:
Når præster og en domprovst siger sådan noget, så står de til en læresag med henblik på afskedigelse – og for domprovstens vedkommende under den skærpede omstændighed, at han er domprovst, siger kirkeordfører Jesper Langballe (DF). Foto:.

Stod det til regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, skulle kirkeministeren uddele fyringssedler til de præster, der hævder, at andre religioner end kristendommen kan føre til Gud.

Præsterne bryder nemlig deres præsteløfte og folkekirkens bekendelser, lyder det fra Dansk Folkeparti, efter at Kristeligt Dagblad i går skrev, at en biskop, en domprovst og flere præster mener, at Jesus måske kun er en af mange veje til Gud.

– Når præster og en domprovst siger sådan noget, så står de til en læresag med henblik på afskedigelse – og for domprovstens vedkommende under den skærpede omstændighed, at han er domprovst, siger kirkeordfører Jesper Langballe (DF).

Dansk Folkeparti opfordrer desuden biskop i Århus Stift Kjeld Holm til at opgive sit embede som biskop. Kjeld Holm siger, at han "har mødt både muslimer og buddhister (...), og det er bestemt muligt, at de har fundet den samme Gud gennem deres tro".

– Med den udtalelse har Kjeld Holm afbrudt enhver forbindelse til kristendommen. Det er en grundpille i kristendommen, at der ikke er nogen anden vej til Gud end Kristus. Kjeld Holm burde øjeblikkeligt tage sin afsked som biskop, siger Jesper Langballe og tilføjer, at demokratisk valgte biskopper ikke kan afskediges ved en læresag.

Venstres kirkeordfører, Per Bisgaard, er ligeledes kritisk og sammenligner biskoppens og præsternes udtalelser med sognepræst Thorkild Grosbølls afvisning af nogen "skabende og opretholdende gud".

– Og det tjener absolut ikke folkekirken. Det er meget ærgerligt, at en biskop puster til den her debat. Hvis folkekirken kan rumme de her udtalelser, er den efterhånden meget udvandet. Som kirkepolitiker skal jeg ikke stå som dommer, men min tolkning og vurdering af udtalelserne er, at de hverken er bibelsk funderet eller udtryk for den kristne tro, siger han.

De Konservative er dybt forundrede over, at en biskop og flere præster "begynder at forkynde andre religioner".

– Det er meget overraskende, at en biskop begynder at så tvivl om kristendommen og folkekirkens grundlag. Her må folkekirken for alvor overveje, hvor langt den vil gå med at udvande sin funktion som forkynder af kristendommen. Kirkeministeren må tage en snak med den biskop, siger kirkeordfører Rasmus Jarlov (K).

Men de borgerlige partier skal slet ikke blande sig i folkekirkens interne stridigheder, lyder det fra oppositionen – og Jesper Langballe er på kant med Grundloven, når han opfordrer til fyringer i den aktuelle sag.

– Grundloven sikrer, at folkekirken kan diskutere med sig selv, og den her debat skal foregå internt i kirken. Jeg har set, hvordan borgerlige politikere har blandet sig i flere følelsesladede sager, for eksempel i Brorsons-sagen, hvor de politisk-religiøse meldinger slet ikke hørte hjemme. Det har taget overhånd på det seneste, siger De Radikales kirkeordfører, Bente Dahl, som forsvarer biskop Kjeld Holms udtalelser:

– Han siger jo blot som det gamle mundheld, at enhver er salig i sin tro – som en anerkendelse af, at der findes andre religioner og måder at tro på.

Kirkeordfører Pernille Vigsø Bagge (SF) er enig i, at kirken selv må løse striden om, hvilke tanker om tro biskopper og præster har ret til at lufte:

– Den her sag er et godt eksempel på, om vores kirkeordning kan stå sin prøve. Går jeg som politiker ind i denne diskussion, bryder jeg med det fine princip om, at Folketingets politikere ikke blander sig i kirkens indre anliggender. Borgerlige politikere har gentagne gange blandet sig i folkekirkens anliggender, og kirken har efterhånden ikke nogen selvstændig stemme, siger hun.

Domprovst Anders Gadegaard tager Dansk Folkepartis ønske om fyringer med "sindsro".

– Jeg imødeser enhver form for teologisk diskussion af den her sag med sindsro, ligefrem med lyst, for selvfølgelig er Jesper Langballes forståelse af Guds åbenbaring af Kristus meget indsnævret, siger han.

Biskop Kjeld Holm opfordrer Dansk Folkepartis kirkeordfører til at forlade Christiansborg:

– Jeg synes øjeblikkeligt, at Jesper Langballe skulle tage sin afsked som politiker. Han er uudholdelig i sine absolutistiske synspunkter og fundamentalist i alle henseender, siger han.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V).