Prøv avisen

Dansk mission overlevede Mao

Den 101-årige Chen Yu sammen med Anne Hviid Jensen, der har brugt et foto af Chen Yu på forsiden af sin netop udkomne bog om dansk mission i Kina. -- Foto: Hans Vestergaard Jensen.

MISSIONIKINA: Anne Hviid Jensen, der er aktuel med bogen "I lys og skygge -- dansk mission i Kina", har netop besøgt det tidligere danske missionsområde, hvor hun blandt andet mødte den 101-årige kvindelige præst og kirkebygger Chen Yu

Selvom det er over 50 år siden, de danske missionærer i Kina blev smidt hjem, så har den danske mission tilsyneladende sat varige spor og overlevet et halvt århundredes undertrykkelse og forfølgelser under formand Mao. Det samme har den 101-årige kvindelige præst Chen Yu.

Hun mødte kristendommen gennem den danske mission og blev forfulgt og fængslet under kulturrevolutionen, men byggede siden Kinas tredjestørste kirke.

Kirkens vækst i det gamle danske missionsområde i de tre nordøstlige provinser i Manchuriet, nu Dongbei – som de danske missionærer fik stillet til rådighed – matcher meldingerne om en generel stærk vækst hos især den luthersk-evangeliske kirke i Kina, hvor der nu skønnes at være op mod 70 millioner protestantiske kristne. Samtidig er der tegn på en ny åbning mellem Kina og Vatikanet, men også modstridende meldinger om nylige kristenforfølgelser.

Cand.mag. Anne Hviid Jensen har netop besøgt det tidligere danske missionsområde og menighederne der. Turens højdepunkt var mødet med den lille, men livskraftige Chen Yu eller Zhen Yu, som det også kan staves, hvis billede pryder forsiden af Anne Hviid Jensens netop udkomne bog, "I lys og skygge – dansk mission i Kina". Den udgør tredje bind i Danmissions store historieprojekt om de nu fusionerede missionsselskaber, DMS' og Dansk Santalmissions, indsats på missionsmarken gennem 180 år.

Chen Yu arbejdede sammen med nu afdøde kinamissionær, pastor A.B. Christensen i Suihua i 1940'erne og kan se tilbage på et meget aktivt og dramatisk liv, fortæller Anne Hviid Jensen. Et liv der var truet allerede ved fødslen i 1905, hvor hendes far straks ønskede at skaffe sig af med det lille skravl af en datter. Moderen satte sig imidlertid imod og begyndte at hælde tygget majsvælling i det svage barn, som først som fem-årig lærte at rejse sig og gå.

Faderen, der var lærer, holdt skole i hjemmet, og derved fik Chen Yu lært sig grundbegreberne i det kinesiske sprog. Det var ikke et kristent hjem, og faderen frabad sig de traktater, som de på dette tidspunkt meget aktive udenlandske missionærer kom til døren med, men accepterede dog i 1931 at sende datteren på bibelkvindeskole.

Siden kom Chen Yu på kvindebibelskolen i byen Fengschen, grundlagt af den danske missionær Nanny Brostrøm. I 1956 vendte hun tilbage til Suihua for at blive. Den kirke, de danske missionærer havde bygget, var blevet konfiskeret af militæret allerede i 1948, men ved at nægte sig selv alt, undtagen majsgrød, lykkedes det Chen Yu at spare 100 yuan sammen til køb af et hus, hvor hun kunne bo og samle de kristne til gudstjeneste.

I begyndelsen af Kulturrevolutionen i 1966 fratog rødgardisterne hende alt, bibler, salmebøger og personlige ejendele. Hun blev kørt rundt i byen med et tungt træskilt om halsen, anklaget for at være en "kodjævel" og en "slangeånd". Da hun ikke ville afsværge sin tro, kom hun et halvt år i fængsel, hvor hun blev udsat for en turtur, der kostede hende 22 tænder. Siden blev hun sendt på hårdt arbejde for at "forbedre sig", men hun forkyndte evangeliet for de andre arbejdere, og som for så mange andre kristne kinesere fik teksterne om Jesu lidelse, død og opstandelse stor betydning for hendes kræfter til at overleve denne periode.

Efter Kulturrevolutionen fortsatte en mindre gruppe kristne med at mødes hemmeligt. I 1983 kunne kirken igen mødes offentligt, og den rehabiliserede Chen Yu fik købt et hus, men menigheden voksede så stærkt, at det hurtigt blev for småt.

I 1995 blev Chen Yu, som 91-årig, ordineret til menighedens præst, og hun gik straks i gang med lange og vanskelige forhandlinger med myndighederne om kompensation for kirkens tabte ejendom. Resultatet blev en kompensation for den tidligere danske missionsstation på to millioner yuan. I april 2002 blev grundstenen lagt til den nye kirke, som åbnede for to år siden. Den er på 6500 kvadratmeter og er med sine 5000 siddepladser Kinas tredjestørste.

I dag har den 101-årige Chen Yu overladt den time-lange prædiken, som indgår i den kinesisk-protestantiske gudstjeneste, til menighedens tre nyordinerede kvindelige præster, men rejser sig dog stadig for at lyse velsignelsen ved de gudstjenester, hun deltager i, fortæller Anne Hviid Jensen.

– Eller for at bede bordbøn, som det også var tilfældet, da vi spiste frokost sammen med hende og repræsentanter for hendes menighed. Ved den lejlighed formanede hun de fremmødte til aldrig nogensinde at glemme, at det var danskerne, der bragte evangeliet til Suihua.

Den kristne mission i Kina går tilbage til 1800-tallet og er en turbulent historie om især engelsk imperialisme, krudt, kugler og opiumskrige, der tvang det ellers så lukkede storrige til at åbne for europæiske og amerikanske missionærer. I 1891 besluttede Det Danske Missionsselskab at begynde mission i Kina.

steens@kristeligt-dagblad.dk

Den kæmpestore, lyserøde kirke er placeret på et meget iøjnefaldende og centralt sted i Suihua. Kirken blev taget i brug i august 2003 og rummer 5000 siddepladser. -- Foto: Hans Vestergaard Jensen.