Danske arkiver forsvarer samarbejde med mormoner

Personoplysninger, som mormonerbruger til at døbe afdøde danskere, er skaffet gennem et samarbejde med danske arkiver i mere end 80 år

Det hjemhentede materiale fra danske arkiver gemmes i Granite Mountain Records Vault ved Salt Lake City i Utah. Foto: Church of Latter-Day Saints

Utallige kendte og ukendte danskere er blevet døbt efter deres død i mormonbevægelsens templer. Til dåbsritualet bruges personoplysninger, som offentlige arkiver har stillet til rådighed gennem 75 år.

Denne artikel er en del af en serie:

Dåb efter døden i mormontemplet

Gå til seriesiden