Danske jordbær er bedst

Danskerne vil have danske jordbær til trods for, at de er mellem 20 og 50 procent dyrere end de udenlandske

Danske forbrugere vil helst putte danske jordbær i indkøbskurven, og de er endda villige til at betale mellem 20 og 50 procent mere for dem. Det viser en undersøgelse fra MAPP-centret i Århus. Centret beskæftiger sig med Markedsbaseret Proces og Produkt Innovation til Fødevaresektoren under Handelshøjskolen i Århus. Ifølge MAPP-undersøgelsen har køberne større tillid til, at danske jordbær ikke er sprøjtet eller er sprøjtet mindre end udenlandske bær, og ifølge akademisk medarbejder Klaus Paaske fra Forskningscenter Flakkebjerg under Dansk JordbrugsForskning er der hold i tilliden.

- Vi sprøjter generelt mindre i Danmark, end man gør i de andre EU-lande. Blandt andet fordi udvalget af tilladte midler er mindre i Danmark end i andre lande, men også fordi vi ikke har så store problemer med sygdomsangreb som andre lande, siger Klaus Paaske.

Danmarks JordbrugsForskning er startet på et forsøg på Forskningscenter Flakkebjerg i samarbejde med jordbæravlerne, der skal formindske indholdet af pesticidrester i jordbær ved hjælp af forskellige kombinationer af sprøjtemidler på forskellige tidspunkter i jordbærproduktionen.I våde somre er jordbæravlerne nødt til at sprøjte mod gråskimmel, der kan gøre indhug på bærhøsten på op til 40 procent. I perioden 1996-1999 fandt Fødevaredirektoratet pesticidrester i 48-60 procent af de danske jordbær, der dog alle holdt sig under den tilladte grænseværdi på mellem et og fem mg pr. kg frugt. Ifølge Klaus Paaske har der ikke været det store behov for at sprøjte mod gråskimmel i år, men han understreger, at det skifter meget fra år til år. Derfor mener han heller ikke, at det er realistisk helt at lade være med at sprøjte for gråskimmel.

Danske jordbæravlere sprøjter typisk 14-18 dage før høst alt efter vejr og blomstring. Det er tilladt at sprøjte i Danmark indtil 10 dage før høst, mens de i andre EU-lande må sprøjtes ned til én dag før høst. Og det endda med et nyt middel, som man i Danmark kun tillader brugen af 10 dage før høst. Ifølge Klaus Paaske er der størst risiko for, at rester af pesticider gemmer sig op i jordbærrene, når de sprøjtes kort før høsten.

Vil forbrugerne være helt sikre på pesticidfrie jordbær, skal de gå efter de økolo-giske. Holger Dauggaard på Afdeling for Prydplanter og Vegetabilske Fødevarer i Årslev har netop afsluttet en række forsøg, der skal finde den bedst egnede jordbærsort til økologisk dyrkning. I dag er kun to-tre procent af de danske jordbær økologiske. Det lille udbud skyldes ifølge Holger Dauggard kravet om, at hele bedriften skal lægges om til økologisk drift, for at bærrene kan blive godkendt som økologiske. Derudover er det svært at finde den bedst egnede sort til økologisk drift.

Miljøstyrelsen arbejder på en rapport, der skal afdække mængden af persticider i dansk frugt og grøntsager. Rapporten ventes klar til september.

/ritzau/