Danske missionærer gidsler i kirkestrid

Bitter magtkamp i samarbejdskirken i Nigeria får Sudanmissionen til at overveje sit engagement i Afrika

Danske missionærer er endt som gidsler i en bitter nigeriansk kirkestrid, der nu får Sudanmissionen til at overveje sit engagement i Afrika. Resultatet af overvejelserne fremlægges af bestyrelsen på Sudanmissionens repræsentantskabsmøde i dag i Skjern forud for weekendens årsmøde. - De vil omfatte den aktuelle situation, og om vi fortsat kan forsvare aktivt at rekruttere til Nigeria, samt en evaluering af vort arbejde i Nigeria og Afrika på længere sigt, oplyser generalsekretær Carsten Haugaard Nielsen. Nigeria er Sudanmissionens ældste arbejdsområde. De første danske missionærer blev udsendt hertil i 1913. Imidlertid har en langvarig magtkamp i samarbejdskirken - Kristi Lutherske Kirke i Nigeria - nu medført, at nye missionærer ikke kan få visa, og de danske missionærer, der i øjeblikket er i Nigeria, kan kun få fornyet deres visa for tre måneder ad gangen. At kirkestriden i sin aktuelle fase er ført ind i emigrationskontorerne i Nigerias hovedstad, Abuja, skyldes, at to fraktioner i kirken kæmper om missionærkvotaen. Det betyder, at to danske missionærer, Rikke og Per Haahr, siden april har ventet på at få indrejsetilladelse til Nigeria, hvor de skal koordinere vandprojekter. Desuden er udsendelsesfesterne for yderligere to missionærpar udsat på ubestemt tid. Det drejer sig om Inge og Henrik Nis-Hanssen, som skal arbejde med gadebørn i Jos, og Gitte og Per Kolstrup, som er ansat til undervisning og administration på et præsteseminarium. Desuden står Annalise Bonde, der skal arbejde på kirkens hovedkontor, i venteposition. Stridighederne i den lutherske samarbejdskirke i Nigeria, som har mere end en halv million medlemmer, har nu strakt sig over fem år. Der er ingen tegn på, at de snart holder op. Ikke engang Nigerias præsident har kunnet få de stridende parter til at enes. I uenigheden er der indbland- et magtkampe mellem stammer og personer, men formelt handler den om oprettelsen af fem nye stifter og om valget af ærkebiskoppen. En udbrydergruppe holder sig til kirkens gamle vedtægter, der er imod dannelsen af stifter, og har ved en domstol fået rettens ord for, at ærkebiskop David Windibiziri ikke længere har mandat til at sidde i sit embede. Dommen er anket, men ærkebiskoppen har måttet »gå under jorden«, fordi modparten har fået udvirket en arrestordre mod ham. Sudanmissionens generalsekretær konstaterer, at striden med tiden er blevet mere og mere tilspidset. Den er ulykkelig, for den tapper kirken for energi og økonomiske midler og giver et dårligt vidnesbyrd til de ikke-kristne, der står på sidelinjen og ser til, fastslår Carsten Haugaard Nielsen. Fortsat Afrika Selv om den aktuelle strid nu giver anledning til, at Sudanmissionen tager sit arbejde op til vurdering, betyder det ikke, at man har planer om at droppe Afrika, understreger Carsten Haugaard Nielsen. - Jeg kan ikke forestille mig, at vi opgiver hverken Nigeria eller Afrika. Flere missionseksperter har ellers i de seneste år peget på, at missionsselskaberne bør flytte indsatsen fra Afrika til Mellemøsten, Asien og Europa, fordi afrikanerne i dag har deres egne kirker og kan selv. Carsten Haugaard Nielsen har i en leder i Sudanmissionens blad »Mission Afrika« svaret igen ved at pege på det historiske fællesskab med de afrikanske kirker og understreger, at der her stadig er muligheder og brug for kontakter. Foruden Nigeria arbejder Sudanmissionen i fire andre afrikanske lande. I alt har man 35 missionærer på lønningslisten, hvoraf altså de syv i øjeblikket venter på visum til Nigeria. I forbindelse med striden har en tidligere missionær fremsat et forslag om, at Sudanmissionen, i stedet for danske missionærer, satser på at støtte nigerianske missionærer. - Det gør vi allerede i høj grad, idet vi - ud over de 35 - direkte eller indirekte er med til at sikre lønningerne til omkring 150 afrikanske missionærer, siger Carsten Haugaard Nielsen. En af biskopperne fra den problemfyldte samarbejdskirke i Nigeria, Briska Boyi, deltager i årsmødet i Skjern. Det samme gør fire af Sudanmissionens mest erfarne missionærer, Rikke Vestergaard, Elisabeth Vingborg, Elisabeth Holtegaard og Kaja Nemuel Babba, som alle har arbejdet i Nigeria i en menneskealder.