Danske pensionister er meget trygge

Danske pensionister er meget trygge

Ældre i Danmark føler sig godt tilpas og er meget trygge i deres eget hjem. Det konkluderer den nye rapport »Tryghed blandt pensionister«, som Socialforskningsinstituttet står bag. Undersøgelsen af over 1500 ældre viser, at kun fire procent af pensionisterne føler sig lidt eller meget utrygge i deres eget hjem. - Undersøgelsens resultater afliver myten om, at ældre generelt skulle følge sig utrygge ved at opholde sig i eget hjem. At 96 procent af de ældre giver udtryk for, at de er trygge i eget hjem, står i skarp kontrast til, hvad man ellers kunne få indtryk af i den offentlige debat, siger socialminister Henriette Kjær (K). De vigtigste forhold for de ældres tryghed er kontakten til børn, familie og venner, samt at de er trygge ved deres hjem og bor i et godt miljø. Først længere nede på listen kommer helbred og økonomi, mens bemærkelsesværdigt få nævner hjemmepleje, ældrebolig, dagcenter, hjælpemidler og kaldeanlæg som tryghedsskabende. Rapporten giver desuden et billede af, at kvindelige og enlige pensionister er en smule mere utrygge end de mandlige og samlevende pensionister. Og at mere end ni ud af 10 pensionister alt i alt er tilfredse med deres nuværende tilværelse. /ritzau/