Prøv avisen

Dansker biskop for Nordens metodister

Den nyindviede Christian Alsted i midten (højest) i blå kappe. En række protestantiske kirkeledere medvirkede ved indvielsen. – Foto: Bent Jakobsen/Nordjyske.

Præst i Jerusalemskirken i København og formand for Metodistkirken Danmark Christian Alsted er blevet valgt til biskop for otte år

Dansk kirkeliv har fået en ny biskop. Præst i Jerusalemskirken i København og formand for Metodistkirken i Danmark Christian Alsted er blevet valgt som biskop for Nordens og Baltikums metodistkirker for de næste otte år.

Der var seks nominerede kandidater til posten, da bispevalget fandt sted på den såkaldte centralkonference i den nordjyske metodistkirke i Strandby.

Christian Alsted har i sin karriere været fortrolig med at føre tilsyn med Metodistkirken i Danmark. Men den nye opgave bliver noget mere omfattende, for som biskop for Norden skal han holde kontakt og samarbejde med metodistkirker Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Letland og Litauen.

For alle kirkers vedkommende ligger der i dag en udfordring i at få kontakt med kirkefremmede mennesker og på længere sigt at øge de enkelte kirkers medlemstal, siger Christian Alsted, som efterfølger nordmanden Øystein Olsen på posten.

Kirkeligt samarbejde
I det nordiske og baltiske bispedømme er der omkring 24.000 medlemmer, heraf tegner Norge sig for cirka halvdelen. Her har metodisterne et udstrakt samarbejde med Norges folkekirke.

Med hensyn til Danmark så vil jeg arbejde for, at det kirkelige samarbejde øges. Især den store folkekirke kunne godt gøre meget mere ud af det økumeniske arbejde. Folkekirken er i de senere år begyndte at tale mere om mission, og det er jo et område, som er fælles for hele kristenheden, siger Christian Alsted.

I Sverige er baptisterne, metodisterne og Missionsforbundet langt i deres bestræbelser på en mulig sammenlægning. Så langt er man ikke i Danmark, men der er efterhånden også her etableret et vidtgående samarbejde mellem de tre kirkesamfund.