Danskere har EU-rekord i religiøs intolerance

Godt 30 procent af danskere er bange for andre religioner, viser stor EU-undersøgelse, som offentliggøres i dag

Danmark er EU's mest intolerante land, når det gælder holdningen til andre religioner. Det viser en stor undersøgelse, som EU's Center for Observation af Racisme og Fremmedhad (EUMC) i Wien har lavet. Undersøgelsen offentliggøres i dag. Centeret spurgte i maj i år 17.000 EU-borgere om deres holdning til andre religioner, og generelt er europæerne tolerante. 80 procent har således ingen betænkeligheder over for mennesker med andre religioner end deres egen, men der er store forskelle landene i mellem. Danmark skiller sig således ud som EU's absolut mest skeptiske land, hvor godt 30 procent er foruroligede over, at der bor mennesker med en anden religion i landet. Den tyske direktør for EUMC, Beate Winkler, mener, at der er størst intolerance over for andre religioner i lande, hvor politiske partier anvender skepsis over for fremmede religioner i den politiske argumentation. - Når politiske partier skaber en »os mod dem« opfattelse i samfundet, så fører det også til negative holdninger over for religiøse minoriteter i befolkningen, siger hun. I undersøgelsen er der ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem borgernes tolerance og omfanget af forskellige religioner i samfundet. Holland og Storbritannien, som traditionelt er store indvandrerlande, er således meget tolerante over for andre religioner, mens Frankrig og Tyskland, der også har mange indvandrere, er mere skeptiske. Østrig, som har været hængt ud som Europas fremmedfjendske land nummer et, ligger lige over EU's gennemsnitstolerance, og godt 11 procent af østrigerne er foruroligede over andre religioner. Kristendom Harald Nielsen, som er formand for de danske biskoppers islamudvalg og generalsekretær i Danmission, mener, at danskernes skepsis skyldes, at det at være dansk i mange år var identisk med at være kristen. - Kristendommen har haft monopol i 1000 år, og helt frem til 1950'erne var så godt som alle danskere medlem af folkekirken. Og når der så kommer andre religioner, opfatter vi det som en trussel mod vores tryghed, siger Harald Nielsen. Dansk Folkepartis nye folketingskandidat, sognepræst Jesper Langballe, finder selve spørgsmålet om religiøs tolerance idiotisk, ligesom han mener, at EUMC's direktør, Beate Winkler, er en uvederhæftig propagandist. Men når det er sagt, er han ikke utilbøjelig til at mene, som Winkler, at de danske svar skyldes den politiske debat. - I de sidste fem år har Dansk Folkeparti fremprovokeret den mest frie debat i den vestlige verden om indvandring, og det betyder, at vi har en anderledes tilbundsgående debat end andre lande. Når folk så bliver spurgt om religiøs tolerance, er det ikke sikkert, de lige svarer på det tåbelige spørgsmål, men relaterer deres svar til den debat, der har været i Danmark, vurderer Jesper Langballe. Side 3