Prøv avisen

Danskerne har et paradoksalt forhold til tro

Illustration: Morten Voigt

MED GRAFIK Selvom markant færre siger ja til at kalde sig troende i dag i forhold til for fem år siden, er 9 ud af 10 danskere stadig medlem af et trossamfund. Misforholdet kan skyldes, at tro er svært at forholde sig til, mener eksperter

Ser du dig selv som et troende menneske?.

Konfronteret med det spørgsmål netop nu, hvordan vil du da svare?

Og ville du besvare det anderledes, hvis det blev stillet i en anden sammenhæng til et middagsselskab, i en spørgeskemaundersøgelse, lige efter et kirkebesøg?

Tænk gerne over det, før du læser videre.

I en undersøgelse foretaget af Palliativt Videncenter og TrygFonden i år svarede 52 procent ja til spørgsmålet. Men da et næsten identisk spørgsmål blev stillet i Den Danske Værdiundersøgelse i 2008: Er De et troende menneske?, svarede 69,5 procent ja.

LÆS OGSÅ: Hver anden dansker kalder sig troende

Umiddelbart tyder det på et skred i danskernes forhold til tro. Det mener for eksempel adjunkt og religionssociolog Brian Arly Jacobsen fra Københavns Universitet, der kalder udviklingen for overraskende og vurderer, at den store forskel kan skyldes, at religion i højere grad er kommet på dagsordenen i den offentlige debat i løbet af de fem år mellem de to undersøgelser. Det har fået flere til at tage aktivt stilling til tro, mener han.

Men er der sket et skred, så har det ikke haft særlig indvirkning på, hvor mange danskere der er medlem af et trossamfund.

I 2008 var 87,9 procent ifølge værdiundersøgelsen medlem af et trossamfund, og det har stort set ikke ændret sig i den nye undersøgelse fra Palliativt Videncenter, hvor 87 procent svarer, at de er medlem af et trossamfund. Forskellen er så lille, at den er ubetydelig inden for rammerne af almindelig statistisk usikkerhed.

Man kan undre sig over, at andelen ikke er faldet siden 2008, når antallet af medlemmer af folkekirken er faldet i samme periode, mener adjunkt Brian Arly Jacobsen.

LÆS OGSÅ: Kan vi helt udelukke Gud?

I 2008 var 82 procent af danskerne medlem af folkekirken, i dag er andelen 79 procent.

Brian Arly Jacobsen ser mange mulige forklaringer på, at det stadig er knap 9 ud af 10 danskere, der er medlem af et trossamfund: Dels vækster katolikker, så de i dag udgør mellem en halv og en hel procent af befolkningen. Dels vokser den muslimske andel af befolkningen.

Men der er ikke nødvendigvis noget modsætningsforhold i, at stadig færre vil kalde sig troende, mens 9 ud af 10 stadig er medlem af et trossamfund, mener religionssociolog Peter B. Andersen:

at være et troende menneske er at bekende sin tro og ligger på dansk på et væsentligt højere niveau end at være medlem af et trossamfund.

Spørgsmålet er du troende er enormt svært for danskere at forholde sig til, mener Peter B. Andersen og gætter på, at faldet af ja-sigere i den nye undersøgelse i forhold til værdiundersøgelsen fra 2008 også kan skyldes, at der var flere svarmuligheder i værdiundersøgelsen.

Ud over ja, nej og ved ikke kunne man i 2008 svare overbevist ateist. Selvom sidstnævnte umiddelbart også er et nej, kan det, at svarmuligheden var der, have fået flere til at svare ja til at være troende dengang, mener Peter B. Andersen.

Forfatter og ph.d. i religionsvidenskab Iben Krogsdal tænker tilsvarende:

Danskere lægger så meget i det ord, troende. Jeg er sikker på, at nogle medlemmer af trossamfund ikke ser sig selv som troende, mens andre troende ikke er medlem af et trossamfund. De to ting behøver ikke at hænge sammen, siger hun.

Helle Timm, kultursociolog og chef ved Palliativt Videncenter, som stod bag undersøgelsen, mener om sammenhængen mellem, at hver anden respondent vil betegne sig selv som troende, mens 9 ud af 10 er medlem af et trossamfund:

Det kan vel tolkes sådan, at medlemskab har noget at gøre med tradition og kultur, men ikke altid med tro i én bestemt betydning.

DANSKERNES MEDLEMSKAB AF TROSSAMFUND

87 procent af Danmarks befolkning er medlem af et trossamfund i dag. I 2008 var andelen 87,9 procent.

79 procent af Danmarks befolkning er medlem af folkekirken i dag. I 2008 var 82 procent medlem.

56 procent af dem, der i undersøgelsen angiver ikke at være medlem af et trossamfund i dag, har tidligere været det.

Kilde: Rapporter fra 2008 og 2013 om danskernes tro