Danskerne holder den lutherske fane højt

Katolicismen er mere fremmedartet i Danmark end i de fleste andre europæiske lande, viser ny rapport. I Danmark betragtes Luther næsten som en dansk folkehelt, lyder det fra religionsforsker

Danskerne holder den lutherske fane højt

Mens andre europæiske protestanter spejler deres egen religiøse identitet i deres katolske landsmænd, så består den historiske danske skepsis over for katolicismen og katolikker i nogen grad. Det viser en ny undersøgelse fra den amerikanske tænketank Pew Research Center, der her i 500-året for munken Martin Luthers reformation for første gang nogensinde har gransket protestanters og katolikkers holdninger til hinanden i Vesteuropa.

Et flertal af protestanterne i samtlige lande inkluderet i undersøgelsen siger, som beskrevet tidligere i Kristeligt Dagblad, at der er ”flere religiøse ligheder end forskelle” mellem protestanter og katolikker.

Danmark er imidlertid det land, hvor den mindste andel af protestanter – 53 procent – mener dette.

Til sammenligning siger 78 procent af de tyske protestanter, 65 procent af de hollandske protestanter og 60 procent af de norske protestanter, at medlemmerne af de to kristne trosretninger har mere tilfælles end det omvendte.

I Danmark har der historisk set været en klar afstandtagen fra katolikker, mener Brian Arly Jacobsen, der er lektor og religionssociolog ved Københavns Universitet.

”Den afstandtagen er blevet mindre, men så sent som i 1960’erne var der en fjendtlighed over for katolikker fra Sydeuropa, som kan minde om holdningen til muslimer i dag. Konverteringer til katolicismen blev eksempelvis beskrevet i medierne som kulturelt forræderi. I det lys er det faktisk bemærkelsesværdigt, hvor få danskere der ifølge Pews undersøgelse i dag siger, at der er flere forskelle end ligheder mellem de to kristne trosretninger. Blandt årsagerne til dette er den religionskritik og sekularisering, som har fundet sted de seneste årtier,” lyder vurderingen fra Brian Arly Jacobsen.

Og danskernes selvforståelse er langt mere snævert forbundet med den protestantiske forståelse af kristendommen end mange andre landes, fortsætter religionssociologen.

”Der er ingen tvivl om, at den danske nationale identitet knytter sig til det lutherske, og opbakningen til folkekirken er generelt også solid. Det kan vi også se i den politiske fejring af jubilæumsåret for Reformationen, hvor det officielle Danmark nærmest gør Martin Luther til dansk folkehelt og er med til at understrege, at ’vores’ kristendomsforståelse er den lutherske,” siger han.

Danskerne er sammen med svenskerne og finnerne også de europæiske protestanter, der ifølge undersøgelsen fra Pew Research Center lever mest på afstand fra den katolske tro.

I både Danmark og Sverige siger 49 procent af de protestantiske svarpersoner, at de ”personligt” kender en katolik, mens den tilsvarende andel i Finland er nede på 31 procent.

Til sammenligning siger 98 procent af de tyske og de schweiziske protestanter og 94 procent af de britiske protestanter, at de har katolske bekendte.

De nordiske tal er bemærkelsesværdige, siger viceforskningsdirektør Neha Sahgal, der står i spidsen for den vesteuropæiske del af Pew-undersøgelsen.

”Det kan delvist skyldes, at der er få katolikker i disse lande. Men det kunne også være et resultat af disse landes delvise geografiske adskillelse eller afstand fra kontinentet,” siger hun.

Ifølge undersøgelsen identificerer 58 procent af danskerne sig som protestanter, mens 30 procent erklærer sig ”uden religiøs tilknytning”. Ni procent af de erklærede protestanter siger, at religion er ”meget vigtig” i deres liv, og 11 procent siger, at de beder til Gud dagligt, mens tre procent går i kirke hver uge.