De sidste dage i Jerusalem

Ifølge kristen tradition besøgte Jesus Jerusalem som teenager. Men historiske detaljer findes ikke om dette besøg. De sidste dage i Jesu liv efter hans ankomst til Jerusalem fra Judæa-ørkenen er derimod meget detaljeret beskrevet i evangelierne. Vi tegner et kort rids af den fascinerende beretning

Tizians fortolkning af den sidste nadver. Til daglig hænger værket i Spanien og ejes af hertugerne af Alba.
Tizians fortolkning af den sidste nadver. Til daglig hænger værket i Spanien og ejes af hertugerne af Alba. Foto: Arkivfoto. .

Første dag

Efter besøg i Jeriko ankommer Jesus til Betania, der ligger på den østlige side af Oliebjerget. Her besøger han Lazarus, Martha og Maria, der serverer et festmåltid for ham. Det er på denne dag, Judas for første gang kontakter ypperstepræsterne og ytrer sin vilje om at lade sig bestikke til at sige, hvor Jesus befinder sig.

Anden dag

Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel. Han ledsages af sine 12 disciple og hyldende folkeskarer, der kalder ham for Messiaskongen. Denne dag besøger Jesus også det jødiske tempel på Tempelbjerget.

Tredje dag

Efter endnu en overnatning i Betania vender Jesus tilbage til Tempelbjerget, hvor han jager de handlende ud i raseri over, at det hellige sted bruges til handel.

Fjerde dag

Jesus underviser i Jerusalem og svarer på befolkningens spørgsmål. Han advarer samtidig mod de skriftlærde og farisæerne.

Femte dag

Påskelammet slagtes i templet i forbindelse med den jødiske påske. Forberedelserne til påskemåltidet starter.

Sjette dag

Jesus vasker disciplenes fødder før den sidste nadver i Nadversalen på Zions-bjerget. Herefter går Jesus til Getsemane Have for at bede. Her bliver han arresteret af ypperstepræsternes soldater, efter at Judas udpeger Jesus ved at kysse ham. Det jødiske råd bliver hasteindkaldt, og Jesus dømmes i løbet af natten for Gudsbespottelse.

Syvende dag

Jesus føres til den romerske leder, Pontius Pilatus, der efter kort forhør sammen med Herodes dømmer Jesus for oprør og for at udgive sig for at være jødernes konge.

Ottende dag

Jesus korsfærstes om morgenen. Han dør på korset og bliver begravet før solnedgang.

Niende dag

En gravvagt vogter over Jesu grav.

Tiende dag

Nogle kvinder konstaterer, at Jesu grav er tom. Senere viser Jesus sig for kvinderne og nogle af de 12 disciple.