De skriftkloge mistede autoritet på Jesu tid

Når Jesus i søndagens prædiketekst taler til sine disciple, gør han det – i modsætning til de skriftkloge – som en, der har myndighed. En væsentlig forskel på Jesus og de skriftkloge var, at Jesus handlede efter sine egne ord, fortæller teologiprofessor

De skriftkloges stærke autoritet skyldtes blandt andet, at religiøse autoriteter strukturelt var stærkere på Jesu tid, end de er i dag.
De skriftkloges stærke autoritet skyldtes blandt andet, at religiøse autoriteter strukturelt var stærkere på Jesu tid, end de er i dag. Foto: Enrique Castro-Mendivil/Reuters/Ritzau Scanpix

Løftede pegefingre og sure opstød flyver gennem luften, når vores folkevalgte politikere ikke får gennemført den politik, de gik til valg på. Når vi ikke gør, som vi siger, forsvinder tiltroen til os ganske enkelt. Sådan var det også på Jesu tid. Og det forklarer til dels, hvorfor Jesus i søndagens prædiketekst – afslutningen på Bjergprædikenen – underviser disciplene ”som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge”.

De skriftkloge var dengang en stand bestående af mænd, der fra 15-årsalderen havde brugt mange år på at studere jødedommens hellige skriftsamling, Toraen, hos en ældre skriftklog. De kan sammenlignes med vor tids teologer og præster, men de havde væsentligt mere magt i samfundet, end præster har i dag. Mange på Jesu tid så nemlig de skriftkloge som religiøse autoriteter, fortæller Anders-Christian Jacobsen, der er professor i teologi ved Aarhus Universitet.

”De skriftkloge bestemte for eksempel over forholdene i templet. Hvem måtte komme hvor, hvad måtte mænd, hvad måtte kvinder, og hvornår skulle man gøre det ene og det andet? Dermed satte de en stærk, religiøst underbygget dagsorden for det daglige liv dengang,” siger han.

De skriftkloges stærke autoritet skyldtes blandt andet, at religiøse autoriteter strukturelt var stærkere på Jesu tid, end de er i dag. For eksempel kunne man kunne blive udstødt af samfundet, hvis man ikke fulgte de jødiske forskrifter. Men selvom de skriftkloge formelt havde magt på Jesu tid, var der alligevel nogle, som havde mistet tiltroen til dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Allerede dengang var der folk, som satte spørgsmålstegn ved det, man nedsættende kan kalde for ’levebrødsteologer’. Der var nogle skriftkloge, som havde mistet deres autoritet, fordi de ikke efterlevede deres egne ord, der bare fremstod som tom sniksnak. Og der havde Jesus autoritet, fordi han ikke blot sagde sandheden, men også handlede efter den,” siger Anders-Christian Jacobsen.

At Jesus i sin tid fik mange tilhængere skyldtes altså ikke, at den unge søn af en tømrer kunne citere alle jødiske love i søvne. I stedet havde han noget, de skriftkloge ikke havde.

”De skriftkloge havde brugt mange år på at lære, præcis hvilke regler der stod beskrevet i hvilke Mosebøger. Så når der for eksempel var diskussion om, hvor mange skridt man måtte gå på sabbatten, kunne de straks svare. Jesus, på den anden side, var efter al sandsynlighed ikke ud-lært hos en rabbiner. Men han havde en umiddelbar, personlig autoritet, som måske kan sammenlignes med en særlig karisma, som forstærkedes af, at nogle mente, at han var Guds søn. Og alene det giver jo en helt anden autoritet, end når de skriftkloge siger, ’det har jeg lært fra min rabbi’,” siger han.

Dette er ifølge Anders-Christian Jacobsen med til at forklare, hvorfor Jesus havde den myndighed, der gjorde, at hans tilhørere lyttede interesseret til hans ord. Og så mente nogle af dem naturligvis også, at hans budskaber om næstekærlighed gav mening, tilføjer han.

”Pludselig kom Jesus og de første kristne og udfordrede den etablerede struktur. For dem var det ikke vigtigt at overholde alle reglerne om, hvad man måtte spise, og hvad man ikke måtte spise. Det vigtige var at hjælpe næsten. Så til omverdenen sagde de: ’Pak jeres floskler og jeres lommefilosofi væk, og gå ud og hjælp næsten, der hvor næsten er.’ Jesu myndighed kom jo også til udtryk, fordi nogle så, at hans budskaber var de rigtige at følge, og at han ikke var den eneste, der efterlevede dem – for han fik jo netop tilhængere,” siger han.