De teologer og kirkefolk mistede vi i 2016

I år sagde vi farvel til både kendte og ukendte navne inden for dansk kirkeliv, heriblandt tidligere kirkeminister Dorte Bennedsen, biskop emeritus Herluf Eriksen samt teolog og samfundsdebattør Mads Holger

På billedet ses fra øverste række til venstre pastor emeritus Poul Henning Fromsejer, sognepræst og tidligere missionær Gurli Vibe Jensen, provst emeritus Niels Carl Lilleør, bachelor i teologi og samfundsdebattør Mads Holger, biskop emeritus Herluf Eriksen, og tidligere kirkeminister Dorte Bennedsen.
På billedet ses fra øverste række til venstre pastor emeritus Poul Henning Fromsejer, sognepræst og tidligere missionær Gurli Vibe Jensen, provst emeritus Niels Carl Lilleør, bachelor i teologi og samfundsdebattør Mads Holger, biskop emeritus Herluf Eriksen, og tidligere kirkeminister Dorte Bennedsen. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen, Leif Tuxen, Privatfoto, Joachim Adrian/Polfoto, Cæciliie Philipa Vibe Pedersen.
Gurli Vibe Jensen, sognepræst og tidligere missionær, 91 år

Gurli Vibe Jensen døde den 8. juli 2016. Helt frem til det sidste var hun sognepræst, og da hun i sommer måtte tilbringe noget af sin sidste tid på hospitalet, lå det hende på sinde at opmuntre og indgyde livsmod til personalet og andre patienter.

Venner, der besøgte hende, lyste Gurli Vibe Jensen velsignelsen. 

Gurli Vibe Jensen var sognepræst frem til sin død. Arkivfoto fra 2014.
Gurli Vibe Jensen var sognepræst frem til sin død. Arkivfoto fra 2014. Foto: Leif Tuxen

Gurli Vibe Jensen var en af de mest markante skikkelser i sin periodes kirkeliv. Først som missionær i Afrika for Dansk Forenet Sudanmission fra 1950 til 1960 og siden som sognepræst ved Helligaandskirken på Strøget i København fra 1965 til 1995. 

Tiden som missionær beskrev Gurli Vibe Jensen ved mange foredrag og i en række bøger. Oprindeligt var hun uddannet lærer, og hun har gennem årene haft en lang række tillidsposter - blandt andet som formand for De Forenede Bibelselskaber.

Gurli Vibe Jensen forblev ugift, men tog ofte imod sine mange venner i den tidligere skovridderbolig i Jyderup på Vestsjælland, hvor hun havde sit sidste hjem. Gurli Vibe Jensen blev 91 år. 

Herluf Eriksen, biskop emeritus, 92 år
Herluf Eriksen brugte sit arbejdsliv på de to instiutioner skolen og kirken.
Herluf Eriksen brugte sit arbejdsliv på de to instiutioner skolen og kirken. Foto: Privatfoto/Polfoto/arkiv

Den tidligere biskop Herluf Eriksen døde den 6. juni 2016. I barndommen blev han præget af en grundtvigsk kristendom, og interessen for Grundtvig voksede i løbet af ungdommen til en kærlighed til de to institutioner, han senere kom til at arbejde med, nemlig skolen og kirken.

Herluf Eriksen var både cand.theol. og cand.mag. i historie og kristendomskundskab, og han har blandt andet arbejdet som lærer, seminarierektor og sognepræst. Mest kendt er han dog for i perioden 1979-1994 at være biskop over Aarhus Stift.

Herluf Eriksen satte gennem sit liv et præg på blandt andet præsternes efteruddannelse, den forberedende konfirmandundervisning for børn i 3.-4. klasse og den religionspædagogiske tilgang til kristendomsundervisningen i folkeskolen.

Han var gift med Marie Elisabeth Skalhede og boede i Højbjerg uden for Aarhus.

Dorte Bennedsen, tidligere kirke- og undervisningsminister (S), 77 år
Dorte Bennedsen var datter af tidligere minister Bodil Koch og professor Hal Koch. Her ses hun på et arkivfoto fra 2013.
Dorte Bennedsen var datter af tidligere minister Bodil Koch og professor Hal Koch. Her ses hun på et arkivfoto fra 2013. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen

Dorte Bennedsen døde i marts 2016. Den tidligere minister blev 77 år.

Som datter af tidligere kirkeminister Bodil Koch og professor Hal Koch havde hun en vigtig viden om kirke og kultur med i bagagen, da statsminister Jens Otto Krag (S) udpegede den dengang 33-årige Dorte Bennedsen (S) som kirkeminister kun fem år efter, at hendes mor, Bodil Koch (S), havde forladt posten.

Dorte Bennedsen var kirkeminister fra 1971 til 1973 og blev siden undervisningsminister i perioden 1979-1982.

Dorte Bennedsen var medlem af Folketinget fra 1975 til 2001. Hun var uddannet teolog og fungerede i perioden 1965-68 som hjælpepræst ved Holmens Kirke. Siden fungerede hun kun ved specielle lejligheder som præst, blandt andet ved sin mors og sine brødres begravelser. 

Mads Holger, samfundsdebattør og bachelor i teologi, 38 år
Mads Holger var blandt andet kendt fra radioprogrammet "Skriftestolen," hvor han var vært.
Mads Holger var blandt andet kendt fra radioprogrammet "Skriftestolen," hvor han var vært. Foto: Joachim Adrian/Polfoto

Teologen, samfundsdebattøren og forfatteren Mads Holger døde pludseligt den 4. juli 2016, kun 38 år gammel.

I løbet af sit liv var han blandt andet skribent, folketingskandidat, forfatter og radiovært. Teologien og kristentroen interesserede ham fra konfirmationsalderen, hvorfor han siden opnåede en bachelorgrad i teologi. 

Troen havde også en central rolle i radioprogrammet ”Skriftestolen” på Radio24syv, som han var vært for i perioden 2011-2014. Her talte han blandt andet med præster, imamer, rabbinere og teologiprofessorer om teologiske og eksistentielle emner.

Mads Holger var ved sin død ikke gift, men efterlod sig en kæreste.

Niels Carl Lilleør, provst emeritus, 80 år
Niels Carl Lilleør er ofte blevet betegnet som tidehvervsmand.
Niels Carl Lilleør er ofte blevet betegnet som tidehvervsmand. Foto: Privatfoto

Provst emeritus Niels Carl Lilleør døde i januar 2016.

Niels Carl Lilleør var kendt som en teologisk stridsmand, som dog var åben for at forstå perspektivet hos dem, han polemiserede imod. 

Fra 1965 og frem til sin pension var han sognepræst i Frørup og Tårup sogne på Østfyn, og fra 1980 til 2000 var han provst i Nyborg. Under Niels Carl Lilleørs provstedømme var præsterne enten vilde med ham eller bange for ham, har en tidligere kollega sagt.

Niels Carl Lilleør sprang kun få gange i sit liv Tidehvervs sommermøde over. Den ene gang var i 1969, hvor han var udsendt som feltpræst på Cypern. 

Han var i øvrigt kendt som en habil visesanger og et lattermildt menneske.

Poul Henning Fromsejer, pastor emeritus, 81 år
Poul Henning Fromsejer havde et særligt blik for ensomme mennesker. Arkivfoto fra 2011.
Poul Henning Fromsejer havde et særligt blik for ensomme mennesker. Arkivfoto fra 2011. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Den 26. august 2016 døde 81-årige Poul Henning Fromsejer. Gennem 20 år var han sognepræst ved Roskilde Domkirke, før han som 69-årig gik på pension. 

Poul Henning Fromsejer brugte alle sine vågne timer på præsteembedet og havde blandt andet et særligt blik for ensomme mennesker. I årevis indbød han sammen med sin familie til juleaften i Roskilde Domkirkes menighedslokaler for mennesker uden netværk eller dem, der bare gerne ville være med.

Poul Henning Fromsejer var redaktør for Børnebladet i 15 år og redigerede Lytterposten fra 1977 for KLF Kirke og Medier. I perioden 1985 til 2001 sad han i bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd. I en årrække fra 1965 var han tilknyttet redaktionen af Indre Missions Tidende.
 
Han efterlader sig hustruen Kirsten og to børn.

Olav C. Lindegaard, biskop emeritus, 87 år

Forhenværende biskop Olav C. Lindegaard døde den 17. august 2016, 87 år gammel. Olav C. Lindegaard var sognepræst i Egtved i Østjylland fra 1961. Siden blev han først domprovst i Haderslev Stift i 1972 og dernæst biskop i samme stift i perioden 1980-1999. I otte år var han også formand for Præsteforeningen. 

Ud over sin hjertelighed og imødekommenhed som stiftets øverste administrator og præst huskes Olav C. Lindegaard for sin interesse for den folkekirkelige liturgi.

Olav C. Lindegaard havde en stor passion for kirke- og kormusik, hvilket blandt andet kom til udtryk ved, at han var formand for Folkekirkens Ungdomskor og blandt andet æresmedlem af Vor Frue Kantori i Haderslev.

Olav C. Lindegaard efterlod sig tre børn. 

Øvrige teologer, som gik bort i 2015

Jens Kofoed Bang, 78 år 
Ole Vilhelm Bastiansen, 89 år
Maren Alma Brockdorff, 100 år
Elna Bækdorf, 85 år
Niels Tage Christensen, 80 år
Olfert Josva Christensen, 92 år
Benny Märcher Dyris, 79 år
Finn Gyldenvang, 76 år
Jens Theodor Hansen, 79 år 
Preben Wedderkop Hedegaard, 90 år
Lars Skjødt-Jakobsen, udsendt præst, 75 år
Verner Jensen, tidligere landsleder for Apostolsk Kirke i Danmark, 91 år
Johannes Kibeck Jepsen, 92 år
Jørn Jørgensen, 74 år
Karin Kofod, sognepræst, 70 år
Jakob Edvard Krarup, 96 år
Jens Kristian Kristiansen, 49 år
Aksel Laustsen, 74 år
Inger Merete Scheel Lund-Olesen, 77 år
Børge Høiby Lyndelse, 96 år 
Werner Rudolf Matlok, pastor emeritus, 77 år
Mikkel Nørgaard Mikkelsen, 74 år
Jens Peter Møller, 86 år
Aage Møller-Sørensen, 81 år
Birgitte Mørkeberg, 80 år
Aksel Nielsen, 91 år
Hans Erik Nissen, tidligere højskoleforstander og valgmenighedspræst, 77 år 
Elith Møller Olesen, dr. theol. og forfatter, 93 år
Hans Peter Pade, 82 år 
Niels Pedersen, 96 år
Peder Gammelgaard Poulsen, 90 år
Hans Jørgen Boyen Rasmussen, 71 år
Erik Steenberg, 76 år
Jan Peter Stolt, pastor emeritus, 84 år
Niels Storebjerg, 98 år
Ib Wolfhagen, 85 år
Valdemar Aastrup, 80 år

Listen er ikke nødvendigvis udtømmende. Mener De, at listen mangler væsentlige navne, er De velkommen til at skrive til tandersen@k.dk. Tak.