Prøv avisen

Dem mistede vi i 2014

Jesper Langballe. -

Flere fremtrædende personligheder i dansk kirkeliv er døde i løbet af det forgangne år. Her er nogle af de teologer og kirkeligt engagerede, der er gået bort

Jan Holger Lindhardt døde den 11. november, 76 år. Han var biskop over Roskilde Stift fra 1997 til 2008. Uddannet som teolog fra Københavns Universitet og siden ansat ved Aarhus Universitet i 1963, hvor han blandt andet var lektor og blev dr.theol. i 1983. Hans store forfatterskab tæller blandt andet ”Machiavel-li”, ”Retorik” og ”De syv dødssynder”. Jan Lindhardt blev kendt for sit medietække og sine retoriske evner og modtog i 2010 Svend Berg-søes Fonds Formidlerpris på 100.000 kroner - blandt andet på grund af sin ”uimponerethed, saglighed, charmerende frækhed og hurtige replikker”. Han døde efter gennem længere tid at have lidt af alzheimer.

Jesper Marquard Langballe døde den 15. marts, 74 år. Han var præst i Thorning Kirke gennem 32 år og del af den teologiske bevægelse Tidehverv. I 2001 blev Jesper Langballe valgt ind i Folketinget samtidig med sin fætter og præstekollega Søren Krarup. Sammen indledte de to åndsfæller en kamp mod kulturradikalismen og en - efter deres mening - alt for blød indvandrerpolitik. Udfaldene mod islam vakte størst opmærksomhed og gav ham en dom for racisme.

Arne Bugge døde den 12. juli, 84 år. Hans stemme er formentlig kendt af mange danskere. Som præst og domprovst ved Københavns Domkirke i 42 år stod han ofte foran alteret, når DR P1 transmitterede morgenandagten. Han blev ansat ved kirken i 1956 og blev der til sin pension i 1998 efter næsten 20 år som domprovst. Arne Bugge fordybede sig i den russisk-ortodokse kirke og lærte sig både russisk og kirkeslavisk, som bruges i den ortodokse kirkes gudstjeneste i mange lande. I 1956 besøgte han som marinesoldat Sovjetunionen første gang med den opgave at skulle opspore en udrevet side, der var stjålet i et håndskrift i et ortodokst kloster i Grækenland. Missionen lykkedes.

Per Bilde døde den 18. maj, 74 år. Han var teolog og professor i religionsvidenskab og opnåede i sin karriere bred international anerkendelse. Per Bilde blev cand.theol. i 1964 og dr.theol. i 1983 på Aarhus Universitet. Han beskæftigede sig især med jødisk og kristen religion og afviste som forsker, at Jesus var kristen, og at det var hans ærinde at skabe en ny religion. Per Bilde var medstifter af blandt andet Religionsvidenskabelig Forening. I 2001 blev han udnævnt til professor i religionsvidenskab, og 2000-2007 var han medlem af Det Lærde Selskab på Aarhus Universitet. Han meldte sig efter 30 år ud af De Radikale på grund af partiets ”højredrejning”.

Carsten Jarlov døde den 30. november, 66 år. Han var direktør i Bygningsstyrelsen og næstformand i Kristeligt Dagblads bestyrelse. Carsten Jarlov havde som topembedsmand haft titel af direktør i næsten 30 år og kom vidt omkring i den danske statsforvaltning. Han havde været direktør for Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Told- og Skattestyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen og siden 2011 direktør for Bygningsstyrelsen. Han blev i kraft af sin økonomiske kompetence medlem af Kristeligt Dagblads bestyrelse i 1996 og blev valgt som næstformand tidligere på året. Han fik et ildebefindende i sin have og døde kort efter.

Ejvind Sørensen døde den 2. januar, 76 år. Han blev kendt som formand for Landsforeningen af Menighedsråd. Uddannet som folkeskolelærer i 1960, ansat som konsulent i Danmarks Lærerforening og senere kontorchef samme sted. I en kort periode var han skoledirektør i Skagen Kommune for så at blive undervisningsinspektør i Undervisningsministeriet frem til sin pension. I 1997 blev han medlem af bestyrelsen i Landsforeningen af Menighedsråd, og i 2001 blev han formand. Han trådte tilbage i 2006 på grund af kræft. Sad i byrådet for Venstre i Ringsted i to valgperioder, men endte med at blive ekskluderet, fordi han samarbejdede for meget med venstrefløjen.

Holger Lam døde den 21. maj, 51 år. Han var præst i Baptistkirken. Holger Lam var med til at styrke det økumeniske samarbejde lokalt med de andre kirker i byen. Nationalt var han engageret som generalsekretær i Det Økumeniske Fællesråd i ni år frem til 2004 og siden som Baptistkirkens repræsentant i Danske Kirkers Råd. Han døde efter fire års kræftsygdom.

Bjarne Nederby Jessen døde den 4. oktober, 70 år gammel. Han var lærer og i 1970 medstifter af det daværende Kristeligt Folkeparti. Bjarne Nederby Jessen arbejdede i mange år for partiet Kristendemokraterne og ugeavisen Udfordringen. Bjarne Nederby Jessen var i 1979 modkandidat til Flemming Kofod-Svendsen, da der var kamp om formandsposten i det daværende Kristeligt Folkeparti, senere Kristendemokraterne. Han havde gennem årene mange tillidsposter i partiet, og som efterlønner var han blandt andet kulturordfører.

Karen-Marie Münster døde den 23. marts, 95 år. Hun var født i Norge og blev præstekone, men begyndte efter sin mands død i 1970 at læse teologi på den teologiske særuddannelse. Hun blev den første kvindelige præst i Skanderup-Hjarup Valgmenighed ved Kolding, i dag Skanderup Grundtvigske Valgmenighed. Karen-Lise Münster sluttede sin præstegerning i 1989. Desuden var hun et aktivt medlem af fredsbevægelsen og gik fredsmarch til Moskva.

Børge Schantz døde den 12. december, 83 år. Præsten, missionæren, læreren og kirkelederen var en del af frikirken Syvende Dags Adventistsamfundet. En ph.d. i missionsvidenskab med islam som speciale førte til arbejdsopgaver i otte forskellige lande. Han var leder af forløberen for den internationale nødhjælps- og udviklingsorganisation Adra og dens hjælpearbejde i Biafra under oprøret i Nigeria, under borgerkrigen i Libanon og under hungersnøden i Østafrika. Som professor i missionsvidenskab og leder af teologiafdelingen på Newbold College i England blev han også stifter af et kristent-islamisk studiecenter nær London.

Ejvind Sørensen. -
Arne Bugge. -
Per Bilde. -
Børge Schantz. -
Carsten Jarlov. -
Karen-Marie Münster. -
Holger Lam. -
Bjarne Nederby Jessen. -
Jan Lindhardt. - Foto: Copyright,