Den Danske Forening bag kampagne i børnehaver

Med slik og teaterstykker vil Den Danske Forening lære børnehavebørn, at muslimer skal smides ud af Danmark

Den Danske Forening tilbyder i en skriftlig henvendelse, sendt til ti daginstitutioner i Københavnsområdet, at lege »slikonkler for en dag« og opføre dukketeater om det »hurlumhej, der opstår, hvis en dansk dreng forelsker sig i en muslimsk pige«.

I brevet tilbyder Den Danske Forening desuden at fortælle historien om »Sørens sorte samvittighed«, hvor fem-årige Søren har det dårligt med, at hans forældre skjuler en illegal indvandrer. Men i samarbejde med onkel Herbert, som er medlem af Den Danske Forening, går Søren til politiet, melder sine forældre og får dermed lettet sin samvittighed.

Bag henvendelsen til børnehaverne står Peter Neerup Buhl, styrelsesmedlem i Den Danske Forening og folketingskandidat for Fremskridtspartiet. Han beskriver selv brevet som en modreaktion mod den »leflen for muslimerne, som pædagogerne repræsenterer«.

- Det her er et modspil til alle de børnehaveledere, der kun serverer halalkød og har afskaffet julepynten. Vores ønske er i første omgang at få indført en etnisk adskillelse i børnehaverne. Derefter skal børnene lære, at deres opgave bliver at få smidt muslimerne ud af landet. Derfor er det vigtigt, at de tidligt forstår alvoren af den udvikling, der netop nu foregår i Danmark, siger Peter Neerup Buhl.

Udover de ti københavnske børnehaver, overvejer Den Danske Forening senere en landsturne for de tre-fem-årige børnehavebørn. Som et led i kampagnen vil Den Danske Forening blandt andet opføre et teaterstykke.

Børnehaven »Hylet« i det centrale København er en af de ti børnehaver, som har modtaget brevet fra Den Danske Forening. Pædagog Erik Nielsen er dybt forundret og stærkt utilfreds med henvendelsen.

- Den Danske Forening bruger nogle mekanismer, som minder uhyre meget om dem, man så hos nazisterne. Skal børn nu opdrages til at angive deres forældre? Vi skal lære børnene at tale og leve sammen i stedet for at skabe had, siger Erik Nielsen.

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL, tager skarpt afstand fra henvendelsen.

- Jeg spørger mig selv, hvorfor de har en interesse i at skabe en konflikt mellem børn fra forskellige kulturer. Det her tenderer racisme, siger formanden Bente Sorgenfrey, som nu vil overveje om, der skal drages konsekvenser af Den Danske Forenings henvendelse.

rasmussenkristeligt-dagblad.dk