Prøv avisen
Nekrolog

Den nutidige afrikanske teologis fader er død

John Mbiti vil blive husket for at bygge bro mellem traditionel afrikansk religion og kristendom. – Foto: Naveen Qayyum/WCC

Kenyanske John Mbiti gjorde en stor indsats for at udvikle en afrikansk teologi. Han blev 87 år

Det tynder ud i min generations store afrikanske teologer.

Først døde Kwame Bediako (1945-2008), og for et halvt år siden min ven og helt Lamin Sanneh (1942-2019). Og nu er den ældste af dem, John Mbiti, død, 87 år. Fordi han har været med længe og har øvet så stor en indsats for at udvikle en afrikansk teologi, er han blevet kaldt den nutidige afrikanske teologis fader.

John Mbiti blev født ind i en kristen familie tilhørende akamba-folket i Kenya. Skønt han fik en kristen, vestlig- påvirket uddannelse og blev ph.d. fra University of Cambridge, så betød de afrikanske rødder meget for ham, og han så det som sin livsopgave at forene de to. Han forskede i og samlede afrikanske historier, bønner og ordsprog, hvori han så den afrikanske spiritualitet inkarneret, samtidig med at han fordybede sig i kristendommens åndelige univers.

Og han så ikke noget forkert i at forsøge at forene de to. Med dagens sprogbrug kunne man kalde det synkretisme; anskuet teologisk vil man sige, at han således lagde grunden til en komparativ teologi. Mbiti påviste, hvorledes der findes en traditionel afrikansk religion, som er centreret om en tro på et højere væsen, og som indeholder en religiøs livsopfattelse, der gennemsyrer den almindelige afrikaners dagligdag.

Efter at have virket som underviser og præst i Afrika i en årrække kom Mbiti i 1976 til Schweiz, hvor han blev leder af Kirkernes Verdensråds Økumeniske Center i Bossey. Her var han med til at sætte fokus på den afrikanske kristendoms betydning for den globale kristendom. Efter sin ansættelse i Kirkernes Verdensråd blev han i Schweiz og gjorde tjeneste som sognepræst i Burgdorf og professor ved universitetet i Bern.

Mbiti vil blive husket som en fantastisk formidler og brobygger på flere planer. Han byggede bro mellem traditionel afrikansk religion og kristendom, mellem Afrika og Vesten, mellem religion og filosofi og mellem teori og praksis. Han forenede en dyb interesse for indfødte folks filosofiske og religiøse opfattelser med en dyb forståelse af det afrikanske kristne univers. Ikke at han forkastede moderniteten – den er også en del af den afrikanske nutidige virkelighed – men han forsøgte at sammentænke de to, det moderne og det traditionelle. Den menneskelige eksistens er netop udspændt mellem de to og bevæger sig hinsides tid og rum i et forløb fra det naturlige til det overnaturlige. Mbiti har vist i sit liv og i sit forfatterskab, at det er sådan, afrikanere opfatter og praktiserer deres religiøse forståelse. Det kan vi stadig lære meget af.

Viggo Mortensen er lektor emeritus i teologi på Aarhus Universitet.