Prøv avisen

Den ortodokse kirke spænder ben for fælles påskefejring

Mens en række kristne trossamfund drøfter en fælles dato for påskefejringer, stritter blandt andre den russisk-ortodokse kirke imod på grund af modstand mod Vesten. Her ses patriark Kirill fra den russisk-ortodokse kirke ved fejringen af påske i Moskva i Rusland sidste år. - Foto: Scanpix

Selvom forslag om fælles fejring af påsken er usædvanlig langt i processen, er der stadig store udfordringer for at finde fælles løsning, siger iagttagere. Største barriere er den ortodokse kirke og dens modstand mod Vesten og Vatikanet, siger ortodoks præst

Det er efterhånden 1000 år siden, at det første forsøg blev gjort, men i år prøver man igen: Kristne kirkeretninger vil udpege en fast dato for påskefejringen.

Afsender på forslaget er den koptiske kirkes overhoved, pave Tawadros II, og ifølge meldinger internationalt har den anglikanske kirke og ærkebiskoppen af Canterbury støttet forslaget, som også er blevet drøftet med den katolske pave Frans og den østlige ortodokse kirkes Bartholomæus I.

Alene det, at så bred en skare af kirkelige overhovedet har taget temaet op, kan være bevis på, at forslaget for første gang kan få gang på jord. Det vurderer Peter Lodberg, teologiprofessor (MSO) ved Aarhus Universitet.

”Mig bekendt er det første gang, at man er så langt i en gensidig anerkendelse af udfordringen om påsken. Der er seriøse drøftelser, og det er et afgørende nybrud i den diskussion, der har stået på i så mange år,” siger Peter Lodberg.

Når spørgsmålet om en fælles dato for påsken igen bringes i spil, kan det ifølge Peter Lodberg skyldes praktiske udfordringer, spørgsmålet om kirkernes troværdighed og forfølgelse af kristne.

”I takt med, at den kristne mangfoldighed i Europa bliver mere tydelig på grund af indvandring fra ortodokse kirker, der har en anden kalender end den katolske og protestantiske, bliver det mere synligt, at kristne har en udfordring i fejringen af påsken. Det kan opleves som et problem for forkyndelsen af påsken, Jesu opstandelse. Det kan ses som en tegn på splittelse i den kristne kirke, og det kan være forklaringen på, at man arbejder frem mod en større grad af enhed blandt kristne kirker. Endelig kan det være udtryk for en anerkendelse af, at kristne skal støtte op om mellemøstlige kristne, som er ofre for forfølgelse. De kan føle sig alene, og derfor kan dette forslag ses som en solidaritetserklæring,” siger Peter Lodberg.

En helt anden knast for en fælles fejring af Jesu opstandelse er brugen af forskellige kalendere blandt trosretninger. Ortodokse kirkeretninger følger nemlig den julianske kalender, frem for den gregorianske kalender, hvorfor datoerne for påsken varierer. Derfor er den ortodokse kirke også blevet vurderet som den største udfordring for at findes fælles fodslag om påskefejringen.

Poul Sebbelov, præst i den ortodokse menighed Gudsmoders Beskyttelse, er dog personligt fortaler for, at de kristne kirkeretninger bliver enige om at fejre påsken samme dato.

”Det ville give os mulighed for at indpasse os i det kirkelige landskab i Vesten på en mere naturlig facon, hvilket vil åbne den ortodokse kirke for kristne i Vesten, som vil stifte nærmere bekendtskab med ortodoksien. Det er meget vanskeligt at komme i julestemning den 7. januar,” siger Poul Sebbelov om ortodokse kirker, der også adskiller sig fra andre kirker ved at fejre jul i begyndelsen af januar.

Men selvom præst Poul Sebbelov håber på påskeforbrødring, tvivler han på, at det ender sådan.

”Ud fra min vurdering er der stadig meget kraftig modstand fra indflydelsesrige ortodokse kirker om at ændre på kalenderen. Jeg tror ærlig talt, at sandheden er, at der er stærke kræfter, der reagerer negativt imod alt, hvad der kommer fra Rom eller fra Vesten,” siger Poul Sebbelov.

Hos den russisk-ortodokse kirke i København møder forslaget da også modstand.

”Den russisk-ortodokse kirke er konservativ, og derfor fortsætter vi med at fejre påsken ifølge vores kalender (den julianske, red.). Vi ændrer ikke holdning,” siger kirkeværge Julia Perfilieva.

Ifølge Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift og formand for Porvoo-fællesskabet, der består af de anglikanske og lutherske kirker i Nordeuropa, er der heller ingen grund til en fælles dato for påsken.

”Jeg finder ikke, at det er et stort problem, at vi har forskellige kalendere, der betyder, at helligdage kun lejlighedsvis falder sammen. Der er problemer, der er langt værre, og jeg synes måske, at verden kan blive lidt for praktisk. Desuden har jeg vanskeligt ved at forestille mig, at den ortodokse kirke vil opgive deres kalender, ligesom at det er svært at forestille sig, at de romersk-katolske kirker skulle fravige deres traditioner,” siger Peter Skov-Jakobsen.