Prøv avisen
Interview

Generalsekretær: Den største trussel mod åndsfriheden er politikernes religionsfobi

"Det giver en frihed, at man kan komme som den, man er. Nu skal vi i stedet lade religionen blive hjemme og møde andre i neutrale rum i samfundet. Men det er naivt at tro, at der findes værdineutrale zoner,” siger generalsekretær for Bibelselskabet Birgitte Stoklund Larsen. Foto: Petra Theibel Jacobsen

Religion er blevet et område, der kræver særlige regler, og intet er snart for småt at lovgive om, siger generalsekretær i Bibelselskabet Birgitte Stoklund Larsen. Dermed mindskes retten til at tænke, tro og tale frit

Vi skal tilbage til den 11. september 2001. Dagen, hvor flere koordinerede angreb ramte USA, og hvor grunden blev lagt til en global krig mod terror.

Den dag blev ifølge generalsekretær for Bibelselskabet Birgitte Stoklund Larsen et vendepunkt for den måde, Vestens politikere behandler religion på.

”I 1990’erne var religion noget blødt og venligt og et område, som mennesker undersøgte og afprøvede med nysgerrighed. Men i 2001 viste religion den hårde, fundamentalistiske side, og den sikkerhedspolitiske dagsorden blev fremtrædende. Fra at være en menneskelig aktivitet udviklede der sig en forestilling om, at religion er et særligt område, som kræver særlige regler,” siger hun.

Siden 2000’erne er sikkerhed kun rykket højere op på den politiske dagsorden, og det har ifølge Birgitte Stoklund Larsen skabt et dilemma. For hvordan balancerer man mellem åndsfriheden og det legitime ønske om at beskytte fællesskabet?

”Åndsfriheden er en klassisk borgerlig frihedsret, som handler om at have og give andre frihed til at tænke, tro og tale – og også at sige det, man ikke selv er enig i. Men den frihed får dårlige kort på hånden, når man står over for folk, der vil sprænge uskyldige mennesker i luften. Problemet er, at man opgiver at skelne mellem god og dårlig religion og glemmer, at der er forskel på at tale og handle. Politikerne rammer bredt og risikerer at gøre alle religiøse grupper og ytringer suspekte.”

I næste uge holdes der åbent møde om oprettelsen af en ny forening for åndsfriheden i Danmark, som ifølge initiativtagerne er under pres. Birgitte Stoklund Larsen er ikke blandt initiativtagerne, men ser også åndsfriheden presset af især politiske stramninger.

”En langtidsfølgevirkning af 11. september er, at politikerne er blevet grebet af religionsfobi. Religion er blevet noget, de andre har, og noget, der er farligt. Den frygt er for mig at se den største trussel mod åndsfriheden i øjeblikket. For den gør, at religiøse grupper skubbes ud i et skummelt hjørne,” siger hun.

Som eksempel nævner hun internationale rapporter, der peger på flere begrænsninger af religionsfriheden i Europa. Herhjemme er der indført love mod religiøse forkyndere, mens der er eksempler på kommuner, som vælger ikke at støtte foreninger med et religiøst afsæt. Og så tales der fra politisk hold om at forbyde muslimske friskoler.

Man glemmer, at nogle friskoler måske netop klarer sig godt, fordi de er i stand til at behandle børn som hele mennesker, der også har en religion

Birgitte Stoklund Larsen