Den svenske kirke overvejer kønsneutral Gud

I dag forventes den svenske kirke at vedtage en ny gudstjenesteordning, hvor Gud flere steder omtales som kønsneutral, og Faderen og Sønnen sløjfes. Ledelsens politisering af troen kan ifølge kritikere få konsekvenser for samarbejdet med resten af verdens kristne

I fremtiden skal præster i den svenske kirke måske indlede gudstjenesten med de kønsneutrale ord "I Guds, den treeniges, navn", der er fri for både fader og søn.
I fremtiden skal præster i den svenske kirke måske indlede gudstjenesten med de kønsneutrale ord "I Guds, den treeniges, navn", der er fri for både fader og søn. . Foto: Magnus Aronson /Ikon.

Når Mikael Löwegren søndag efter søndag indleder højmessen i Ljungby i det sydlige Sverige, er det som i de fleste kirker landet over med ordene ”I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”, men det kan meget vel snart være slut mange steder.

I stedet for den traditionelle tekst foreslås det nemlig, at man for at gøre liturgien mere inkluderende siger ”I Guds, den treeniges, navn”, der er fri for både fader og søn, som et af tre alternativer.

Forslaget rejses ved samlingen af kirkens øverste organ, kirkemødet, der slutter i dag, hvor der efter 30 års tovtrækkeri skal stemmes om en ny kirkehåndbog for den svenske kirke. Kirkehåndbogen er kirkens gudstjenesteordning og tilsvarer den danske alterbog. Og mens der ved indledningsordene er valgfrihed, er der i en række tilfælde det ikke, så ordet Gud i fremtiden direkte erstatter eksempelvis herre eller fader.

Under tirsdagens debat i Uppsala kongrescenter lagde ærkebiskop Antje Jackelén vægt på, at håndbogen rummer hele kirken, men som flere andre præster er Mikael Löwegren dog utilfreds med den nye kønsneutrale linje. Han mener, at den undergraver de historiske rødder og sammenholdet med verdens andre kirker.

”Man rører ved det inderste i den kristne tro og spørgsmålet om, hvem Gud er, og der har politiske målsætninger ikke noget at gøre. Man tager dagens moralske norm og lægger nedover troen, og det kan blive skadeligt for kirken,” siger han.

Christer Pahlmblad, der er docent i praktisk teologi ved Lunds universitet, mener, at kirkens store problem i forbindelse med kirkehåndbogen er, at man ikke respekterer historien.

”Man kan ikke erstatte 2000 års teologi, selvom det er det, man prøver. Man undergraver læren om treenigheden og fællesskabet med de andre kristne kirker, og det er virkeligt ikke ret smart, hvis den svenske kirke bliver kendt som en kirke, der ikke respekterer den fælles teologiske arv,” siger han.

Gunilla Thorgren, der er forfatter til bogen ”Guds olydiga revben” (Guds ulydige ribben) om kvindesynet i Bibelen, glæder sig dog over initiativet.

”Uanset om man er religiøs eller ej, har kirken til alle tider haft en væsentlig rolle i kønsopfattelsen, og det er kun positivt, hvis der sker noget nu, selvom jeg mener, at der skal mere til,” siger hun.

Fra kirkens ledelse afviser man kritikken af det kønsneutrale ordvalg i håndbogen, som forventes vedtaget i dag, efter de fire største opstillingsgrupper ved kirkemødet blev enige efter tirsdagens debat. Wanja Lundby-Wedin, der er viceordfører i kirkestyrelsen og valgt for Socialdemokraterne, mener, at det er helt misforstået, at kirkens internationale samarbejde kommer til at lide.

”Da vi indførte vielse af homoseksuelle i 2009, var der også nogle, der advarede om bål og brand, men sådan gik det ikke. Vi vil gerne gå i spidsen, når det handler om inklusion og kønsperspektiv, og vi mener, at Bibelen skal tolkes ud fra den verden, vi lever i,” siger hun.

Artiklen er opdateret den 24. november 2017. Det er nu indskærpet, at teksten ”I Guds, den treeniges, navn”, der er fri for både fader og søn, er et af tre alternativer, der foreslås af kirken som indledningsord til gudstjenester. Desuden, at der i en række andre tilfælde i de nye kirkehåndbog ikke er valgfrihed om kønsneutraliteten, så ordet Gud i fremtiden direkte erstatter eksempelvis herre eller fader.