Prøv avisen
Interview

Syrisk præst: Den tværreligiøse dialog er i krise

Ifølge præsten Riad Jarjour skal den tværreligiøse samtale genskabe tilliden mellem religionerne. Foto: Jens Welding Øllgaard

Mellemøstens udvikling har sat den tværreligiøse dialog under pres. Det siger syrisk leder ved konference i dag om ekstremisme

Det handler om tillid.

Så enkelt kan det siges, når den protestantiske præst Riad Jarjour skal forklare, hvordan forskellige trossamfund bliver bedre til at finde fælles fodfæste. Han er direktør i Forum for Development, Culture and Dialogue (På dansk: Forum for Udvikling, Kultur og Dialog) i Libanon og indtager en stol i panelet, når Danmission i dag tager hul på en stor konference, hvor det skal diskuteres, hvordan en bedre dialog mellem forskellige religiøse grupper kan forebygge voldelig ekstremisme og polarisering. En dialog, der af flere grunde er mangel på i dag.

”Det politiske system i den arabiske verden har kapret de religiøse lederes beføjelser. Det er ikke længere dem, der bestemmer, det er de politiske partier. Samtidig er nye militante grupper kommet til. Derfor savner vi i høj grad dialog på tværs af religiøse grupper,” siger Riad Jarjour.

Ifølge ham har den politiske ”kidnapning af de religiøse lederes autoritet” og de militante gruppers radikale syn på islam skabt afstand, der fører til uvidenhed. Og netop uvidenheden udgør den største trussel, mener Riad Jarjour.

”Uvidenhed gør folk bange, så man ikke taler sammen, og så reagerer folk på en af to måder: Enten bekriger man hinanden, eller også går man tilbage til sin egen verden. Det er den udfordring, vi står over for nu,” siger han.

Derfor skal den tværreligiøse dialog forbedres, og det er målet med dagens konference.

Konferencen skal vise, at en forbedret kommunikation mellem religioner er et vigtigt redskab i kampen mod religiøs ekstremisme, polarisering og eksklusion, som vi ser verden over. For dialogen er ifølge Riad Jarjour en syg patient.

”Efter det arabiske forår befinder den interreligiøse dialog sig i en stilstand. I mange tilfælde er den endda blevet kritisk blandt andet på grund af grupper som Islamisk Stat, Al-Nusra med flere. Muslimer bliver holdt fanget i deres eget land, og kristne flygter. Der er en anspændt stemning religionerne imellem, og her er det vores opgave at opfordre til den moderate islam i stedet for den fanatiske,” siger han.

Der skal både være en kristen og muslimsk tilstedeværelse i landene for at skabe en bedre dialog mellem religioner. Kristne skal derfor ikke flygte fra deres land, for accept og forståelse for hinandens forskelligheder kræver, at man lever sammen. Her er konferencer som den, der holdes i dag, af vital karakter for at stoppe den øgede polarisering, mener Riad Jarjour.

”Religiøs diversitet er for mig at se gudsgivet. Det er en velsignelse og ikke en forbandelse. Vi bliver nødt til at kæmpe for religionsfrihed og værdighed for alle religiøse grupper i landene, om vi så skal leve i Libanon, Syrien, Irak eller Danmark. Vi kan ikke være isolerede fra hinanden,” siger han.

Riad Jarjour trækker dermed også tråde til Vesten og Danmark. For tværreligiøs forståelse er en global udfordring.

”Vi bor ved siden af hinanden side om side. Derfor skal vi som både kristne og muslimer lære at leve sammen igen. Uvidenheden skal udryddes. Det er et spørgsmål om tillid.”8

Foto: Jens Welding Øllgaard