Der er ikke nogen, der har pant på Vorherre

Indbyrdes strid og magtkampe er skadeligt for folkekirkens omdømme, mener tidligere rektor for Musikkonservatoriet i København Merete Westergaard og nævner som eksempel debatten om vielse af homoseksuelle

Merete Westergaard, tidligere rektor for Det Kongelige Musikkonservatorie. Fotograferet i hjemmen på Østerbro i København. Foto: Leif Tuxen.

bedste&værste

Hvad er det bedste ved kristendommen?

"Det er, at det er en forkyndelsesreligion frem for en lovreligion. Evangelierne er til enhver tid relevante, for de siger noget helt basalt om mennesket, og de taler derfor også lige ind i vores liv og tid."

"Det er en livslang proces at fastholde sit kristne livssyn og også at holde fast i de store ord, nemlig kærligheden og næstekærligheden. Når vi har en kristen opfattelse og tro, har vi noget uden for os selv og over os selv. Vi har en Gud at forholde os til, forlade os på og tro på. Også når tvivlen rammer os, for det gør den, og så har vi nåden."

"Kristendommen kan fortolkes i modsætning til, hvis man går ind i en lovreligion. Det adskiller kristendommen fra flere andre religioner, for vi har evangelierne og deres historier, som vi kan lave billeder af og omsætte i vores eget liv. Jeg ser kristendommen som en åben religion. Vi har de bibelske historier, der fortæller os, hvordan vi skal være eller ikke være, og på den måde er der hele tiden mulighed for at vælge det gode til og det dårlige fra. Kristendommen taler til vores følelse, intellekt og frie vilje i stedet for tvang."

Hvad er det værste ved kristendommen?

"Det er, hvis vi bruger den til at retfærdiggøre os selv og være skriftkloge, for religionen i sig selv er der ikke noget i vejen med. Det værste er, hvis vi bruger den i det øjemed, at vi vil straffe andre mennesker, fordi vi mener, vi har mere fat i sandheden end andre, og hvis vi hævder at være bedre troende end andre. Da bliver troen til et strafferedskab, og så gør vi os til dommer over andre."

"Hykleriet og selvhøjtideligheden er nogle skadelige begreber, og det ser vi også i evangelierne, ligesom vi ser det i vores liv. Man oplever det i den diskurs og disput, der tit er i aviserne. Der er nogle, der mener, de har bedre fat i Vorherre end andre, men der er ikke nogen, der har pant på Vorherre. Vi må nøjes med at tro."

LÆS OGSÅ: Det er en berigelse, at vi kan holde hinanden ud i folkekirken

Hvad er det bedste ved folkekirken?

"Folkekirken inkluderer alle i et fællesskab og har en stor rummelighed. Den er en meget væsentlig del af vores kulturarv, og i folkekirken er der ingen sortering eller forbehold over for mennesker, og der er i teorien ikke nogen personanseelse i folkekirken. Den er åben for alle, der vil være med, uanset medlemskab. Det er det rigtig gode ved folkekirken som institution."

"Hvis man går ind i en folkekirke, så underlægger man sig selvfølgelig den kristne tankegang, synger salmer og hører prædiken. Men det er op til en selv, hvor meget af det, man kan tage til sig, og hvor meget man vil arbejde med det og tro på det. Det dømmer folkekirken ikke om, for alle, der føler trang til det, må komme ind i kirken, og så er der de rammer, der er."

Hvad er det værste ved folkekirken?

"En god dialog og udveksling om folkekirkens opgaver er med til at holde den levende. Det er vigtigt, at vi fornyr os, selvom vi har en traditionel folkekirke, hvor vi hører evangelierne søndag efter søndag."

"Men det er skadeligt for folkekirkens renommé og image, hvis der bliver for stor indbyrdes strid og magtkampe mellem de forskellige kristne retninger, for det bliver tit til en kamp om pladsen. Sommetider synes jeg, at man går så hårdt til hinanden omkring de forskellige spørgsmål, der bliver drøftet. Jeg tænker for eksempel på al den omtale, der har været om homoseksuelle."

"Alle er selvfølgelig i deres gode ret til at mene noget om vielsen af homoseksuelle, men det kan virke meget hårdt og sårende over for de mennesker, der har glædet sig over, at de har fået ritualet, hvis de skal se sig så kedeligt omtalt i aviserne."

"Der må gerne være skarpe udvekslinger mellem teologer og teologretninger, og det har der også altid været, men det har bare været på et fagligt højt plan, hvor det har været interessant for os andre at følge med. Det er ikke på samme måde interessant, hvis det blot er et spørgsmål om at stå fast på egne udlægninger og principper."

Hvad er det bedste ved gudstjenesten?

"Det gode ved de personlige prædikener er, at man ofte får relevant stof at tænke over i forhold til det liv, vi lever lige nu og her. For mig er gudstjenesten helt grundlæggende et helle fra hverdagen, hvor der ikke stilles andre krav til dig end at møde op og være åben."

"Når man er tryg ved ritualerne og kender gangen i gudstjenesten, så sættes ånden fri, og man kan fordybe sig i ord og toner i et fællesskab og fortolke evangelieteksten ind i ens eget liv, finde erkendelse og trøst. Det har vi brug for i dette meget resultatorienterede og konkurrenceprægede liv, som mange af os står i, og som tiden lægger op til. Det skal vi ofte mindes om, og derfor er det godt jævnligt at gå i kirke."

"For mig er musikken ved gudstjenesten et kapitel for sig, og jeg sætter meget stor pris på den. Vores salmeskat er en utrolig rigdom, og den maner virkelig til eftertanke. Nogle af de rigtig stærke salmer er Brorsons Op, al den ting, som Gud har gjort, Kingos salmer, og nu, hvor vi nærmer os påsken, vil jeg nævne Grundtvigs Som forårssolen morgenrød og Påskeblomst! Hvad vil du her. Jeg er også meget glad for adskillige af de nye salmer."

Hvad er det værste ved gudstjenesten?

"Hvis man ikke tør stå ved, at det er alvor, og forfalder til kunstig fornyelse af gudstjenesten i form af populistiske tiltag for måske at få flere i kirke. Det er selvfølgelig generelt ønskeligt at få flere kirkegængere, men ikke på bekostning af seriøsiteten. Det er en balancegang, og det er vel også et spørgsmål om kirkens beliggenhed og dens medlemsskare, hvad der vil fremme kirkegangen i det enkelte sogn."

Hvad er det bedste ved det multireligiøse samfund?

"Det kalder i første omgang på tolerance og respekt over for folk med en anden tro, og det kan være en stor mundfuld. Kulturelle forskelle og andre religiøse baggrunde kan dog være meget inspirerende og sætte mange tanker i gang, hvis det foregår, uden at man vil prøve at påtvinge hinanden en anden holdning. Dialogen giver et indblik, som er forfriskende, fornyende og sætter en slags relativitet ind over for vores egen religion og udvider billedet, men de danske værdier, vores kulturarv, skal vi ikke give køb på, men til stadighed værne om."

Hvad er det værste ved det multireligiøse samfund?

"Det er fundamentalisme, som er meget udbredt i visse lande, og som skaber stor frygt for de andre religioner. Vi har set effekten af Muhammed-tegningerne, og det er klart, at fundamentalisme i enhver religion er farlig, for så tager man patent på sandheden, og det er der ingen af os, der kan gøre. Vi må holde os fra at bekrige anderledes troende og vise respekt for den vidunderlige mangfoldighed, der er ved de forskellige religioner."