Prøv avisen

Kirken hjælper gerne kommunen socialt

En af de svage grupper, som folkekirkens præster kan hjælpe i kommunalt regi, er de demente, som det ses på dette arkivbilledet fra en gudstjeneste målrettet mod netop denne gruppe af patienter. – Foto: Emil Kastrup Andersen

Muligheden for samarbejde mellem folkekirken og kommunerne om socialt arbejde har aldrig været bedre. Men det bliver ikke udnyttet tilstrækkeligt. Derfor holdt Aarhus Stift i går en netværkskonference

De åndelige og verdslige kredse overlappede hinanden i det publikum, der sad bænket foran Aarhus-biskoppen Henrik Wigh-Poulsen, da han indledte konferencen ”Fælles om det sociale ansvar” på Diakonhøjskolen i Aarhus i går. Der var nemlig både kommunalt og kirkeligt ansatte til stede ved mødet. Indledningen var imidlertid ikke så verdslig, og der brød en lidt forlegen latter ud, da han sluttede sin tale med at citere Grundtvigs salme ”Morgenstund har guld i mund”, inden han gav ordet videre til Randers’ borgmester Torben Hansen (S).

Over 300 mennesker var samlet til netværkskonferencen, der var arrangeret af Aarhus Stift for anden gang. Konferencen skulle give inspiration og motivation til at udnytte, hvad flere beskriver som et stort potentiale for samarbejde mellem kirken og det offentlige på det sociale område. Det pegede Randers’ borgmester på fra begyndelsen af dagen.

”Det er fantastisk, at vi kan mødes så mange. Det vidner om det potentiale, vi i fællesskab kan udnytte i det sociale arbejde. For vores vedkommende inspirerede sidste års konference os til at få etableret en styregruppe mellem kommune og kirke, så vi kan lære hinanden bedre at kende og understøtte hinanden,” sagde Torben Hansen, der i øvrigt ikke blev forlegen over salmecitatet fra biskoppen. Selv sluttede han sin tale med at citere teologen. K.E. Løgstrup.

Noget kunne tyde på, at der er brug for en konference som den i går. Center for Frivilligt Socialt Arbejde gennemførte i 2017 en undersøgelse på vegne af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter om mulighederne for at have tættere bånd mellem kirken og kommunen på det frivillige område.

En af centrets konklusioner var, at der er et enormt potentiale for øget samarbejde, men at potentialet ikke altid udnyttes, blandt andet fordi sognene og kommunerne ikke har opdaget hinanden som mulige samarbejdspartnere.

Det forsøgte man at ændre ved konferencen, hvor der blev opfordret til at finde idéer til, hvordan kirken kan hjælpe kommunen. Udover at tale med hinanden skulle deltagerne være med i en eller flere af 15 workshops samt lytte til oplæg fra blandt andre velfærdsforsker og professor Jørn-Henrik Petersen. Han sagde, at de svageste i samfundet har stor gavn af et samarbejde mellem kommune, frivillige foreninger og kirker.

”Kirke og kommune skal begge forstå, at den anden kan være en samarbejdspartner. Der skal være respekt og anerkendelse mellem de to parter og ikke mindst respekt for hinandens særegenheder. For dem er der pokkers mange af på begge sider,” sagde han.

Det ofte omtalte potentiale for et kirkeligt samarbejde med det kommunale om socialt arbejde er ikke mindst opstået gennem kommunalreformen i 2007.

Samtidig med etableringen af en ny kommunestruktur blev provsti-grænserne ændret, så provstierne dækker deres respektive kommuner. For eksempel dækker Skanderborg Provsti Skanderborg Kommune og Lemvig Provsti Lemvig Kommune.

Det har gjort det lettere at organisere og finansiere samarbejde, hvilket også er kommet til udtryk flere steder. For eksempel i Kolding, hvor man i 2012 ansatte en præst i det såkaldte SSP-samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politiet. Præsten er ansat på deltid af kommunen, samtidig med, at han fungerer som sognepræst og ungdomspræst.

I andre kommuner samarbejder kirken med kommunen om arbejdet med ældre. For eksempel Aalborg Kommune, der siden 2013 har haft et officielt samarbejde med Aalborgprovstiernes Menighedspleje om at sende vågekoner ud og holde døende i hånden, hvis de skulle ønske det. Og i Odder Kommune har man siden 2012 samarbejdet om en såkaldt hjemmeplejepræst.

I Holstebro Kommune har man valgt at bruge kirkens hjælp til at bekæmpe problemet med ensomhed i alle aldersgrupper. Det fortalte sognepræst Erik Ladegaard fra Holstebro Kirke om ved en af de 15 workshops i går.

”Al kirkelig arbejde er i virkeligheden et opgør med ensomhed, og det tror jeg, at kommunen i Holstebro har bemærket. I hvert fald er den meget villig til at lade os hjælpe. For eksempel spurgte vi, hvad vi kunne gøre for de demente. Gæt hvad kommunen svarede. De sagde, at vi skal holde gudstjenester, for de demente vil gerne synge ’Den signede dag’ og alle mulige andre gode salmer,” sagde Erik Ladegaard, som også kunne fortælle om kirkens involvering i et kommunalt projekt mod ensomhed samt i arbejdet med asylansøgere.