Der var engang et teologisk fakultet i Aarhus ...

På Aarhus Universitet er det nu tidligere Teologisk Fakultet slået sammen med en bunke andre fakulteter. Problematisk? Overhovedet ikke, lyder det fra forskere, studerende og ledelse. Men på søsterfakultetet i København er de skeptiske

Århus Universitet, Det Teologiske Fakultet.
Århus Universitet, Det Teologiske Fakultet. Foto: Thomas Arnbo.

Den 1. januar trådte en storstilet omlægning af Aarhus Universitet i kraft. Administrationen skulle slankes, og med omlægningen mistede det nu tidligere Teologisk Fakultet, der har fostret nogle af landets mest kendte teologer som Johannes Sløk og P.G. Lindhardt, sin status som fakultet. Fremover danner teologi fælles fodslag med Det Humanistiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole på nydannede Kulturvidenskabelige Fakultet (Aarhus Faculty of Arts).

Fra det hedengangne teologifakultet udtrykker både ledelse, forskere og studerende begejstring over sammenlægningen, som de i hovedtræk beskriver som en "god mulighed for at favne bredere". Tanken er, at teologien skal styrkes ved at komme i positiv karambolage med andre fag, så de tværfaglige elementer står stærkere. Den nyudnævnte dekan for det store fakultet, Mette Thunø, formulerer det således:

"Vi mener, at de teologiske kernefagligheder styrkes i mødet med fag som filosofi og idéhistorie. Teologi har allerede dyrket dette samarbejde tidligere, men med sammenlægningen skaber vi bedre rammer for det. Vi piller ikke ved teologi som studium, men vi udfordrer det og skaber nye muligheder."

Men risikerer den udfordring ikke på sigt at underminere teologien og sidenhen udrydde teologi som fag på Aarhus Universitet? På ingen måde, fastslår Mette Thunø, som pointerer, at teologistudiet fortsat har et selvstændigt studienævn, som sikrer uddannelsen.

"Jeg kan slet ikke se, hvorfor teologi som fag skulle være i fare. Et selvstændigt fakultet skaber i sig selv ikke god uddannelse eller forskning – det gør miljøet omkring det. Det miljø har vi sigtet på at forbedre med det bedste fra flere fakulteter," siger dekanen.

Flere Aarhus-teologer har i debat- og kronikindlæg beskrevet det nye kulturvidenskabelige fakultet som et "superfakultet". Det har dog krævet tid at overbevise samtlige medarbejdere om mulighederne i omlægningen, fortæller teologilektor og konstitueret fakultetsleder Troels Nørager.

"Risikoen ved at være et selvstændigt fakultet kan være, at man bliver selvtilstrækkelig, og derfor kan det være sundt at røre lidt i gryden. Der er bestemt ikke tale om en nedgradering, for vi kommer til at tilbyde de samme uddannelser og aktiviteter som tidligere – plus nogle flere," siger han.

De muligheder kan studieleder Jesper Tang Nielsen fra Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet godt se. Alligevel vil han "meget nødig" se det samme ske i København.

"Det er vigtigt, at teologi har sit eget fakultet. Det har det haft i hele universitetets historie, og de enkelte fag inden for teologi bør primært orientere sig mod hinanden. For det fordrer et samlet teologisk projekt, og ved at holde sammen på et teologisk fakultet holder man også fast i en kernefaglighed, som man kunne frygte vil glide ud ved en sammenlægning."

Det er Lærke Færch Ussing nu ikke så nervøs for. Hun studerer teologi på femte år i Aarhus, er studievejleder og har på den måde haft fingeren på pulsen hos sine medstuderende i forhold til omlægningen. Hun melder om en samlet positiv stemning – selvom der var skepsis i starten.

"Vi har efterhånden fundet ud af, at der er spændende perspektiver i det. Nu kan vi tænke teologi ind i mere dynamiske sammenhænge med andre fag, og vi kan sagtens have glæde af filosofiske indgangsvinkler i vores religionsfag, uden at det bliver mindre teologisk af den grund."

Fra kirkeligt hold ses der heller ingen bekymrede miner.

Aarhus-biskop Kjeld Holm har løbende fulgt omlægningen og mener ikke, at der er grund til at male fanden på væggen.

"Teologi skal nok overleve, men endnu kan vi af gode grunde ikke sige noget om, hvordan det bliver, fordi det er så nyt. Jeg ser selvfølgelig gerne, at teologiuddannelsen er så god som mulig, men efter et møde med dekanen er jeg overbevist om, at kvaliteten vil blive bevaret. Underviserne skal nok holde skruen i vandet, og muligvis opstår der forøgede muligheder for at arbejde sammen med de andre fag. Jeg har ingen bange anelser," siger biskoppen.

gehlert@k.dk