Derfor er det disse kirker, der foreslås lukket i København

MED BILLEDSERIE: Stiftsrådet i København vil lukke følgende kirker i hovedstaden. Kristeligt Dagblad præsenterer her udpluk af stiftsrådets begrundelser for at lukke kirkerne samt reaktioner fra de enkelte kirker

Utterslev Kirke har ikke kunnet opretholde et fuldtalligt menighedsråd. Der er kun folkelig opbakning til få begivenheder. Sådan lyder det i begrundelsen fra Stiftsrådet.
Utterslev Kirke har ikke kunnet opretholde et fuldtalligt menighedsråd. Der er kun folkelig opbakning til få begivenheder. Sådan lyder det i begrundelsen fra Stiftsrådet. Foto: Leif Tuxen.

Se alle kirkerne i billedserien ovenfor

Utterslev Kirke

Derfor skal den lukke: Det har ikke været muligt at opretholde et fuldtalligt menighedsråd. Der er kun folkelig opbakning til få begivenheder. Højmesser og almindelige gudstjenester afslører, at kirken har en meget lille kernemenighed.

Det mener sognepræst i Bellahøj og Utterslev Kirker Peter Møller Jensen:

Jeg tror ikke, vi vil kæmpe med næb og kløer mod den indstilling. Jeg har endnu ikke talt med menighedsrådet og de andre, men jeg forestiller mig ikke, at det ender i et stort slagsmål. Vi ved godt, at kirken har været i søgelyset. Vi har arbejdet med en vision i Bellahøj og Utterslev Kirker om at blive ét sogn, som indbefattede begge kirker. Det har vi lagt strategier efter. Utterslev Kirke skulle have en særlig profil som børne- og familiekirke. Så selvfølgelig er det et afbræk i den tænkning.

LÆS OGSÅ: Præster nægter at lukke deres kirker


Sankt Pauls Kirke

Derfor skal den lukke: Der er ikke mange aktiviteter i kirken og i sognet, og deltagelsen er begrænset. Gudstjenestedeltagelsen er også meget behersket. Det har været svært at samle opbakning til menighedsrådsarbejdet.

Det mener præst i Sankt Pauls Kirke Mette Basbøll
:

Vi er kede af, at vi bliver indstillet til lukning, og vi tager kampen op. Vi skriver tilbage til stiftet om vores indsigelse, for vi mener, det er en forkert beslutning. Sankt Pauls Kirke er en meget afholdt kirke i lokalområdet og kendt for, at der sker mange ting. Det er ikke en tom kirke, og vi har aldrig messefald. Det er også en arbejdsplads, og det er folks liv, det drejer sig om.


Tagensbo Kirke

Derfor skal den lukke
: Ansgar-Kapernaum-Tagensbo Pastorat skal fremover kirkeligt betjenes ud fra Kapernaumskirken. Alle tre kirker har haft vanskeligt ved at samle interesse for gudstjenester og menighedsrådsarbejde.

Det mener sognepræst Vivi Andersen:

Lige nu er jeg ret ulykkelig ved tanken om, at vores kirke eventuelt skal lukke med alt det, der foregår, og jeg tror, at alle er kede af det. Vi har 20-30 stykker til højmesse, men der er også babysalmesang og musikalsk legestue, onsdagsklub og strikkeklub, og man kan se gamle film i kirken. Så det er ikke en død kirke. Men skal man være lidt nøgtern, så er vi nødt til at tænke på befolkningsudviklingen i området. Da kirken blev bygget, kunne man ikke få en plads søndag formiddag, og sådan er det ikke længere. Og det kan være, at stiftsrådet har ret, når det siger, at det kan styrke det eksisterende menighedsliv at slå kludene sammen.

|
Luther Kirken

Derfor skal den lukke: Kirketætheden på Østerbro bør mindskes. Frihavnskirkens menighedshus, der er del af samme sogn, er netop blevet gennemrenoveret og kan danne rammen om kirkeliv i området.

Det mener sognepræst i Rosenvænget Sogn Andreas Christensen:

Vi modtog et brev fra stiftsrådet, hvor de roser vores høje kirkegang og samtidig spørger, om vi kan foretage os de samme ting bare i én bygning, og det har vi svaret, at det kan vi godt. Vi kommer til at gøre det, vi plejer, bare med en kirke mindre. Stiftet har lovet, at det vil være behjælpeligt med nogle detaljer. For eksempel skal vi finde plads til vores to spejderkorps, 100 konfirmander og 11 sangkor. Det er et kunststykke at skulle fordele opgaverne på de kvadratmeter, vi så har, men ambitionen er at sige, at det gør vi.


Davids Kirke

Derfor skal den lukke: Byfornyelse har medført udtynding af befolkningen i sognet. Kirken vil fremover indgå i et pastoratsamarbejde med Hans Egedes Kirke. Det vurderes, at det vil styrke kirkelivet i området at samle aktiviteter under samme tag.

Det mener sognepræst Anne-Mette Gravgaard:

Jeg kan love dig for, at vi ikke vil lukke vores kirke. Det er rædselsfuldt at se sit arbejde blive ødelagt, og det er pokkers synd for menigheden. Jeg tror, man vil tabe mange kirkegængere på gulvet, hvis man lukker kirken, for man kan ikke bare dirigere en menighed hen til en anden kirke. Vi er en særdeles velfungerende kirke i den lille klasse. Vi ligger i skoleaksen og har meget skolekirkesamarbejde og derudover højskole, foredrag og udstillinger. Der er 30-35 til gudstjeneste, og som sognepræst kan jeg ikke magte mere, hvis jeg skal varetage omsorgsarbejdet. Jeg går ind for, at man bevarer de små kirker, som man kan passe og pleje som præst, og som rent faktisk fungerer som omsorgskirker og som en ramme om det lokale liv. Man skulle hellere omdanne de helt store kirker til gallerier og luksusmarkeder.


Ansgarkirken

Derfor skal den lukke: Ansgar-Kapernaum-Tagensbo Pastorat skal fremover kirkeligt betjenes ud fra Kapernaumskirken. Alle tre kirker har haft vanskeligt ved at samle interesse for gudstjenester og menighedsrådsarbejde.

Det mener præst i Ansgarkirken Birgitte Knudsen
:

Det ville være megaspild af gode kræfter at lukke kirken. Men jeg tror heller ikke, at det er det, man er ude på. Ansgarkirken er en bykirke med alternative tiltag. Vi har brugt mange år på at blive sådan en kirke. Vores menighed i Nordvest gider ikke den almindelige gudstjeneste. Vi har i stedet stress af-andagter med massage og akupunktur og gudstjenester for skolebørn og børnehaver, godnathistorier med pizza for børn, jazzgudstjenester, Taize, rockgudstjenester og dialoggudstjenester, så der er masser af liv i Ansgar. Personligt tror jeg, at de, der har magten, vil frigøre os fra at være almindelig sognekirke og give os mere frie hænder til at være den innovative kirke, vi er i dag. Så jeg er fortrøstningsfuld og afventer en spændende ny tid.

|
Samuels Kirke

Derfor skal den lukke: Efter en sammenlægning af Samuels og Kingos Sogne er den daglige kirkelige betjening blevet varetaget fra Kingos Kirke.

Det mener formand for menighedsrådet Steen Eskildsen
:

Vi vil ikke gerne lukke. Men vi er ikke totalt afvisende. Der er selvfølgelig masser af folk i menigheden, som har masser af følelser i spil, så det gør det bestemt ikke nemt. Men det altafgørende for os er, at vi får mulighed for at videreføre vores mange aktiviteter. Og det vil vi ikke kunne med kun en bygning. Så vi skal ud at finde nye lokaler, hvis kirken bliver lukket. Så bliver besparelsen ved at lukke en kirke ikke så stor. Vi er også lidt undrende over for, at Københavns Stift for nogle år siden anbefalede to diakonikirker i København, hvor Samuels Kirke var den ene, og nu indstiller man kirken til lukning. Den har tidligere været indstillet til lukning, men da vi gjorde den til diakonikirke, skabte det nyt liv i lokal­området.


Blågårdens Sogn

Derfor skal den lukke: I Blågårdens Sogn skal en af sognets tre kirker Hellig Kors, Brorsons eller Blågårds lukkes. Stiftsrådet afventer menighedsrådets beslutning, som derefter vil blive gennemført.

Det mener menighedsrådsformand i Blågårdens Sogn Kristian Steen Johansen:

Vi har hele tiden været indstillet på, at en af de tre kirker i sognet skulle lukke. Det er der bred enighed om i menighedsrådet. Tidligere var der et flertal for at indstille Hellig Kors Kirke til lukning, men nu afventer vi en vejledning fra stiftet om, hvordan vi skal forholde os til eksterne aktører som Nationalmuseet, der ikke ønsker Hellig Kors Kirke lukket. Så vi regner med, at det bliver nødvendigt med en ny afstemning.


Sankt Lukas Kirke

Derfor skal den lukke
: Medlemsmæssigt er kirken for lille til at være en selvstændig bæredygtig kirke. Den ligger tæt på Sankt Thomas Kirke og har en dårlig placering. Sognet kan nemt fordeles på de omgivende kirker.

Det mener sognepræst Steffen Vasby Vogel:

Jeg kan kun se det som et fejlgreb at lukke kirken, og den reaktion, tror jeg, deles af resten af menigheden. Det er en underlig oplevelse at være vidne til et kirkeliv, som fungerer godt, og så stå for skud på en sådan måde, at man godt kan undværes. Vi har en stor sognebevidsthed, blandt andet fordi mange af sognets beboere godt nok figurerer i flyttestatistikken, men i højere grad finder en ny bolig inden for sognets grænser. Det vil være et stort tab at lukke Sankt Lukas Kirke, som har et rigt, godt og nutidigt kirkeliv.


Solbjerg Kirke

Derfor skal den lukke: Medlemsmæssigt er kirken for lille til at være en selvstændig bæredygtig kirke. Den ligger tæt på Frederiksberg Kirke, og sognet kan uden videre fordeles på nabokirkerne.

Det mener præst i Solbjerg Kirke Karin Franijeur Znaider:

I de sidste to år har vi hørt tale om, at Solbjerg Kirke skulle lukke, så det kommer ikke som et chok. I Frederiksberg Provsti har vi nogle økonomiske problemer, der blandt andet skyldes en ny måde at udregne kirkeskatten på, en ikke selvforskyldt efterskat til kommunen samt det faktum, at medlemstallet er faldende. Det betyder, at alle kirkerne i provstiet kører med et alt for stramt budget. At det er Sankt Lukas og og Solbjerg Kirker, der tages ud af brug, vil skabe mindst ravage. Men det har været en svær proces, hvor personalet og menighedsrådene ikke har vidst, om de var købt eller solgt.

|
Gethsemane Kirke

Derfor skal den lukke: Se fodnote om kirkerne under Vesterbro Bykirke.

Det mener menighedsrådsformand Frode Benedikt Nielsen:

Jeg er meget overrasket, for jeg har intet hørt om vores oplæg til kirkens fremtid. Vi foreslår, at en tredjedel af Gethsemanes fremtidige udgifter finansieres over kirkeskatten og resten gennem forskellig brugerbetaling. Kirken skal efter planen være hjemsted for kulturelle arrangementer og alternative gudstjenester med hovedvægten på de unge. Men hvis ikke vi får del i den kirkelige ligning, er projektet dødt, og vi kan lige så godt aflevere nøglen til Kirkefondet, som ejer kirken. Så må man bare konstatere, at der er brugt mange tusinde kroner på arkitektkonkurrence og anden planlægning, som nu er spildt.


Bavnehøj Kirke

Derfor skal den lukke: Se fodnote om kirkerne under Vesterbro Bykirke.

Det mener menighedsrådsformand Marianne Plum om Bavnehøj Kirke
:

Vi har hele tiden vidst, at Bavnehøj Kirke gik i retning af at blive lukket, så det har vi mere eller mindre accepteret, men vi er ikke glade for det, for den ligger midt i et ældreområde, som bruger den. Derfor er det ingen overraskelse, at kirken optræder på stiftsrådets nye liste.


Absalons Kirke

Derfor skal den lukke: Se fodnote om kirkerne under Vesterbro Bykirke.

Det mener menighedsrådsformand Henriette Holst:

Selvom flertallet i Vesterbro Bykirke stemte for, at Absalon Kirke skal lukkes, stem­te vi i kirken imod, og det vil vi fortsætte med. Derfor får biskoppen i København et brev fra os i menighedsrådet, og det siger klart, at vi finder det uretfærdigt, at vores kirke skal lukkes. Inderst inde ved vi jo nok, at de kirkelige myndigheder vil sidde vores indsigelse overhørig, for vi kommer ikke udenom, at der skal lukkes kirker i København. Derfor har vi foreslået, at Absalon kunne videreføres som Kirkens Hus med lejlighedsvise gudstjenester, men det er ikke faldet i god jord.


Enghave Kirke

Derfor skal den lukke: Se fodnote om kirkerne under Vesterbro Bykirke. Stiftsrådet ønsker en beskrivelse af, hvilke funktioner der foreslås henlagt til Enghave Kirke, og hvilke overvejelser man har gjort sig om at placere disse funktioner i andre kirker.

Det siger menighedsrådsformand Marianne Plum om Enghave Kirke:

At Enghave Kirke måske også er udset til at skulle lukke som kirke nummer 17, kan jeg ikke forstå. Carlsbergs grund står over for et stort boligbyggeri, og det er i vores sogn. Så jeg siger blankt nej til at lukke Enghave Kirke.

|
Aalholm Kirke

Derfor skal den lukke: Den geografiske placering er et vigtigt argument for at indstille kirken til lukning, står der i rapporten fra Københavns Stiftsråd. Den arkitektoniske værdi af kirkebygningen skønnes ikke væsentlig. Kirkelivet er for mange år siden stagneret.

Det mener menighedsrådsformand Ellen Grubb:

Vi har ønsket at reagere hurtigt for at fortælle, hvor alvorlig situationen er. Derfor indkaldte vi til borgermøde, da vi fik besked om, at vi skulle lukke. Vi er ikke enig i biskoppens begrundelse for at lukke vores kirke. Vi er centralt placeret, der er et stort ældrearbejde og en række aktiviteter, en god kirkegang og høj medlemsprocent. Hvis ikke der var det, kunne jeg måske godt forstå, at vi skal lukkes. Men der er i allerhøjeste grad grund til at bevare Ålholm Kirke, og vi vil protestere vildt og voldsomt.

LÆS OGSÅ: En præst, som ikke vil give slip på sin kirke

Sankt Andreas Kirke

Derfor skal den lukke: Der er lavet en sognesammenlægning med Vor Frue Kirke, og stiftsrådet skønner ikke, at der fremover er brug for to kirker i sognet.

Det mener menighedsrådsformand Erik Thorsen
:

Ved årsskiftet blev Sankt Andreas Kirke og Domkirken i København sammenlagt i ét sogn. Sankt Andreas er nu annekskirke, og jeg er overrasket over, at stiftsrådet ikke accepterer forsøget. Mange mennesker, omkring 19.000, går hvert år ud og ind af kirken, selvom vi ikke længere holder højmesser, men i stedet har mange aktiviteter og gudstjenester for børn og familier. I vores høringssvar vil vi synliggøre de ting, vi har, og hvad man derved mister ved at lukke kirken.


Fredens Kirke

Fredens Kirken er allerede taget ud af daglig brug og anvendes af Tværkulturelt Center og International Church.


FODNOTE: Vesterbro Bykirke har udgjort et samarbejde mellem otte menighedsråd siden sidste menighedsrådsvalg. De otte menighedsråd har nu ansøgt om sammenlægning af de otte sogne til ét sogn. Det er lykkedes at forhandle sig frem til, at Kristkirken, Sankt Mat­thæus Kirke og Elias Kirke skal være højmessekirker, at Mariakirken, Apostelkirken og Enghave Kirke skal være funktionskirker, og at Gethsemane Kirke, Bavnehøj Kirke og Absalons Kirke skal tages ud af brug.

Kilde: Begrundelserne for lukning af de pågældende kirker er hentet fra debatoplæg om den kirkelige struktur i København ved Københavns Stift, som blev drøftet og godkendt på stiftsrådets møde den 19. april 2012.

SANKT PAULS KIRKE 2. NYBODER 20/4.05FOTO LEIF TUXEN
SANKT PAULS KIRKE 2. NYBODER 20/4.05FOTO LEIF TUXEN Foto: Leif Tuxen
Foto: Søren Staal
Lutherkirken
Lutherkirken Foto: Mette Frandsen
Davids Kirke.Østerbro i København.
Davids Kirke.Østerbro i København. Foto: Leif Tuxen
Ansgar Kirke
Ansgar Kirke Foto: Mette Frandsen
Samuelskirken, Nørrebro.Foto : Peter Kristensen
Samuelskirken, Nørrebro.Foto : Peter Kristensen Foto: Peter Kristensen
Foto: Leif Tuxen
Foto: Malene Korsgaard Lauritsen
BLŨGÅRSDKIRKE     FOTO: LEIF TUXEN
BLŨGÅRSDKIRKE FOTO: LEIF TUXEN Foto: Leif Tuxen
Foto: Leif Tuxen
Foto: Leif Tuxen
Gethsemane Kirke
Gethsemane Kirke Foto: Mette Frandsen
Bavnehøj Kirke
Bavnehøj Kirke Foto: Mette Frandsen
Foto: Leif Tuxen
Foto: Leif Tuxen
Ålholm Kirke,Valby    København
Ålholm Kirke,Valby København Foto: Leif Tuxen
Sankt Andreas Kirke
Sankt Andreas Kirke Foto: Mette Frandsen