Det betyder genåbningsaftalen for kirkerne

Mundbindet droppes, men derudover ved ingen endnu, hvad nattens genåbningsaftale kommer til at betyde for kirker og trossamfund

Det betyder genåbningsaftalen for kirkerne

Et bredt flertal i Folketinget er i nat blevet enige om en ny, omfattende genåbningsaftale, men ingen ved endnu, hvilken betydning den kommer til at få for landets kirker og trossamfund.

For mens der er godt nyt til blandt andet restauranter og barer, fodboldfans og diskoteker, nævner aftalen ikke specifikt de restriktioner, der lige nu gælder for kirker og trossamfund, blandt andet areal- og afstandskrav.

Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, hæfter sig dog ved det punkt i aftalen, der hedder, at kravet om mundbind ophæves allerede på mandag ”på alle områder undtagen i den kollektive transport”.

”Det må betyde, at det også gælder for kirkens aktiviteter,” siger Søren Abildgaard, der håber at få afklaring på, hvordan aftalen kommer til at påvirke folkekirkens aktiviteter ved drøftelser med Kirkeministeriet i de kommende dage.

Her vil det blandt andet være oplagt at kigge på, om arealkravet i kirkerne skal bortfalde, ligesom aftalen lægger op til, at det skal på barer og restauranter fra 1. juli, mener Søren Abildgaard. Lige nu lyder arealkravet til kirkerne, at der skal være fire kvadratmeter per person, når man står og går omkring, og to kvadratmeter per person, når man sidder ned.

”Jeg synes ikke, vi skal behandles lempeligere end andre, men det er klart, at hvis man ikke skal overholde arealkrav på serveringssteder, ser jeg ikke grund til at opretholde det i kirkerne,” siger Søren Abildgaard, der peger på, at især små middelalderkirker har svært ved at gennemføre kirkelige handlinger som bryllupper, begravelser og dåb med det nuværende arealkrav.

Peter Fischer-Nielsen, der er sognepræst ved Højbjerg og Elsborg Kirker i Midtjylland, håber ligesom Søren Abildgaard, at arealkravet vil blive lempet. Han har også andre konkrete ønsker, blandt andet at afstandskravet lempes og at coronapasset udfases ved kulturelle arrangementer som foredrag og koncerter i kirkerne i takt med at det udfases andre steder i samfundet.

”Og så håber jeg, at vi får afskaffet handskekravet ved nadver, når nu mundbindene også afskaffes. Det giver fin mening at bruge handsker, når smitterisikoen er stor, men det forstyrrer selvfølgelig ritualet, at vi skal stå og fedte med de handsker,” siger Peter Fischer-Nielsen.

Kirkeministeriet oplyser, at den endelige opdatering af retningslinjerne for kirker og trossamfund fortsat er under udarbejdelse.