Prøv avisen

Det handler ikke om måden, men om nåden

Før gudstjenesten beder Massoud Fouroozandeh (i midten, klædt i sort), præst i Church of Love, sammen med de iranere, som skal døbes. Se flere billeder på de næste sider Foto: Keld Navntoft/

MED BILLEDSERIE: Tre iranere blev døbt, da Church of Love i lørdags holdt gudstjeneste i Odense. Deres åndelige fødselsdag og Jesu fødselsdag blev fejret med lovsang og risalamande

Gudstjenestefællesskabet i Church of Love begynder allerede lidt over 10 lørdag formiddag på Rødovre Station ved København.

En lejet bus er på vej mod kirken i Odense, og der bliver hilst hjerteligt, da folk i alle aldre stiger ind.

Dav kære bror, siger den frivillige chauffør Alex med et knus til en mand i jakkesæt.

I Odense samles de med over 200 andre iranere tilknyttet missionsbevægelsen Church of Love, hvor Massoud Fouroozandeh er præst. Samtidig er han også præst i folkekirken, og det har fået landets biskopper til at slå fast, at han som folkekirkepræst ikke kan døbe nogle personer til et folkekirkeligt medlemskab og andre til et frikirkeligt medlemskab.

Massoud Fouroozandeh er ikke med i bussen, men en cd med nogle af hans lovsange på farsi bliver spillet undervejs på turen, der mest minder om en familieudflugt med en indlagt spisepause på en rasteplads.

I Bykirken, en frikirke i Odense, som Church of Love lejer en gang om måneden, er der kaffe og festklædte iranere fra hele landet. En anden bus har samlet folk op i Jylland, mens nogle personbiler er kørt fra søsterkirken i Malmø.

LÆS OGSÅ: Flere præster døber indvandrere uden om folkekirken

De er alle kommet for at deltage i den månedlige gudstjeneste, hvor folk fra de lokale kirker i Aarhus, København, Malmø og Odense samles.

Med taktfaste klap og pift indledes gudstjenesten med den første af mange lovsange på farsi.

Fortæl mig om ham, der blev født af jomfruen. Ham der har magten over alt i verden, oversætter tolken den første linje i sangen, inden Massoud Fouroozandeh byder velkommen.

Der lyder et særligt velkommen til ham, han kalder biskoppens stedfortræder. Domprovst ved Odense Domkirke, Henrik Wigh-Poulsen, er inviteret til at se den dåb, som har fået så meget omtale.

Inden gudstjenesten har Massoud Fouroozandeh dog over for Kristeligt Dagblad fortalt, at han ikke kommer til at døbe de tre personer, som står klædt helt i hvidt på forreste række.

Det vil en lægmand gøre, siger han og forklarer, at der er brug for ro omkring sagen.

De arbejder på en saglig løsning. Det tror jeg på, indtil det modsatte er bevist.

Et iransk ægtepar fra Sverige og en iransk mand fra Aarhus skal døbes denne lørdag, og deres åndelige fødselsdag fejres, som Massoud Fouroozandeh udtrykker det.

Også Jesu fødselsdag bliver fejret med en fødselsdagssang på farsi på samme melodi som julesangen Bjældeklang. Undervejs kommer julemanden klædt i rødt og med nissehuse også forbi med slik til børnene for at fejre fødselsdagen og begyndelsen på et nyt år.

Massoud Fouroozandeh beder:

Hjælp os til i det nye år at komme af med vores svagheder, lad Gud fylde og forvandle os og lad os vokse som vintræet, siger han midt mellem juletræer med lyskæder i det kirkerum, som Church of Love forsøger at ændre på, så det minder om en folkekirke.

Ifølge Massoud Fouroozandeh er menigheden et skridt på vejen mod folkekirken for kirkens iranere, der for størstedelens vedkommende er blevet kristne efter at være vokset op som muslimer.

For at det skal minde om en folkekirke, har Church of Love eksempelvis fået bygget et knæfald til brug ved nadveren, som sættes ind, når kirken holder gudstjeneste.

Der er dog ingen døbefont, og det italesætter Massoud Fouroozandeh selv.

I Sankt Hans Kirke (folkekirken, hvor han er præst, red.) døber vi i en døbefont. Her er der et bassin. Men det handler ikke om måden, men om nåden, siger han, inden de tre voksne hver fortæller om deres omvendelse.

Den ældre mand fra Aarhus siger, at han er født muslim.

Jeg deltog i de religiøse ceremonier og prøvede at opfylde betingelserne, men der var ingen forbindelse mellem mig og Gud. Min datter og hendes mand begyndte at snakke med mig om Jesus, og jeg kom til at kende evangeliet for et år siden. Jeg vil gerne døbes og komme officielt ind i Guds familie, siger han efterfulgt af klap fra menigheden.

Derpå spørger Massoud Fouroozandeh dem:

Erkender I, at I er syndere?.

Ja, lyder det i kor.

Erkender I, at Jesus Kristus døde for jeres synders skyld og stod op på den tredje dag?.

Ja.

Tror I på, at Jesus Kristus er den eneste frelser?.

Ja.

Er I villige til at vende ryggen til synden og med hjælp fra Helligånden at leve et helligt liv?.

Ja.

Lover I at adlyde Guds ords anvisninger?.

Ja.

Lover i at adlyde Jesus og aldrig benægte ham?.Ja.

Lover I at leve som søskende i Guds universelle menighed?.

Ja.

Lover I også at adlyde jeres præster og kirkens tjenere og landets love?.

Ja.

Så gør han korsets tegn for deres pande og siger:

Så kan vi døbe jer i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

Akkompagneret af Massoud Fouroozandehs klaverspil træder de tre en for en ned ad trappen i det hvidmurede bassin og ned i vandet, der går dem til livet. En af kirkens ledere siger:

Jeg døber dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, inden de lader sig falde bagover i vandet.

Før den sidste er gået op af vandet, begynder menigheden at klappe, og lovsang fylder kirkerummet.

En anden af kirkens præster, Houshang Samadi, prædiker dernæst og afrunder med en opfordring til, at tilhørerne skal give deres liv til Jesus.

Dem, der vil tjene herren: Løft jeres hænder op, siger han og beder for, at dem, der er i tvivl om deres tro på Gud, også vil løfte hænderne op, så Gud kan møde dem.

Efter prædikenen og inden nadveren går Henrik Wigh-Poulsen. Før han forlod kirkerummet, nåede han dog sammen med blandt andet Massoud Fouroozandeh at bede for et nygift par, der ønskede en velsignelse foran menigheden.

Stille musik indleder nadveren, og Massoud Fouroozandeh indbyder alle dem til nadver, som har erkendt deres synder.

Som det sidste i gudstjenesten bedes Fadervor samtidig på både dansk og farsi, og Massoud Fouroozandeh lyser velsignelsen på begge sprog.

En lovsang slutter den over to timer lange gudstjeneste, inden der er fællesspisning. En typisk iransk ret med kylling, som efterfølges af dansk risalamande og blandt andet ballondans.

Det er dog ikke Massoud Fouroozandehs måde at døbe på, der diskuteres rundt ved bordene. Få har kort hørt om debatten.

For 10 år siden blev iranske Zhaleh Sabouri døbt i kirken.

Det er så festligt at være sammen med mine landsmænd. Gud valgte Massoud til os, og der er ingen regler for Guds ånd, siger hun.

Den 21-årige jurastuderende Delaram Ostadian har læst om sagen på Facebook, men ikke talt med andre om den.

Jeg forstår ikke, hvorfor det er så vigtigt, siger hun, inden fællessangen fortsætter i bussen tilbage mod Rødovre Station.

En iransk mand fra Aarhus var blandt dem, der lørdag i Church of Love ønskede at blive døbt. Efter der var blevet sagt "Jeg døber dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn," lader han sig falde bagover ned i vandet. Foto: Keld Navntoft/
Massoud Fouroozandeh sammen med de iranere, som skal døbes. Foto: Keld Navntoft/
Lovsang på farsi med taktfaste klap indleder gudstjenesten i Church of Love. Personerne på forreste række klædt i hvidt skal døbes ved gudstjenesten. Foto: Keld Navntoft/
Før de tre iranere bliver døbt i Church of Love, beder to af kirkens præster for dem. Yderst til højre er det Massoud Fouroozandeh. Foto: Keld Navntoft/
For at Church of Love skal minde om en folkekirke, er der blevet bygget knæfald, som her bruges under nadveren. Knæfaldet er normalt ikke i brug i den frikirke i Odense, som Church of Love lejer til gudstjenester en gang om måneden. Foto: Keld Navntoft/