Prøv avisen

Det kræver en vanvittig tro at tro på Jesu opstandelse

0Sanger og sangskriver Jonas H. Petersen har sammen med 11 andre danske musikere sagt ja til at fortolke en bibeltekst i anledning af Bibelselskabets 200-års-jubilæum. I dag udkommer sangen ”Kvantespring”. – Foto: L. Drori/Bibelselskabet.

Påskens begivenheder er paradoksale, fortæller sanger Jonas H. Petersen, der i ny sang kombinerer Niels Bohr og Søren Kierkegaards tankeverdener

Jeg ved, I tror på tiden og kroppen og efter det: ingenting,
og at tro på andet er 70.000 favnes kvantespring.

Ordene er sanger Jonas H. Petersens, og teksten stammer fra en ny sang, han selv har skrevet. En sang, der er et tankespind over, hvordan Jesus kunne have talt til sine venner, kort tid før han skulle dø.

I min sang henviser jeg til Kierkegaard, der taler om, at det at tro er at kaste sig ud på 70.000 favne vand og til Niels Bohr, der præsenterede os for kvantespringet, der er den mindst mulige forandring, vi kender i universet. I min sang har jeg dermed sat den mindst mulige forandring sammen med et troens spring, hvilket bliver et slags paradoks. Noget vanvittigt. Men det er det også at tro. Det kræver på en måde en vanvittig tro at tro på Jesu opstandelse, siger Jonas H. Petersen og forsætter:

Der er mange lag i det her. For eksempel det her med troens spring. Og Jesu død og opstandelse. Det er jo ikke svært at tro på Jesu død, men svært at tro på hans opstandelse. Det går imod al vores erfaring. Vi kan forholde os til tiden og kroppen, at kroppen bliver nedbrudt over tid. Men at den modsatte bevægelse skulle ske? Det er uforståeligt.

LÆS OGSÅ:
Pilatus - helgen eller brutal slagter?

Den succesrige sanger taler roligt og velovervejet. Leder lidt efter ordene, for det er ikke let at forklare påskens begivenheder. Der er nogle mystiske lag i påsken, som han ikke forstår og aldrig bliver færdig med at tænke over, forklarer han. Og derfor var en bibeltekst om påsken en spændende udfordring, da Bibelselskabet bad ham skrive en ny sang i anledning af selskabets 200-års-jubilæum.

Påsken er for mig den mest centrale højtid i kristendommen. Hvis Jesus er den, han siger, han er, så dør Gud langfredag. Og for at jeg kan tro på, at han er den, han siger, han er, så er han nødt til at være opstået fra de døde igen. For ellers er Gud død, hvilket giver nogle rimelig vilde konsekvenser, ikke? At tro på hans opstandelse er det kvantespringende punkt. For er han opstået, eller er han ikke? Det er et spørgsmål, der sitrer, og som er en kilde til tro for mig, men også en kilde til anfægtelse, fortæller Jonas H. Petersen.

I sangen taler Jesus til sine disciple. Og flere steder i sangen siger han tro det og håb det. Er sangen også en tale til dig selv?

Sangen er jo situeret i skærtorsdag, hvor Jesus taler til sine disciple. Men jeg har helt klart placeret mine egne tanker og min egen tvivl i lytteren. Det, som jeg synes, Jesus siger i min sang, er, at han omfavner disciplenes følelse af, at det er vanvittigt at tro. Han omfavner deres ikke-tro. Siger, at jeg ved godt, det kan virke vanvittigt. Men den eneste modgift til det, som I føler, er at tro, siger Jonas H. Petersen.

Sangen Kvantespring kan høres på Bibelselskabets hjemmeside og udkommer senere på året digitalt sammen med 11 andre danske kunstneres fortolkninger af en bibeltekst.