Prøv avisen

Det Nye Testamente er blevet meget nyt

Foto: Ty Stange

En indskrænkning af Bibelen, lyder det om Bibelselskabets genudgivelse af Det Nye Testamente på nudansk

En ny og kraftigt sprogligt omskrevet version af Det Nye Testamente skal hjælpe folk, der ikke er opflasket med Bibelen og kristen terminologi, med at forstå, hvad teologi og kristendom går ud på. "Den Nye Aftale" fra 2007, som testamentet hedder på nudansk, udkommer i dag i en revideret udgave med mere end 1500 ændringer i forhold til den første udgave.

Den nye bog er sprogligt ført helt op til i dag, men modtagelsen er blandet i kirkelige kredse.

LÆS OGSÅ: Det Nye Testamente - nu uden kirkekoderne

Hans-Ole Bækgaard, formand for Indre Mission, er positivt indstillet over for forsøget på at gøre Bibelen mere relevant for sin samtid.

"Jeg vælger at se på det som noget positivt. Det handler om med sproget at nå mennesker i vores egen tid, men det er klart, at hvis ordene er forfladigede, og de ikke får meningen med, så snyder man i værste fald læseren og taler i bedste fald ned til læseren," siger han.

Morten Kvist, valgmenighedspræst og medlem af Det Etiske Råd, er kritisk over for oversættelsen.

"Jeg synes, den er en indskrænkning af de fortolkningsmuligheder, og dermed også det potentiale, der ligger i Bibelens ord. Derfor synes jeg, at sådan et meget pædagogisk projekt kan gå hen og blive meget uheldigt. Man må ikke gøre det religiøse mysterium mindre," siger han.

En af kritikerne, da første udgave af omskrivningen udkom, var Henrik Højlund, sognepræst og formand for Evangelisk Luthersk Netværk.

"Jeg var noget skeptisk, da første version kom i 2007. Jeg syntes, den var lidt flad. Men principielt har jeg ikke noget imod det. Heller ikke, at man nu foretager ny ændringer," siger Henrik Højlund.

Sognepræst og medlem af Grundtvigsk Forums styrelse, Jens Kvist, har allerede betænkeligheder ved bogens navn.

"Der kan meget nemt gå dagligstue i hele det foretagende. Man skal passe på, man ikke taler ned til folk ved at oversætte så mundret. Selvfølgelig skal man redigere oversættelsen med jævne mellemrum, men det gør man jo også. Der er ikke engang gået en generation, siden den autoriserede oversættelse udkom," siger Jens Kvist.

Hos Bibelselskabet betegner generalsekretær Morten Thomsen Højsgaard det som positivt, at bogen afføder debat.

"Man taler ikke det samme sprog i Danmark, som man gjorde i 1800-tallet. Sproget udvikler sig, uanset om vi vil det eller ej. Derfor er det vigtigt, at der er nogle, der tør gå nye veje og sørge for, at historierne, fortællingerne og de meget vigtige skrifter i Det Nye Testamente bliver holdt i live," siger han og understreger, at den nye udgave ikke skal erstatte den autoriserede udgave i kirkelige sammenhænge.

mcghie@k.dk