Prøv avisen

Det officielle Danmarks hyldest til Kaj Munk

0Kirke- og kulturminister Per Stig Møller (K) foretog kransenedlæggelsen på Kaj Munks grav ved Vedersø Kirke. I baggrunden ses blandt andet Viborg-biskop Karsten Nissen, der er formand for den selvejende institution, som varetager driften af Kaj Munk-museet. – Foto: Bent Tilsted/Tilsted com.

Indvielse af Kaj Munks præstegård i Vedersø med kransenedlægning ved kirke- og kulturminister Per Stig Møller (K)

Efter mere end 10 års stridigheder og et halvt århundredes forsøg på karaktermord på Kaj Munks minde fra sine modstandere fik digterpræsten fra Vedersø i går det officielle Danmarks hyldest, og med godt 60 års forsinkelse har staten nu endelig opfyldt det løfte, der blev givet i 1945 om at gøre Vedersø Præstegård til et mindested for digterpræsten.

Som i sit liv har Kaj Munk efter sin død været et modsigelsens tegn, fordi han med sine politiske holdninger og opfordring til modstandskamp gik på tværs af de politikere, der foretrak samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Kaj Munk-eksperten, kirke- og kulturminister Per Stig Møller (K), har sagt om Kaj Munk, at han med sin kompromisløse holdning stod for alt det, danskerne gerne ville have været, men ikke havde været under krigen.

Derfor blev han også i efterkrigstiden opfattet som en kontroversiel person, men i 1990erne oplever vi, at den tidligere ideologiske konfrontation forsvinder, og man anerkender den betydningsfulde rolle, Kaj Munk spillede under krigen, og som var med til at skabe baggrunden for de allieredes anerkendelse af den danske modstandskamp, så vi trods alt havnede på den rigtige side. Det er blandt andet denne indsats, vi ønsker at markere med det nye mu-seum, forklarede Per Stig Møller, da han i går var i Vedersø i forbindelse med den officielle åbning af Vedersø Præstegård som Kaj Munk-museum og kultursted.

LÆS OGSÅ: "Han fik aldrig sin undskyldning"

Arrangementet blev indledt med gudstjeneste i Vedersø Kirke ved Kaj Munks søn, pastor Mogens Munk, efterfulgt af forelæsning om Kaj Munks betydning for os i dag ved Per Stig Møller. Denne betydning kan kort sammenfattes i Kaj Munks grundlæggende fikspunkt såvel i sine prædikener som dramatik: Det kristne kærlighedsbudskab.

Hele grundtonen i Kaj Munks forfatterskab er jo, at svigter du kærligheden, så taber du. I hans teaterstykker falder alle heltene, eller hvis de ikke gør det, sidder de tilbage med en dårlig smag i munden, fordi de har svigtet kærligheden. Derfor har vi fortsat brug for Kaj Munk, også i dag, for at holde os fast på kærligheden.

Ret beset var det den anden indvielse af Kaj Munk-museet i Vedersø, der fandt sted i går. I 2005 skete den første indvielse, efter at en lokal fond havde overtaget bygningerne, og herefter fulgte nogle turbulente år, som bestyrelsesformand biskop Karsten Nissen udtrykte det i sin velkomst. Blandt andet blev staten beskyldt for at løbe fra sit gamle løfte ved at overlade præstegården til en lokal fond, som imidlertid fik gennemført en tiltrængt restaurering af præstegården, ligesom der nu også er bygget en helt ny fløj med foredragssal, begge dele med tilskud fra Realdania.

Diskussionen omkring præstegården førte sidste år til, at staten atter overtog skødet og ejerskabet, og Kulturministeriet nedsatte en selvejende institution, der nu, med en samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Museum, står for driften.

Kaj Munk var præst i Vedersø fra 1924 og frem til tyskernes mord på ham i januar 1944.

LÆS OGSÅ: "Norsk af sind. Kaj Munk behandles loyalt i Bergen"

Han flyttede ind som ung præst i en tom præstegård, og nu kan man sige, han gør det samme igen, kommenterer Mogens Munk.

For selvom præstegården atter er i statens varetægt, mangler man fortsat de historiske møbler. De blev fjernet, da den lokale fond i 2005 overtog ejerskabet.

Men selvfølgelig skal de tilbage til præstegården. Det er der, de hører hjemme, fastslår Mogens Munk, men hvornår det sker, står fortsat hen i det uvisse.

steens@k.dk