Prøv avisen

DF stoppede katolsk kirkeskat

Skatteminister Kristian Jensens modstand mod kirkeskat for katolikker grunder blandt andet i en samtale med Dansk Folkepartis Jesper Langballe. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix. Foto: Liselotte Sabroe

Dansk Folkepartis kirkeordfører, Jesper Langballe, frarådede regeringen at lade staten opkræve medlemsbidrag over skatten til andre trossamfund end folkekirken

Den katolske kirke har fået afslag på en anmodning om, at staten kan opkræve bidrag til andre trossamfund end folkekirken. Som det fremgik af Kristeligt Dagblad i går, undrede det en del Venstre-folk, at skatteminister Kristian Jensen (V) i afslaget blot henviste til folkekirkens særstatus. Det undrer ikke Dansk Folkepartis kirkeordfører, Jesper Langballe, hvis råd skatteministeren har søgt forud for afslaget til katolikkerne.

Jesper Langballe, hvorfor har du så meget imod, at andre trossamfund også får hjælp til at inddrive bidrag?

Fordi kirkeskatten er folkekirkemedlemmernes medlemskontingent. Det hænger sammen med Grundlovens paragraf fire, hvor der står, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og som sådan understøttes af staten. Skatteopkrævningen er en del af den statsstøtte, og den skal ikke udbredes til andre trossamfund.

Folkekirkens særstatus betyder vel ikke, at andre trossamfund ingen privilegier skal have?

Hvis man begynder på det, hvad så med andre private foreninger? Her er der så tale om en forening med et religiøst formål. Det kunne jo lige så godt være en håndboldklub. Og det er jo ikke bare den katolske kirke, det her. Detvil jo også gælde for andre trossamfund som muslimer og så videre. Vi har ubetinget trosfrihed her i landet, ikke troslighed. Og hvis vi lader staten opkræve bidrag til andre trossamfund, hvor slutter det så?

Katolikkerne henviser til den svenske ordning, hvor et trossamfund for at være med blandt andet skal fremme samfundets demokratiske sammenhængskraft?

De gør ting i Sverige, man bør holde sig langt væk fra. Det er næsten det dårligst tænkelige eksempel. De har haft en decideret statskirke siden Reformationen, og det var ikke åndeligt indhold, de tilegnede sig. De blev tilegnet som ridefogeder i præstekjole. Og nu er det så en frikirke. Og det der med ligestilling af andre trossamfund efter en svensk model, det udhuler jo nærmest trossamfundene. Så får de penge for at indrette deres tro på en bestemt måde, så det passer med statslige begreber. Puha!

Har din modstand noget at gøre med, at muslimer også kan få del i ordningen?

Nej. Jeg tror faktisk, at sagen er den, at muslimerne slet ikke er interesserede. De ville betragte det som statslig indblanding i religionsfriheden, og det har muslimerne fuldstændig ret i. Det vil være meget anmassende at komme med det tilbud.

Er det korrekt, at du har frarådet skatteministeren at anbefale katolikkernes forslag?

Det er rigtigt, at Kristian Jensen spurgte, hvad Dansk Folkeparti ville mene om den sag. Og jeg svarede, at jeg er meget, meget stærkt imod det. Det er jo lidt uvant for skatteministeren at forholde sig til religiøse spørgsmål. Men jeg tror ærlig talt heller ikke, at regeringen vil være stærkt interesseret i al den administration, der følger med.

benteclausen@kristeligt-dagblad.dk