Prøv avisen

Dialogen mellem religioner har trange kår

Endnu et dialogprojekt i kirkeligt regi lukker. Det det være problematisk, men kan også ses som en ny mulighed, mener konsulent Mogens S. Mogensen. - Foto: Arkiv

Flere og flere dialoginitiativer i kirkeligt regi drejer nøglen om. Nu lukker også Danmissions initiativ til dialog mellem religioner. Tendensen kan være problematisk, mener konsulent Mogens S. Mogensen.

Danmarks største missionsselskab, Danmission, holdt i lørdags repræsentantskabsmøde i Nyborg, hvor formand Lars Mandrup meddelte, at Dialogprogrammet vil blive lukket. Tre ud af fire medarbejdere er blevet fyret, og sidste mand på skansen, leder Harald Nielsen, går på pension næste år.

Det er bare et af flere dialogprojekter, som enten har måttet dreje nøglen om eller i hvert fald er blevet reduceret de seneste år.

Som Kristeligt Dagblad skrev i lørdags, er Islamisk Kristent Studiecenter blevet nedlagt. Kristent Informations- og Videnscenter om Islam og Kristendom blev nedlagt som selvstændig organisation sidste år og består nu af en islamkonsulent i Mission Afrika. Det efterlader Folkekirke og Religionsmøde i folkekirkeligt regi som det største tilbageværende dialogprojekt i Danmark.

Det vækker bekymring hos Mogens S. Mogensen, der er konsulent inden for det interkulturelle og interreligiøse felt.

- Det, man kan være bange for, er, at dialogen med andre religioner specielt islam, som er meget vigtig i disse år bliver nedprioriteret. Det vil sige, at der bliver færre aktører både på den danske og den internationale scene fra kirkeligt hold, der vil engagere sig i dialog. Der er brug for at styrke relationerne mellem kristne og muslimer i disse år. Mere end nogensinde, siger Mogens S. Mogensen.

Dialogen skal integreres
Selvom Danmissions dialogprogram forsvinder, forsikrer formand Mogens Kjær fra Danmission dog, at Danmission fortsætter dialogarbejdet. Det bliver bare lagt ind under programmerne Kirkens Liv og Vækst og Fattigdomsbekæmpelse.

Og tanken om at integrere dialogen i organisationens øvrige projekter, mener Mogens S. Mogensen, der kan være en fordel i.

- Det, man kan håbe på, er, at tanken om at møde andre religioner dialogisk kommer til at gennemsyre ikke bare et enkelt dialogprojekt, men alt det som for eksempel Danmission gør. For hvis det sker, behøver det ikke være et egentligt tab for dialogen. Men det kræver, at man evner at integrere den tænkning i de andre afdelinger, forklarer han.

Ideelt set bør dialog ifølge Mogens S. Mogensen heller ikke stå alene.

- Dialog er en måde at gøre det på, man skal gøre som kirke. Dialog har at gøre med et menneskesyn. Det har med etikken at gøre, at man ikke taler ned til andre, men at man taler med andre. Så for mig at se er den ideelle situation ikke, at man har et kæmpe dialogprogram, men at dialog skal være en del af alt, hvad man laver.