Dokumentation: Det skriver præst om evolutionslæren

Kristeligt Dagblad bringer her et uddrag fra teksten ”Evolutionslærens etiske bivirkninger”, som Mads Jakob Thorlund Jakobsen, der er sognepræst i Sct. Marie Kirke i Sønderborg, har skrevet i sit lokale kirkeblad. Teksten har ført til en indkaldelse til samtale fra Haderslevs biskop

”Altså er evolutionslæren ikke kun i modsætning til skabelsesberetningen og Det Gamle Testamente, men hele den kristne etik og Det Nye Testamente.

Ja, alene det, at evolutionslæren er blevet religion, som alle absolut skal tro (nej, ikke tro, for dette kaldes viden, uagtet de stadigt manglende beviser), og at skoler mister deres understøttelse, hvis de forsømmer at undervise i dette system, burde være nok til at overbevise enhver om, at et sådant uvæsen må både fordømmes og bekæmpes, et overgreb på trosfriheden som det er.

Skabelsen er ikke bare en lille bisag, en parentes i kirkens trosbekendelse, som bekvemt kan omgås for verdens venskabs skyld. For skabelsen hænger uløseligt sammen med hele Guds historie i evangeliet, den historie, som handler om, at din overlevelse ikke sker på bekostning af andres overgang. Men at selv hvor tusinder er strandet i ørkenen med fem brød og to fisk, er der nok for alle, for der er en Gud i denne verden, som tager sig af, ikke den rige og stærke, men den fattige og svage.

Gør man alligevel forsøget og vil forene de to, da bliver det på evolutionslærens præmisser, og konsekvensen for teologien ses tydeligt. Hvor der blandt teologer tidligere fandtes en nøje forbindelse mellem skabelse og genløsning, ligger begge i dag hen i ingenmandsland som ligegyldige og meningstømte metaforer i forkyndelsen. For der er sammenhæng i teologien, og hvor denne sammenhæng brydes med et fremmedelement som evolutionslæren, der opløses det teologiske system, og tilbage sidder vi med et kaos af mennesketanker, der alene venter på et big bang for at falde sammen.”8