Dokumentation: Læs brevet, hvor kirkefolk retter kritik af flygtningepolitik

I et åbent brev retter over 1000 personer med tilknytning til dansk kirkeliv – heriblandt flere biskopper – kritik af regeringens flygtningepolitik. Læs brevet her

Vi underskrivere af dette åbne brev til regering og folketing kommer fra alle dele af dansk kirkeliv, men har det fælles, at mange af os enten i kraft af vores arbejde, som venner eller som frivillige er i kontakt med nogle af de mennesker, regeringens og folketingets nuværende flygtningepolitik rammer. Derfor kender vi også til både de forhold, der har bragt dem her til landet, deres indsats for at få sig selv og deres børn integreret – og deres angst og bekymring i forhold til fremtiden.

”Et samfund kendes på, hvordan det tager sig af de svageste” var engang mottoet for vores land. Men ikke længere: Et af de rigeste lande i verden mener sig ude af stand til at tage vare på mennesker, der er kommet til os i nød. Et samfund, der har en lang og stolt tradition for åbenhed, ligestilling og kamp for menneskerettigheder, er nu klar til at skille unge piger og gamle mennesker fra deres familie og sende dem tilbage til et regime, hvis overgreb mod egen befolkning er veldokumenterede af FN, Amnesty, Human Rights Watch og andre menneskerettighedsorganisationer.  Eller man vil placere dem i udrejsecentre, hvor deres liv i årevis bliver sat på stand-by, uden håb, uden muligheder. Enten her i landet eller måske endda i lande som Rwanda, som ikke netop er kendt for demokrati, stabilitet og sikkerhed. 

Vi oplever, at retorikken imod sårbare mennesker er hård og ubarmhjertig, og må protestere mod den dehumanisering, der reducerer børn, unge, gamle, der allerede har så tunge erfaringer med sig, til problemer, vi vil af med, frem for medmennesker, vi er forpligtet på. Som Anker Jørgensen har sagt: ”Der er nogle hellige ting, et parti ikke må opgive. Man må hellere tage et nederlag end at give efter over for racisme og tidens fremmedfjendtlige strømninger”. Dette citat mener vi burde gælde for alle partier i et demokrati.

Den 19. maj var der over hele landet demonstrationer mod regeringens inddragelse af opholdstilladelser for syriske flygtninge. I sin tale i Haderslev sagde biskop Marianne Christiansen bl. a: 

”Vi må spørge os selv, hvorfor landets regering mener, at det er en god ide ’hurtigst muligt at skabe mulighed for tvangsmæssige udsendelser til Syrien,’ (som det hedder i udlændinge- og integrationsministerens svar til folketinget).
Det kan ikke være af hensyn til de mennesker, der skal tvinges.

Ingen vil kunne se det som en hjælp at tvinge et menneske, der frygter for sit liv og skal skilles fra sin familie, til at rejse til det Syrien, som Bashar al-Assad holder i et lunefuldt og forbryderisk jerngreb.

Det kan heller ikke være af hensyn til Assad, selv om det muligvis kommer ham tilpas. Det må være af hensyn til Danmark, den danske offentlighed. Regeringen må mene, at det er hvad den danske offentlighed ønsker. Regeringen må mene, at det er den måde, vi ønsker at være et folk på. …

Vi husker og fortæller gerne fra 2. verdenskrig, hvordan de jødiske danskere eller danske jøder for størstedelen blev reddet.

Vi husker og fortæller ikke så gerne, at Danmark før krigen lukkede grænsen for jødiske flygtninge og kun lod få politisk forfulgte tyske socialdemokrater og kommunister slippe ind. Man var bange for, at Danmark skulle blive overrendt af jødiske flygtninge, og at de var for fremmedartede i forhold til danskerne. De fleste blev sendt tilbage, for de var jo ikke politisk forfulgte.

Vi ved nu, hvordan det gik dem.

Det husker og fortæller vi ikke så gerne. Vi fortæller hellere om redningen af de danske jøder.

Hvorfor? Hvis man dengang mente, at det var rigtigt at føre den politik og beskytte den danske befolkning imod flygtninge, - selvom det fik frygtelige følger for dem, der blev afvist - hvorfor fortæller vi så ikke stolt om det?

Er det mon fordi, vi i historiens lys kan se, at det var forkert?

Hvad skal vores efterkommere huske og fortælle om os om 75 år, om 100 år? Hvilke fortællinger om Danmark og det danske folk vil leve videre i erindringen i de syriske familier, hvis hjem forsvandt under krig og terror, så de begav sig afsted og fandt et tilflugtssted i Danmark --- indtil de – af hensyn til den danske befolkning – blev splittet ad, så nogle kom til et ingenmandsland i såkaldte udrejsecentre eller tilbage i hænderne på det blodige styre, de var flygtet fra. …

Skal Danmark i fortællingerne blive den nation, der lukkede grænserne, slukkede håbet og viste dødsens ligegyldig tavshed?...

Hvordan kan vi som folk komme på den ide, at det skulle være godt at sende syriske flygtninge tilbage til Syrien eller godt at bryde med retssamfundet, som bl.a. forpligter en stat på sine borgere? …

Vi er umådeligt rige, hvis vi kan dele, vi er umådeligt stærke, hvis vi kan hjælpes ad, vi har et lys at bære sammen for mennesker i nød. Lad os leve og handle, så vores børn og børnebørn tør huske og fortælle om det.”

Vi håber, at regering og folketing vil besinde sig på det værdigrundlag, vi har opbygget ”det Danmark, vi kender”, på. 

Venlig hilsen,

Inger Margrethe Andersen, sognepræst i Bælum-Solbjerg-Skibsted


Rikke Adolf, menighedsrådsmedlem i Christianskirken, Aarhus
Eskil Agger, pastor emeritus, Thisted
Kirsten Agger, pens. lærer, Thisted
Betty Ahrenfeldt, provst for Skive provsti
Stefan Ahn, tidl. teologistuderende
Freddy Horslund Alberg, menighedsrådsformand i Tiset kirke
Anni L. Albæk, sognepræst i Møllevangskirken, Aarhus
Muhannad Al-Musli, Sønderborg
Idil Alpsoy, operasangerinde/sangpædagog, Frederiksberg
Linda Ammitzbøll-Bach, ”Livsruten”, Vanløse
Thomas Ammitzbøll-Bach, medstifter af ”Livsruten”, Vanløse
Birgit Andersen, Grenaa
Birgith Mølgaard Andersen, tidl. leder af børnekirke i Adventistkirkens menigheder i Østervrå og Hjørring, tidl. leder af menigheden i Østervrå, siden 2016 aktiv i arbejdet med flygtninge/asylansøgere
Birte Andersen, pastor emerita
Birte Sloth Andersen, lærer, Løgten
Cai-Erik Kjøller Andersen, forh. forstander i Adventistkirken i Østervrå og Hjørring
Elisabeth Ohrt Andersen, frivillig i Sprogcafeen m.m., Rudkøbing
Else Østergaard Andersen, boligforeningsformand, Hinnerup
Inge Marie Andersen, menighedsrådsmedlem i Hygum sogn, Lemvig
Karin Andersen, konst. sognepræst i Kalvehave-Stensby sogne
Kirsten Merete Kjær Andersen, Aalborg SØ
Leif Andersen, lektor på Menighedsfakultetet, Aarhus
Lena Overgaard Andersen, frivillig i Christianskirken, Aarhus
Ling Andersen, spejderleder, Aabyhøj
Lisbeth M. Andersen, pastor emerita, Viborg
Mia Andersen, kordegn, København
Nargiz Galib Andersen, kunstner og projektansat i Apostelkirken
Robert Strandgaard Andersen, sognepræst i Hjordkær
Sigrid Meier Andersen, frivillig ved Christianskirken, Aarhus
Torben Andersen, baptistpræst og generalsekretær i Baptistkirken i Danmark
Torben Andersen, tidl. forvaltningschef, Skørping
Vivi Grynderup Andersen, sognepræst ved Grundtvigs kirke, København
Anne Kullegaard Andreasen, medlem af Baptistkirken i Danmark
Hanne Rahbæk Andreasen, psykoterapeut og familieterapeut, Sønderborg
Marietta Andreassen, menighedsrådsmedlem, Roskilde
Mikkel Andreassen, organist, korleder, komponist og konservatorielærer, Bramming
Steffen Ringgaard Andresen, sognepræst, Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke
Jacob Anhøj, overlæge, København

Lone Anhøj, pædagog, København
Ole Ankjaer, Randers
Grete Løve Apetri, tidl. menighedsrådsformand, frivillig i Herstedvester kirke, Albertslund
Aksel Appel, forh. lærer, medlem af Det radikale Venstre, Ringsted
Betty Gregers Arendt, sanger og korleder ved Haslev Kirke
Bendte Askløf, Middelfart
Jannie Holm Audebo, København N
Anna H. Bach, menighedsrådsmedlem i Hasseris sogn, Aalborg
Kirsten Margrethe Bach, Kirke- og kulturmedarbejder ved Aarhus Domkirke
Michael Bach-Holck, Brabrand
Jonna Bagge, medlem af Tølløse Baptistkirke, pens. lærer ved Baptisternes Skoler i Tølløse
Lissi Bagge, Aarhus
Kristine Bak, kontaktperson og dansklærer for syrisk familie, Dragør
Charlotte Baldur, ungdomsmedarbejder, Vadum Frikirke
Cæcilie Kongsgaard Balle, Vipperød
Christian Balslev-Olesen, hjælpepræst i Osted Valgmenighed, tidl. generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp og FN-diplomat
Merete Bandak, Nysted
Peter Bandholm, pastor emeritus, Sæby
Vibeke Liebst Bastkjær, socialpædagog, Roskilde
Anna Vinding Bay, Odder
Anne Aarup Bay, Vesterbro sogn, København
Jens-Henrik Bech, Snedsted
Kirsten Ernen Beck, psykiater, organist og kirkesanger, læge i sundhedscenter i Rwanda 1983-86, Skive
Per Beck, formand for Baptistkirken i Danmark, rektor emeritus, Aalborg
Poul Asger Beck, sognepræst i Skive
Christina Beierholm, kirkesanger, Kolding
Charlotte Bejder, kirke- og kulturmedarbejder, Brorsons kirke, København
Krista Rosenlund Bellows, landsleder i Indre Missions Tværkulturelle Arbejde, Videbæk
Jørgen Bendsen, læge, Skørping
Lisa Bendsen, lektor emerita, Skørping
Erik Hohlmann Bennetzen, pastor emeritus, Tranekær
Annette Bentzen, Hornbæk
Torben Bentzen, Hornbæk
Brita Haugen Berg, pastor emerita, Frederiksberg
Inger Hjuler Bergeon, valgmenighedspræst i Odense
Maj-Britt Bergstrand, Korsør
Lucy Bergström, tidl. præstesekretær, børne- og ungemedarbejder, kirketjener og kirkesanger, Kerteminde
Lis Ann Bernhard, tidl. lærer
Ingrid Bertelsen, Herning
Naja Bertelsen, Valby
Nathalie Bianco, kordegn ved Avedøre kirke, Hvidovre
Ulla Bidstrup, aktiv i det frivillige flygtningearbejde gennem en årrække, tidl. formand for Frivilliggruppen for flygtninge i Rebild, Skørping
Vibeke Bidstrup, sognepræst ved Grundtvigskirken, København
Trine Bie-Olsen, Næstved
Gudrun Biering, lektor emerita, tidl. menighedsrådsmedlem, nu frivillig i det lokale sognearbejde
Peter Birch, biskop over Helsingør Stift
Astrid Birk, Søborg
Stine Rosenkrans Birkedal, Klemensker
Bente Birkemose, diakonisse ved Diakonissestiftelsen, Frederiksberg
Lis Bisgaard, pastor emerita, Vanløse
Lauritz L. Bjerre, Haderslev
Kurt Bjerregaard, kirke- og kulturmedarbejder, Sankt Nicolai kirke, Kolding
Karsten Bjerremand, tidl. procesoperatør, Melby
Charlotte Bjørke, sygeplejerske på hospice, København
Erik Lippert Bjørn, sognepræst i Grønbæk sogn, Ans
Ingolf Bjørsted, økonomisekretær, Frikirken Salem, Missionsforbundet, Frederiksværk
Benny Blumensaat, sognepræst ved Katolsk Sankt Nikolai Kirke, Esbjerg
Solveig Blytsø, Valby
Morten Blaabjerg, historiker og spildesigner, Odense NV
Marianne Bode, Sankt Joseph Søstrene, Kokkedal
Christopher Lotze Boeck, Randers
Per Erik Bohlbro, sognepræst i Grønnevang kirke og Udlændingecenter Ellebæk
Peter Harring Boll, menighedsrådsmedlem, Aarhus
Lisbeth Bono, Sthens sogn, Helsingør
Laila Bork, Nørrebro
Inge-Lise Bornhardt, medarbejder i Holbæk Baptistkirke, Holbæk
Karen Jørgensen Borup, Søborg
Liz Bramsen, frivillig i Nathanaels Kirke, medvirken i internationale gudstjenester, København S
Merete Bramsen, Haderslev
Charlotte Krog Brandbyge, sognepræst ved Vejlby kirke, menighedsrådsmedlem i Brabrand
Janicke Branth, dramaturg, Mårslet
Ole Brauer, korist, Nødebo-Gadevang sogn, Helsingør
Kirsten Mette Brasen, Præstø
Elna Breinholt, Horsens
Helle Brink, bibliotekar og menighedsrådsmedlem i Hasseris sogn, Aalborg
Lone Molbech Rytter Brink, Middelfart
Sandra Britz, menighedsmedlem af Katolsk Kirke Vor Frue, Aarhus, og frivillig bibliotekar for menighedens og jesuitternes biblioteker
Hanna Broadbridge, Randers
Karen Broe, klubleder i Christianskirken, Aarhus
Kirsten Brocks, tidl. kordegn 
Hans Brogaard, Thyholm
Marianna Brogaard, menighedsrådsformand, Hvidbjerg Thyholm
Elly Marie Ettrup Bruun-Sørensen, arbejdet med flygtninge i Nørrelandskirken i Holstebro, leder af tværkirkeligt kvindenetværk, Vinderup
Lea Lydom Brøndsted, Jystrup, Midtsjælland
Bit Boel Buhl, Kirke- og kulturmedarbejder, Gellerup kirke, Brabrand
Camilla Newcomb Burgess, Hørsholm
Else Buskov, medlem af Gudum menighedsråd, Struer
Christian Busch, hospitalspræst, København
Christian Peter Heldgaard Bylund, cand. theol. og præst i Tølløse Baptistkirke
Hans-Ole Bækgaard, pastor og formand for Indre Mission i Danmark, Aarhus
Anne Elisabeth Bæklund, tidl. boghandler, Frederiksberg C
Line Bødker, lærer og menighedsrådsmedlem i Sundby kirke, København S
Jette Noa Liv Bøge, Sorø
Rikke Rosenkrans Bøgh, Voervadsbro
Ulrik Baad, kontaktperson i Sundby sogn, Amager
Stine Stensby Baasch, kirkesanger, Rødovre
Christian Callesen, præst i Byens Valgmenighed, København N
Alice Korsgaard Carlslund, Glamsbjerg
Synnøve Carlsson, menighedsrådsmedlem, Solbjerg
Tommy Schou Christesen, næstformand i menighedsrådet ved Grundtvigskirken, København NV
Anni Ettrup Christensen, diakon og vejleder, Glostrup
Bent Skovhus Christensen, sognepræst i Sædden kirke, Esbjerg
Berit Schelde Christensen, sognepræst i Hasle sogn, Aarhus V
Kathrine Jul Chercka, børnepræst, København Vineyard
Ellen Bastholm Christensen, medhjælper i børnekirken i ”Projekt Kirke” i Hjørring, ”mor” til syrisk ung mand
Flemming Hjuler Christensen, Haslev
Gunner Christensen, med i ”Projekt Kirke” i Hjørring
Henrik Christensen, Bælum
Ingvard Christensen, frivillig i Luthersk Missionsforening, Løgumkloster
Jeanette Christensen, Lystrup, Aarhus
Jens Ole Christensen, sognepræst i Fredens og Nazaret kirker, København
Jørgen Christensen, provst i Hillerød provsti og sognepræst i Frederiksborg Slotssogn
Kirsten Rom Christensen, frivillig i menighedsarbejdet ved Fredens og Nazaret kirker, København
Kaj Vilhelm Luther Christensen, med i Dianalund sogns Musikalske legestue og Kirkens middag på tværs for flygtningefamilier
Karin Christensen, bibliotekar, Aarhus V
Laura Bork Christensen
Leise Christensen, sognepræst i Skt. Johannes sogn, ph.d., Aarhus
Lene Kjemtrup Christensen, teologisk medarbejder i Folkekirkens skoletjeneste Nord- og Vestfyn og sognepræst i Søndersø og Skamby
Per Romedahl Christensen
Pernille Roland Christensen, Bælum
Peter Staarup Christensen, sagsbehandler, Glostrup
Anna Marie Kongsbak Christiansen, tidl. lærer, Bindslev
Benedicte Christiansen, suppleant til menighedsrådet ved Vor Frue kirke, Københavns Domkirke, København
Knud Christiansen, tidl. lærer, Bindslev
Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift
Merete Fog Christiansen, Stenløse
Morten Christiansen, generalsekretær, Roskilde
Peder Clemmensen, mentor for syrisk familie, Sønderborg
Mette Askholm Coates, kirketjenermedhjælper, Gellerup kirke, Brabrand
Hans Cordius, formand for Skibet menighedsråd, Vejle
Jette Grønlund Cordius, Vejle
Annette Michelsen la Cour, Syddansk Universitet, Hellerup
Ninette Dadiah, Jægerspris
Bente Dahl, formand for menighedsrådet ved Marmorkirken, tidl. kirkesanger og organist og tidl. kirkeordfører for Det Radikale Venstre
Ditte Dahl, specialkonsulent, Det kongelige Akademi og korist i Kantorei Sct. Petri, København
Inger Dahl, frivillig i menighedsarbejdet i Apostelkirken på Vesterbro, København
Janne Dahl, sognemedhjælper i menighedsplejen ved Christianskirken, Aarhus
Kirsten Dahl, pædagog, Frederiksberg
Simone Fie Dahl, Skanderborg
Keld Dahlmann, international præst og konst. valgmenighedspræst, Aarhus Valgmenighed
Jonna Dalsgaard, sognepræst i Anna kirke, Nørrebro og stiftspræst i Københavns Stift
Lone Dalsgaard, psykoterapeut og konsulent, Haslev
Mogens Dalsgaard, pastor emeritus, Gedved
Vibeke Dalsgaard, næstformand i Baptistkirken i Danmark, formand for Det Radikale Venstre Jammerbugt, Blokhus 
Jannie Dam, Sorø
Niels Dam, spejderleder, Lyngby
Vivi Dam, frivillig i Hillerød Kirke
Deborah Damgaard-Hansen, katolik, Sønderborg
Margit Olesen Damkjer, menighedsrådssuppleant, Trige
Hanne Stender Damkjær, diakon, Hørning
Lise Damkjær, menighedsrådsformand i Sundby kirke, København
Julie Damlund, sognepræst, Aldersro-Lundehus pastorat, København
Bjørka Barløse Damm, Lystrup
Christina Schmidt Damm, Valby
Aksel Damsgaard-Madsen, Lystrup
Gerda Damsgaard-Madsen, Lystrup
Svend Bøgh Danielsen, København
Hanne Davidsen, pastor emerita, Rudkøbing
Elsebeth Kragh Dedieu, menighedsrådsmedlem, Vejle
Agnes-Ghislaine Deprez, katolsk søster i ordenen Jesu små søstre, København 
Elmedina Dervisevic, Søndersø
Susana Dessau, Ringkøbing
Arne Dilling-Hansen, kirkesanger i Hylleholt kirke
Anna Dinesen, Teologi for Lægfolk, Struer
Ulla Dinesen, Odense
Jette Dissing, pastor emerita, Gedved
Jane Djurhuus, frivillig i Røde Kors, Rødekro
Ilone Dolmer, pens. lektor, cand. sci. Soc, sygeplejerske og menighedsrådsmedlem, Skørping
Fred Doornink, Egå
Astrid Dungey, tidl. sygeplejerske, Hjørring
Inge Dyrst, organist i Padesø og Hårslev kirker, Tommerup St.
Lars Mikael Døring, stud. theol, Aarhus
Tine Døring, pædagog og psykomotorisk terapeut, Aarhus
Bente Toft Dørum, Svendborg
Helle Egevang, Vanløse
Anne Ehlers, sognepræst ved Langenæskirken, Aarhus
Lotte Juul Eldrup, Rødvig Stevns
Carl-Aage Eliasson, organist, Odense SØ
Gitte Elleby, sekretær i Baptistkirken i Danmark
Ingeborg Ellegaard, medlem af menighedsrådet for Fredens Kirke, Odense
Irene Ellevang Elbech, Odder
Gertie Elmo, menighedsrådssupleant, Kornum kirke, Vesthimmerland
Eva Forbech Elmose, menighedsrådsformand, Mariager
Anna Korsgaard Eltvedt, København
Thyge Enevoldsen, diakonikonsulent i Helsingør Stift
Inger Engberg, København
Ruben Engelhardt, lærer, musiker, sang- og salmeskriver, Herlev
Inger Engberg, København
Christian Engmark, musikkonsulent i Luthersk Mission, Helsinge
Elise Høyrup Enrum, mentor for syrisk flygtning, der har uddannet sig til SoSu Ass, Borup
Egon Eriksen
Elsebeth Eriksen
Leif Bo Eriksen, Odder
Niels Nymann Eriksen, sogne- og indvandrerpræst, Apostelkirken, Vesterbro, København
Jens Esbensen, Ormslev sogn
Martin Lilleholt Eskesen, valgmenighedspræst, Galten
Birgit Eskildsen, organist i Stouby, Hornum og Vejlefjordkirken, Daugaard
Nanny Eyber, Fårevejle
Jacob Zakarias Eyermann, præst og forstander for Silkeborg Højskole
Sidsel Jo Faber, København
Ruben Holmgreen Falk, daglig leder af Kirkernes Integrations Tjeneste, Frederiksberg
Inge Dalum Falkesgaard, konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune, Aars
Thea Bjerreskov Farup, sognepræst i Asnæs
Thomas Felter, sognepræst, Vesterbølle
Malene Fenger-Grøndahl, frivillig i menigheden ved Katolsk Vor Frue Kirke, Aarhus
Rikke Pedersen Feraru, organist i Thyholm pastorat
Lisbet Fich, Frederiksberg
Ida Finck-Heidemann, Hellerup
Nina Fischer, kirkesanger ved Helleruplund Kirke
Bente Fischer-Nielsen, kirkesanger og brevkasseredaktør, Højbjerg, Viborg
Peter Fischer-Nielsen, sognepræst i Højbjerg og Elsborg, stiftspræst for Kirken i Verden, Viborg Stift
Piaalycia Malouca Bolette Fischlein, Viby J, Aarhus
Niels Flade, Aarhus
Sara Maigaard Flokiou, sognepræst i Herslev og sygehuspræst i Kolding, Herslev, Fredericia
Helle Foder, Hundested
Ib Hakon Foder, Hundested
Sussie Nygaard Foged, sognepræst i odder og Tunø sogne
Hanne Elisabeth R. Fogsgaard, Aarhus
Jørgen Folkmann, tidl. kirkesanger, Valby
Elizabeth Dalsgaard Fonsmark, sognepræst i Lintrup-Hjerting-Sdr. Hygum
Inger Merete Forchhammer, tidl. medlem af menighedsrådet ved Davidskirken og og medlem af Holmens-Østerbro provstiudvalg, Hedehusene
Louise Højlund Franklin, sognepræst i Langenæskirken, Aarhus
Jytte Frederiksen, næstformand i menighedsrådet ved Buddinge kirke
Lars Frederiksen, Hillerød
Svend Frehr, pens. souschef, Nordborg
Thora Frehr, tidl. lægesekretær, Nordborg
Ragna Friborg, Vesterskov, Marstal
Peter Kristian Friis, sognepræst i Flintholm kirke, Frederiksberg
Berit Fruerboel, Lemvig
Helmuth Frydkjær, tidl. kirkeværge, Frederiksberg
Ulla Frydkjær, diakon og pens. organist, Frederiksberg
Regitze Engelhardt Fuhrmann, kirke- og marketing manager i Open Doors Danmark, Levring
Simon Fuhrmann, sognepræst i Levring-Hørup, Kjellerup
Rune Funch, præst i Lyngby Baptistkirke
Reidun Fynø, frivillig medarbejder i Katolsk Vor Frue Kirke, Aarhus
Maren Gadegaard, højskolelærer, Silkeborg
Anne Gadsbøll, sognepræst i Hendriksholm kirke, Rødovre
Mette Gautier, sognepræst i Østsalling Pastorat, Roslev
Poul Gregers Geil, sognepræst i Alderslyst sogn, Silkeborg
Mia Geisler, sogne- og ungdomspræst i Frederikshavn kirke og provsti
Vibeke Gerlach, pens. tandlæge, Strøby Ladeplads
Christine Gjerris, sognepræst i Hellerup kirke, Gentofte
Elisabeth Albinus Glenthøj, pastor, Ballen, Samsø
Johannes Bartholdy Glenthøj, sognepræst, Samsø
Leonard Goldenberg, keramiker, Allinge, Bornholm
Jacob Emil Goldschmidt, musiker, Frederiksberg
Julie K. Goldschmidt, sognepræst i Kongens Lyngby
Dot Gomard, lærer, København Ø
Jonas Langdahl Gormsen, sognepræst i Gerding-Blenstrup og Skørping-Fræer
Karin Rank Gottlieb, sognepræst i Tilst-Kasted pastorat, Aarhus
Henny Vestergaard Granum, tidl. lærer hos Dansk Flygtningehjælp, Ringkøbing
Kirsten Grarup, børnemedarbejder i Åben Kirke, Herning
Margrete Grarup, Aalborg
Søren Petersen Grarup, pensioneret præst i Baptistkirken, nu medlem af menighedsrådet i Silkeborg Baptistmenighed
Birgit Eriksen Grauballe, Herning
Lotte Grauballe, Galten
Marie Graunbøl, København
Martin Grauslund, lærer, Broby
Ketty Marie Gravesen, Viborg KFUM og KFUK
Anders Graversen, sognepræst i Kingos Kirke, Nørrebro, København
Hanne Gregersen, tidl. frivillig i flygtningearbejde, katolik, fhv. overlæge, Frederiksberg
Henning Gregersen, menighedsrådsformand, Ølsted                                                                                                          
Vibeke Gregersen, pastor emerita, Vejle
Stig Grenov, fhv. formand for Kristen Demokraterne, Hørsholm
Kirsten Greve, sognepræst i Vinkel og Rind, korshærspræst, Viborg
Rigmor Grøn, Vamdrup
Lotte Grønborg, sognepræst i Torup sogn
Claus Grønbæk, præst i Københavnerkirken, Rødovre
Berit Grøndahl, medlem af Købnerkirken, baptistkirken på Amager, Frederiksberg
Camilla Grønlund, psykolog, Aarhus C
Anna-Karin Guindy, Odense
Berit F.S. Guldbrand, tidl. menighedsrådsmedlem, Lindum, Tjele
Anne-Grethe Guldfelt
Jens Guldsmed-Thomsen, spejderleder, Tversted       

Gunder Gundersen, sognepræst, korshærspræst og retræteleder, Holbæk           

Helen Gustafsson, tidl. underviser, Skørping 

Elisabet Gøeg, kirkeværge i Jerne sogn, Esbjerg Ø                                                                                                      

Marianne Gaarden, biskop over Lolland-Falster Stift

Kjeld Gaard-Frederiksen, Silkeborg

Line Louise Hage, sognepræst i Sundby kirke, København S
Søren Hall, managing director, London Toast Theatre, Frederiksberg C

Mia Søholm Halskov, lektor i Jura, Aarhus Universitet, Randers

Lisbeth Hannibal, sognepræst i Måløv     
                                        
Anne Bundgaard Hansen, sognepræst i Als-Øster Hurup-Skelund-Visborg

Annette S. Hansen, Bogense
Bente Hansen, Taastrup

Bodil Hindsholm Hansen, pastor emerita, Ringkøbing

Carsten Dalsgaard Hansen, leder af Hellig Kors Kloster, Skjern
Carsten Mølgaard Hansen, sognepræst i Solrød sogn
Dorthe Reinhardt Hansen, Nykøbing Sjælland
Finn Hansen, har arbejdet med flygtninge i Sandholm, Sjælsmark og Avnstrup
Gunnar Kasper Hansen, sognepræst og tidligere refugieforstander, Hou
Henning Fredrik Hansen, pastor emeritus, Frederiksberg
Henrik S. Hansen, Hillerød
Iben Palle Hansen, sognepræst ved Brønshøj kirke og hospitalspræst ved Bispebjerg hospital
Kirsten Hansen, pens lærer, Skørping
Kirsten Gjørup Hansen, Randers
John Martin Hansen, familie- og psykoterapeut, tidligere præst i Pinsekirken, nu frivillig medarbejder i Lindehøj kirke, Herlev
Jørgen Bork Hansen, konst. sognepræst i Bryndum-V. Nebel pastorat, pt. Kontaktperson for beboer på Kærshovedgård
Lars Bøgholm Hansen, lærer, Odense NV
Leif Bork Hansen, pastor emeritus, Virum
Kirsten Anni Hansen, psykiatrisk sygeplejerske, Melby
Margit Jul Hansen, Vestermarkskirken i Grindsted
Mette Lundgaard Hansen, cand. theol. Ringsted
Mikke Vemming Hansen, Helsinge
Ole Steen Hansen, pastor emeritus, Skødstrup
Rikke Hansen, Fredericia
Rosa Hansen, frivillig i Dansk Flygtningehjælp, i kontakt med syriske flygtninge, Roskilde
Trine Ådgård Hansen, Albertslund
Vibeke Ankerstjerne Hansen, menighedsrådsmedlem ved Abildgård kirke, Frederikshavn
Bente Harbo, Roskilde
Erik Harbo, Roskilde
Jørgen Harboe, Roskilde
Anne Harrits, Beder
Alex Harttung, kordegn, Sønderborg
Birgit Hasselager, provst emerita, Tisvildeleje
Marietta Hauge
Marianne Haurdahl, Risskov
Jens Hede, tidl. menighedsrådsformand i Christianskirken, Aarhus
Line Hede, København
Edel Hedegaard, menighedsrådsmedlem, aktiv i kirkeligt tværkulturelt arbejde, medlem af KFUM og KFUK og Ys Men, Haderslev
Lorens Hedelund, tidl. missionssekretær for Afrika i Danmission, foredragsholder
Cæcilie Berg Heising, København Ø
Karin Hekkebølle-Poulsen, psykolog, Frederiksværk
Lars J. Helbo, formand for menighedsrådet i Sall, Hammel
Torben Grøn Helligsø, Aarhus
Lise Helms, Søborg
Sheila Henderson, Vestfyn
Gitte Henningsen, København
Kirsten Henriksen, frivillig i Abildgård Kirke, Frederikshavn
Lene Vindelev Herold, Hjørring
Christian Hersnæs, København Ø
Elsebet Hesselberg, kordegn, Mariager
Leif Hjernøe, forfatter, Gylling
Marija Krogh Hjertholm, præst, København
Lea Hoff, sognepræst
Joan Amalie Holck, sognepræst i Alsted
Merete Holck, konst. sognepræst i Ollerup-Kirkeby pastorat
Arne Holdensen, medlem af Abildgård kirkes menighedsråd og medlem af Frederikshavn Provstiudvalg
Malene Hollnagel, Frederiksberg
Bo Kristian Holm, professor mso, Aarhus Universitet, og ulønnet hjælpepræst ved Skelager kirke, Aarhus
Gitte Holm, gravermedhjælper, Hvam kirke
Karsten Holm, frivillig i Silkeborg Oasekirke, Silkeborg
Kjeld Holm, biskop emeritus, Aarhus
Liv Marit Tjelle Holm, sognepræst i Thyholm pastorat
Nanna Holm, studenterpræst i Aalborg
Silja Rytter Holm, organist i Jordløse og Haastrup kirker, Odense
Rajesh Holmen
Arne Holmgaard, pastor emeritus og tidl. missionær i Etiopien
Ulla Holmgaard, kirke- og kulturmedarbejder i Aaby sogn, Rønde
Christian Schiøler Holmgaard, sognepræst ved Apostelkirken, Vesterbro sogn, København
Lotte Holm-Nielsen, lektor, Serritslev, Brønderslev
Morten Krogsgaard Holmriis, sognepræst i Astrup-Rostrup
Mette Holmstrøm, sognepræst i Skivum-Giver-Blære sogne
Ulla Jarnvig Holst, netværksgruppeleder, Vineyard-kirken, Frederiksberg
Anders Holt, provst emeritus, Aarhus
Else Kragelund Holt, lektor emerita, teologi, Aarhus
Elisabeth Holtegaard, diakonisse, Frederiksberg
Sidsel Hornemann, sognepræst, Aarhus
Anna Maria Hoornenborg, menighedsrådsmedlem i Dybe-Ramme menighedsråd
Dorthe Hornhaver, Frederiksberg
Heddie Hornstrup, tidl. menighedsrådsformand i Burkal sogn
Bjarne Hougaard, sognepræst i Hirtshals
Diana Hougaard, Svenstrup
Anette Houmann, Brønshøj
Marianne Houmøller-Jørgensen, næstformand i Gellerup kirkes menighedsråd, Aarhus
Sten Houmøller-Jørgensen, tidl. menighedsrådsmedlem i Bistrupkirken, Hjørring
Susanne Houmøller-Jørgensen, værestedsleder, Hjørring
Katinka Hoydal, København Ø
Maria Anna Elizabeth Huitema, katolsk søster i ordenen Jesu små søstre, København
Jeanne Karina Hultmann, Brædstrup
Inge Birgit Husted, pædagog, Holstebro
Sara Klaris Huulgaard, sognepræst i Hatting-Torsted sogne, Horsens
Karen Huus, sognepræst ved Gellerup kirke, Brabrand
Niels Hviid, sognepræst i Gellerup kirke, Brabrand
Bent Hylleberg, rektor emeritus, Tølløse

Bodil Hylleberg, lærer, Tølløse

Pia Qu Hyrland

Christian Hyttel, sognepræst i Stormarks sogn, Nakskov

Signe Kølbæk Høg, sognepræst i Mårslet
Maria Høy, Patient Relations Lead, Novo Nordisk, København S
Bodil Høirup
Jette Højberg, kirkesanger, Vestervig
Elsa Stenhøj Højgaard, Thisted
Karin Højland, biblioteksassistent, Sorø
Per Højland, lektor, Sorø
Asger Chr. Højlund, professor emeritus, Menighedsfakultetet, Aarhus
Kirsten Huus Højlund, pens. sognemedhjælper, Christianskirken, Aarhus
Karen-Maria Baun Hørlück, korleder for Frederiksborg Drengekor, Hillerød
Nicolaj Stubbe Hørlyck, sognepræst ved Brorsons kirke, København
Niels Hørlück, viceskoleleder på Alme Skole, Græsted
Jytte Dueholm Ibsen, pastor emerita, Brædstrup
Tine Aarup Illum, sognepræst i Sdr. Bjert
Annie Haahr Ipsen, frivillig medarbejder i Fredens og Nazaret Sogn, København
Ann-Marie Iversen, Karby
Grethe Iversen, Dansk Oase, Vejle
Hans Raun Iversen, lektor emeritus i Praktisk Teologi, leder af Center for Kirkeforskning, Københavns Universitet
Lasse Holmgaard Iversen, sognepræst, Aarhus
Bjarne Johnny Jacobsen
Inge-Margrete Jacobsen, tværkulturel sognemedhjælper i Nørrelandskirken, Holstebro, og lærer på Aulum Kristne Friskole
Karen-Ingeborg Jacobsen, sognepræst i Måbjerg og Ellebæk, Holstebro
Poul Jacobsen, kirkeværge i Hune og formand for bestyrelsen for Presse og Kommunikation i Aalborg Stift
Anne Sophie Bredmose Jakobsen, sognepræst i Hasseris kirke, Aalborg
Ditte Ravnø Jakobsen, psykolog, Odense
Flemming Jakobsen, formand for Frikirken Salem, Missionsforbundet, Frederiksværk
Hanne Jakobsen, kirkesanger, Holstebro
Hanne Jul Jakobsen, sognepræst ved Møllevangskirken, Aarhus
Kurt Strøm Jakobsen, Asmindrup
Trine Jakobsen, indskolings- og inklusionsleder, Randers
Birgitte Kirstine Nør Jahn, sognepræst i Tarm
Karen-Marie Holst Jannerup, frivillig i Vor Frue Kirke, Aalborg
Irene Jansen, frivillig i menighedsrådet ved Avedøre Kirke, Hvidovre
Jozina Jaspers, psykolog, Ærøskøbing
Jane Jelsbak, sognepræst i Arden-St Arden-Astrup-Rostrup-Vebbestrup-Rold. 
Anders Tangaa Jensen, sognepræst i Grevinge, Odsherred
Anna-Maria Kjellegaard Jensen, katolik, København
Bente Jensen, Vodskov
Bente Jensen, stiftbestyrelsesformand for Fyns stift i Danmission 
Birgit Kongsted Jensen, frivillig i Gellerup kirke, Åbyhøj
Bitt Juul Jensen, Skørping
Britta Jensen, menighedsrådsmedlem ved Langenæskirken, Aarhus
Else Jensen, Kvindenetværket i Saltum Baptistkirke
Hanne Merethe Jensen, tidl. menighedsrådsmedlem, Tølløse Baptistmenighed
Hanne Tang Jensen, tidl. menighedsrådsformand, kirkelig underviser, Vestervig
Helen Skovgaard Jensen, Thisted
Henriette Lund Jensen, Højbjerg
Inger Merete Jensen, Herning
Jens Jacob Kaufmann Jensen, sognepræst i Aars
Jens Jensen, pastor emeritus, Løgumkloster
Kaj Jensen, menighedsrådsformand i Hjallese sogn, frivillig i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, Odense
Kim Jensen, Mørke
Kirsten Birgitte Jensen, Kvols, Løgstrup ved Viborg
Kirsten Woller Jensen, engageret i flygtningearbejde i mange år, Hjørring
Lili Bay Jensen, Resenbro
Mogens Ohm Jensen, sognepræst ved Jakobskirken, Roskilde
Natasha Kutsko Jensen, organist ved Bælum-Solbjerg-Skibsted kirker og underviser på Kirkemusikskolen, Aalborg
Pernille Krohn Juhl Jensen, tværkulturel kooordinator i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, Svendborg Provsti
Poul Erik Jensen, Tølløse Baptistmenighed
Susan Hejberg Jensen, pædagog, Herning
Svend Eli Jensen, menighedsrådsmedlem i baptistkirke, Vodskov
Tommy Jensen, Glesborg
Torben Jensen, sognepræst ved Marie Magdalene-Pindstrup-Koed kirker
Ann Jeppesen, fhv. skoleinspektør, Rudkøbing, Langeland
Birgitte Jeppesen, sognepræst i Avedøre, Hvidovre
Mogens Jeppesen, pastor emeritus, Sæby
Ruth Jeppesen, pastor emerita, Sæby
Henriette Jessen, prakt. læge
Christian Lavdal Jerup, sognepræst i Aulum og Hodsager sogne
Anne Hjul Johannesen, forperson i KFUM og KFUK´s kristendomsudvalg
Jan Johannsen, kirkeværge, Roskilde
Amélie Johansen, organist
Jette Johansen, Frikirken i Multihuset, Haderslev
Else Laursen Jokumsen, Vesterbølle sogn
Maria Juel, frivillig og menighedsrådsmedlem, København S
Hanne Juhl, Haderslev
Merete Jung-Jensen, Nyborg
Sine Junge, pædagogisk leder, Bispehaven, Aarhus V
Niels Iver Juul, sognepræst i Farsø
Simon Langeskov Jylov, sognepræst i Espe, Vantinge og Hillerslev sogne
Morten Jødal, menighedsrådsmedlem i Sønderup-Suldrup
Anna Ejby Jørgensen, Hørning
Asger Jørgensen, Fuglebjerg
Barbara Jørgensen, socialrådgiver, medlem af frikirke, Vedbæk
Bjarne Skovmark Jørgensen, Fredericia
Brian Jørgensen, HR-chef i KFUM´s Soldatermission og medlem af hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK, Tørring
Carsten Ørum Jørgensen, sognepræst ved Nørrelandskirken, Holstebro
Eskil Jørgensen, kirkesanger, Vanløse Frikirke, Værløse
Ester Jørgensen, tidl. sognemedhjælper ved Thisted kirke, Thisted
Kirsten Jørgensen, provst, Frederiksberg provsti
Maja Kaasgaard Jørgensen, København
Mette Jørgensen
Mette Moesgaard Jørgensen, provst for Morsø Provsti og sognepræst i Nykøbing Mors sogn
Pernille Kaasgaard Jørgensen, Lille Skensved
Poul Jørgensen, Løkken
Tamira Mariann Jørgensen, sogne- og ungdomspræst, Ulkebøl sogn
Tine Ayo Jørgensen, Ølstykke
Annette Kamp, professor på Roskilde Universitet, Gentofte
Karina Juhl Kande, sognepræst i Karlebo sogn, Nivå
Birgit Kamuk, pædagog og pensionist, Holstebro
Arne Kappelgaard, pastor emeritus og menighedsrådsmedlem, København S
Ingeborg Kappelgaard, pens. højskolelærer, København S
Inga Karlsson, Vorslunde, Give
Karen Kaufmann, advokat, København
Abel Zemhret Kidane, kirketjener ved Kingos Kirke, Nørrebro, København
Hanne Elisabeth Kiel, baptistpræst, redaktør af baptist.dk, Vester Hjermitslev
Henning Kiel, Saltum Baptistmenighed, Vester Hjermitslev
Kristian Kiel, studerende, Aalborg 
Mogens Kiel, Tylstrup
Sara Kiel, spejderleder, Nørager
Steffen Kiel, spejderleder, Nørager
Elsebeth King, menighedsrådsmedlem i Buddinge og spejder, Gentofte
Hanne Lützow Kirk, administrativ projektleder på Aalborg Universitet, Skørping
Poul Kirk, frikirkepræst, Odense
Tove Kirkegaard, menighedsrådsmedlem i Grønbæk sogn, Ans
Mik Kjerulff, sognepræst ved Sund- og Allehelgenskirken, Amager
Ann Juul Kjestrup, cand. theol., medarbejder ved Tværkulturelt Center, København
Birgitte Kjær, sognepræst i Egeris-Estvad-Rønbjerg sogne, Skive
Jenny Thaysen Kjær, kirke- og kulturmedarbejder, Langenæskirken, Aarhus
Nikolaj Hartung Kjærby, sognepræst i Klemensker og Rø sogne
Karin Kjærgaard, leder af organisationen EXIST
Jamie Talon Thyrré Klarskov, Glostrup
Inger Marie Klindt, menighedsrådsmedlem i Flødstrup-Ullerslev sogne
Georg Klinting, pastor emeritus og menighedsrådsmedlem i Otterup
Lisa Margrethe Kloster, Hobro
Anker Ravn Knudsen, restaureringsarkitekt MAA, Rødding
Anne Knudsen, Næstved
Bente Gaarde Knudsen, lærer, aktiv i International Bibelgruppe, Kjellerup
Doris Lykke Knudsen, København
Hanne Skjold Knudsen, kunstner, Farsø
Maja Schølarth Koefoed, Holstebro
Gunver Maybritt Mossin Kofoed, frivillig i Silkeborg Kirkes studiekredse, Bryrup
Lene Skovmark Kofoed, sognepræst ved Strandmarkskirken, Rødovre
Stefan Kofod, Myrup, Næstved
Lars Kofod-Frederiksen, børnemedarbejder i Nazaret kirke, København
Lars Ulrich Kofoed, sømandspræst, Dansk Sømandskirke i Göteborg, DSUK
Mikael Holst Kongensholm, sognepræst i Hinge-Vinderslev
Ida Kongsbak, pastor emerita, aktiv i Danmission, Hvalsø
Henrik Koop, medlem af Søndre sogns menighedsråd, Roskilde
Gerd Korsbæk, Nykøbing Sjælland
Anne-Marie Kozeluh, København Ø
Lisbeth Krabbe, Højbjerg
Herbert Krawczyk, pater, Katolsk Vor Frue Kirke, Aarhus
Anne Marie Kristensen, pastor emerita, Sønder Nissum
Annette Guldhammer Kristensen, Vordingborg
Birgit Hartmann Kristensen, menighedsrådsmedlem i Balle sogn, Silkeborg
Emma Stenbjerg Kristensen, diakonisse, pens. sygeplejerske, tovholder for tværkulturel lektiecafe, Hjørring
Hanne Bramskov Kristensen, medlem af Lemvig Bykirke
Inger Marie Kristensen, menighedsrådsmedlem, Aars
Jakob Hove Kristensen, lærer på Aarhus Efterskole
Karen Marianne Kristensen, præst, Glæsborg
Lisbet Nabe Kristensen, Birkelse, Aabybro
Lisbeth Boeskov Kristensen, Frederiksværk
Thomas B. Kristensen, pastor emeritus, Hvide Sande
Birthe Hauskov Kristiansen, uddannelsesvejleder, Vestervig
Helga Kølby Kristiansen, menighedsrådsmedlem, Aarhus
Peder Kristiansen, sognepræst i Øsby og Aarø Kirker, Haderslev
Helle Møller Krog, Gråsten
Kathrine Krog, sognepræst i Rold
Susanne Krog, præst i Pinsekirken, Rudkøbing
Elsebeth Krogh, fhv. kordegn
Iben Moesgaard Kronborg, sygeplejerske, Thisted
Susan Kronborg, medlem af Folketinget for Det radikale Venstre, indfødsretsordfører og fiskeriordfører, Skanderborg
Niels Krustrup, tidl. medlem af menighedsrådet ved Haderslev Domsogn, Haderslev
Dorte Balsby Krøyer, synger i kirkekor, Frøstrup
Sanne Krøyer, frivillig FDF-leder og vejleder for unge med anden etnisk baggrund, Karise
Therese Strand Kudajewski, sognepræst i Svanninge og Falsled
Merete Kuhlmann, organist, Valby
Jørgen Kvist, generalsekretær, KFUM og KFUK i Danmark
Helle Kürstein, Frederiksberg
Bente Kølle, Maribo
Lis Ladefoged, pastor emerita, Risskov 

Erik Ladegaard, sognepræst i Holstebro og formand for Samvirkende Menighedsplejer

Kate Ladekjær, lærer, Vejle 

Inger Louise Lange, lektor emerita, Næstved

Kirsten Lange, Gentofte

Arngeir Langås, præst i Moland menighed, Eydehavn

Ejgil Larsen, menighedsrådsformand i Falslev-Vindblæs sogne

Finn Andsbjerg Larsen, menighedsrådsformand i Hjermind sogn, Bjerringbro
Jenny Laier Larsen, Svendborg
Jesper Hougaard Larsen, projektleder for Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, flygtninge- og indvandrerpræst ved Odense Domkirke
Karin Larsen, kirketjener i Søhøjlandets Kirke, Gjern
Laurits Christian Øllegaard Larsen, menighedsrådsmedlem i Baptistkirken Karmel i Aalborg
Marianne Hougaard Larsen, tidl. præst for engelsktalende ved Odense Domkirke og tidligere leder ved Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, flygtninge- og indvandrerpræst ved Odense Domkirke

Mette Degn Larsen, fysio- og psykoterapeut, Kolind
Mona Møberg Larsen, sognepræst i Solrød Pastorat
Peter Riis Larsen, Aalborg
Jørgen Lasgaard, pastor emeritus, Skanderborg
Lorne Mark Lathey, Vanløse
Britt Kiel Lauesen, Søborg
Preben Lauridsen, diakon og medarbejder ved Kirkens Korshær, Vejle
Rune Hoff Lauridsen, sognepræst i Haderup og Feldborg sogne
Ib Lauritsen, pastor emeritus, Frederiksberg
Christina Laursen, sognepræst ved Fredenskirken i Aarhus
Ditte Bruun Laursen, sognepræst i Gellerup Kirke, Aarhus
Kirsten Rebekka Laursen, pastor emerita, Brabrand
Klaus Højgaard Laursen, frimenighedspræst i Kirken ved Tange Sø, Gjern
Lisbeth Barfoed Laursen, Gjern
Malene Bentsen Laursen, bestyrelsesmedlem i KFUM og KFUK og i World YMCA, København
Siv Greve Laursen
Kaj Laustsen, frivillig ved Gellerup kirke, Harlev
Ruth Laustsen, menighedsrådsmedlem ved Gellerup kirke, Brabrand
Anne Damkjer Lautrup, sognepræst i Midt-Hanherred Pastorat
Lene Leed, Ørsted
Pernille Lemvig-Fog, cand. mag., Indre Nørrebro, København
Jette Guld Lerke-Møller, tidl. kirkesanger og lærer, Vejle Ø
Betina Leth Leth, Grundfør
Signe Leth, antropolog og ansat i menneskerettighedsorganisationen IWGIA, menighedsrådsmedlem i Lyngby Baptistkirke
Lene Houmøller van Leeuwen, socialpædagog, Klejtrup
Helle de Lichtenberg, frivillig i Gentofte kommune, kontaktperson til syrisk familie, modtager af Miljøprisen 2018 for sit engagement i flygtningearbejdet.
Rose Lie, tidl. socialpædagog, Nykøbing Sj.
Kathrine Staghøj Liisberg, sognepræst i Ingstrup-Vester Hjermitslev sogne og præst for mennesker med særlige behov, i Jammerbugt provsti
Birgit Witt Lindgreen, pens. sygeplejerske, menighedsrådsmedlem ved Engholmkirken, Allerød
Jørgen Lindgreen, pens. skolebibliotekar, tidl. menighedsrådsmedlem ved Engholmkirken, Allerød
Mogens Lindhardt, rektor emeritus, Frederiksberg
Jennifer Lillelund Lindholt, Lystrup
Vibeke Lind, menighedsrådsformand
Nina Linding, Aarhus
Hanne Lone Lindstrøm, jurist, menighedsrådsmedlem ved Sankt Markus kirke, Frederiksberg, København
Anne-Louise Agerskov Lodahl, psykolog, Hørning
Martin Toft Agerskov Lodahl, Hørning
Bodil Lodberg, underviser på Diakonhøjskolen, Højbjerg
Peter Lodberg, professor, dr. theol., Aarhus Universitet, Højbjerg
Silke Loeb-Wagner, Ærøskøbing
Grethe Thilkjær Lolck, Rødvig
Karen Lond, Køge
Birgit Brink Lorenz, medlem af Rødding Frimenighed, Rødding
Hans Grønkjær Lorenzen, pens. socialpædagog, Skørping
Rikke Grønkjær Lorenzen, pens. underviser, Skørping
Sara Dyssegaard Lorenzen, præst i Odense Vineyard
Birgitte Lotzfeldt, menighedsrådsmedlem, Svendborg
Bodil Lousdal, Skørping
Ann-Marie Low, Roskilde
Ole Lundegaard, præst i Korskirken, Herlev Baptistkirke
Gunner Lund-Sørensen, provst emeritus, Sorø
Flemming Lynge, Næstved
Merete Lynge-Nyeboe, diakonisse ved Diakonissestiftelsen, Frederiksberg
Peter Lysdahl, København Ø
Ruben Lysemose, kst. sognepræst, Aarhus
Louise Lysholm, fængselspræst i Nyborg
Lars Lystrup, Aalborg
Ivar Lærkesen, formand for Grundtvigsk Forum, Bornholm, Aakirkeby
Christine Riegels Læsøe, sygeplejerske, Gentofte
Svend Løbner, journalist for flere kirkelige hjælpeorganisationer
Bodil Theill Macfarlane, København S
Anne Madsen, Ishøj
Anette Melbye Madsen, sognepræst i Skalborg, Aalborg
Bente Madsen, sognepræst i Harlev-Framlev sogne
Hanne Tindal Madsen, Vindblæs, Løgstør
Jens Otto Madsen, Thisted
Jonna Madsen, menighedsrådsmedlem i Sct. Johannes sogn, Vejle
Lisbeth Zidore Madsen, Skørping
Mads Sørensen Madsen, pens. efterskolelærer, stresscoach, Vejle Ø
Mary-Ann Madsen Skørping
Ole Witte Madsen, sognepræst i Kongeåpastoratet, Gredstedbro
Peter Worm Madsen, sognepræst i Christianskirken, Aarhus N
Vibeke Madsen, tidl. menighedsrådsmedlem ved Mariager kirke, Mariager
Soheila Maftoun, Aasiaat, Grønland
Ida Magelund, frivillig i Christianskirken og lokal repræsentant for Tværkulturelt Center, Aarhus
Bodil Fisker Magnussen, pens. lærer, Odder
Kirsten Magnussen, tidl. KFUK-spejder, lærer i folkeskolen og på seminariet, kunstner, Kreta
Niels Holstein Magnussen, overlærer emeritus, Allerød
Inger Maibom, lektor emerita, Aarhus
Lene Malmstrøm, psykiatrisk sygeplejerske, København 
Hanne-Lise Mandrup, sognepræst ved Galten kirke
Erik Maribo, Ulbølle, V. Skerninge
Edith Mark, sognepræst i Mariager
Lene Markussen, Lejre
Marie Anette Markussen, sygeplejerske, Grindsted
Tage Markussen, Grindsted
Lisbeth Marschner, tidl. i bestyrelsen for valgmenigheden i Gl. Rye, Kerteminde
Mette Lund Mathiasen, Hornslet
Erik Maul, Bording
Adolf Meister, billedkunstner og katolsk præst, Aarhus
Lise Mejlholm, kordegn og menighedsrådsmedlem i Godthåb sogn
Lisbeth Brocelius Meléndez, Aarhus
Karsten Melgaard, FDF-leder, Holstebro
Flemming Hundevad Meng, katolik, tidl. organist og skolebestyrelsesformand ved Sct. Norberts skole, Vejle, cand. mag. og tidl. leder af musikskolen i Vejle Kommune, Børkop
Dorthe Meyer, København Ø
Frans Josef Meyer, webredaktør af Katolikker i Dialog, København Ø
Inez Meyer, Nærum
Marianne Meyer
John Michaelsen, FDF-leder og menighedsrådsmedlem, Hvidbjerg-Thyholm
Mette Michaelsen, FDF-leder, sygeplejerske, Thyholm
Else Midtiby, fhv. lærer, Ry
Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder på Menighedsfakultetet i Aarhus, Kolding
Jorunn Misund, pens. sygeplejerske, aktiv i Det danske Missionsforbund, Thisted
Marianne B. Mitchell, Marstal
Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen, familienetværkskonsulent i Blå Kors Danmark, Vejle
Jette Moeslund, organist ved Aalestrup kirke
Mogens S. Mogensen, Christiansfeld
Aase Morling, katolik, København
Carsten Morsbøl, efterskolelærer og præst, Strandby
Allan Mortensen, menighedsrådsmedlem i Sankt Jørgensbjerg kirke, Roskilde
Sylvia Neema Østrem Mortensen, forbeder, Søhøjlandets Kirke i Gjern
Anne-Birgitte Mullins, København V
Birthe Munck-Fairwood, leder af Tværkulturelt Center, København
Roger Munck-Fairwood, organist i Ølby kirke
Jeanette Munksbøl, billedkunstner, digter, tidl. medarbejder ved Røde Kors Asylafdeling, medlem af Det Danske Missionsforbund, Melby
Ellen-Margrethe Mussegaard, pens. lærer og psykolog, Blokhus
Kirsten Münster, sognepræst i Haderslev
Hanne Myrfeld, tidl. sproglærer, nuværende kontaktperson til syrisk familie, Horsens
Anders Pradsgaard Møberg, sognepræst ved Christianskirken, Aarhus
Birgitte Møbjerg, Randers
Ellen-Marie Dørr Mølgaard, frivillig i Heligåndskirken, Aarhus V
Lisbeth Mølgaard, Købnerkirken, Baptistkirken på Amager, Holte
Anne-Marie Møller, kirkegænger i københavnske frikirker, Brønshøj
Christian Møller, menighedsrådsformand, Sct. Nicolai Sogn, Vejle
Christina Søndergaard Møller, Aarhus Valgmenighed, Aarhus N
Dorthe Monrad Møller, medlem af Vartov Valgmenighed, København V
Else Møller, København
Karl Kloppenborg Møller, frivillig i Kirkens Korshær, Gedved
Lærke Grüttner Møller, Hylkebjerg, Farsø
Marianne Møller, selvstændig konsulent, Ikast
Michael Møller, kirkegænger i københavnske frikirker, Brønshøj
Niels Aarrebo Bruce Møller, tidl. kirkesanger, lærer, centerleder, chefkonsulent, Blokhus
Therese Møller, præst i uKirke, Vesterbro sogn, København
Lone Møller-Hansen, præst i Baptistkirken Bornholm og kommunikationsmedarbejder i Baptistkirken i Danmark
Susanne Brinch Mørck, Nykøbing Falster
Helge Maagaard, sognepræst i Sønderup-Suldrup
Jørgen Maagaard, lektor, Vejle
Naja Månsson, tidl. kirke- og kulturmedarbejder, selvstændig, Helsingør
Sonja Finsrud Månsson, lærer, udlandsdansker, Malmø
Susanne Månsson, tidl. menighedsrådsmedlem, Nexø
Karen Elise Schildt Nabe-Nielsen, pastor emerita, Gadstrup
Charlotte Frouvne Nayberg, sognepræst i Skejby-Lisbjerg
Sten Nicolaisen, Odense
Andreas Østerlund Nielsen, ph.d, cand. theol, freelance teolog, Aarhus V
Anker Birk Nielsen, evangelist hos Luthersk Mission, Ishøj
Aksel Kjær Nielsen, medstifter og tidligere bestyrelsesmedlem, Vrigsted Efterskole, flygtningeven
Annemette Nielsen, Nibe
Astrid Pørtner Nielsen, Holeby
Benedikte Ulnits Nielsen, diakon ved Gellerup kirke, Brabrand
Benny Bangsbostrand Nielsen, Valby
Bent Nielsen, organist ved Asnæs Kirke, Fårevejle
Bo Nielsen, gravermedhjælper ved Vebbestrup kirke
Christina Kudsk Nielsen, menighedsrådsmedlem i Hedensted sogn
Dagmar Nielsen, formand i Kolding Aglow
Else-Marie Nielsen, menighedsrådsmedlem, Roskilde
Esther Nielsen, pastor emerita og kontaktperson for syrisk familie, Lynge
Flemming Chr. Nielsen, forfatter og oversætter, Virum
Flemming Lassen Nielsen, formand for Roskilde Søndre Sogns gospelkor
Gerda Kjær Nielsen, tidligere menighedsrådsmedlem, flygtningeven, Vrigsted
Gunvor Langdal Nielsen, kirkesanger og præstesekretær, St. Brøndum
Hanne Skyum Nielsen, Aalborg
Helene Holm Nielsen, kirkesanger og præstekone i Byens Valgmenighed, København
Jette Berenth Nielsen, kirkesangervikar, V. Skerninge
Johan Nielsen, Gentofte
John Nielsen, generalsekretær i Det Danske Missionsforbund
Kirsten Nielsen, menighedsrådsmedlem
Knud Erik Nielsen, sognepræst ved Sct. Catharinæ Kirke, Hjørring
Lena Bust Nielsen, udøvende musiker i folkekirken, København
Lisbeth Kruse Nielsen, København V
Marianne Nielsen, vikar for stiftspræsten for diakoni i Viborg Stift
Mette Høgsholt Nielsen, Næstved
Niels Chr. Nielsen, prædikant i Pandrup-Birkelse Baptistkirke
Niels Hifling Nielsen, Himmelev
Otto Mønsted Nielsen, formand for menighedsrådet i Dyssegård sogn, Dyssegård
Susanne Nielsen, Nørre Aaby
Torsten Borbye Nielsen, missionspræst i Areopagos og hjælpepræst i Byens Valgmenighed, København
Anne-Sofie Nissen, præst i Regen/Kristuskirken, København
Hanne Lise Buch Nissen, Læsø
Henrik Nissen, præst i Regen/Kristuskirken, København
Jeppe Carsce Nissen, sognepræst i Simeon-Skt. Johannessogn ved plejecenter Sjølund og De gamles by
Agneta Noregren, provstisekretær
Birte Nyholm, Nørrebro, København
Svend Nørby, menighedsrådsmedlem, Vejle
Daniel Nørgaard, katolsk præst, pt. Genova, Italien
Len Nørgaard, pens. lærer, har undervist voksne flygtninge med PTSD og psykiske lidelser i 25 år
Helene Nørgård, frivillig i tværkulturelt arbejde, Haderslev
Ruth Odgaard, Sct. Mortens Kirke, Randers
Anne-Sophie Olander, domprovst i Roskilde domprovsti
Bente Olesen, Børkop
Elizabeth Padillo Olesen
Laila Olesen, London
Steen Holm Olesen, København
Anne-Louise Haack Olsen, Snedsted
Bent Olsen, missionskonsulent i Luthersk Mission, Hillerød
Bent Skovgaard Olsen, uddannelsesvejleder, Skørping
Flemming Olsen, pens. underviser, Skørping
Hans Olsen, arkitekt, Hillerød Slotssogn
Jørn Henrik Olsen, forfatter, cand.theol. og ph.d., Gilleleje
Karen Margrethe Hatt Olsen, Karise
Lisa Bjærre Olsen, kirke- og kulturmedarbjder, Hørup kirke, Kjellerup
Lise Olsen, Simon Peters Kirke, København S
Majbrit Fønsskov Olsen, Herfølge
Marianne Olsen, lektor emerita, redaktør for SOS Racismes tidsskrift
Sofie Skovgaard Olsen, Skørping
Sven Verner Olsen, organist, Frederiksberg
Birgitte Ottosen, pens. fri- og efterskolelærer, frivillig i Kirkens Korshær, Ringsted
Rasmus Bach Ottosen, menighedsrådsformand, Gellerup
Hanne Bente Ougaard, menighedsrådsmedlem i Stengård Kirke, Søborg
Maj-Britt Jösson Ougaard, Hedehusene
Søren Mejer Overby, cand. theol. og frimenighedspræst i Herning Bykirke
Niels Brostrøm Overgaard, sognepræst i Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup
Mette Oxbøll, menighedsrådsmedlem i Grædstrup-Sønder Vissing sogne
Ulla Pape, frivillig i Dansk Flygtningehjælp, Viborg
Finn Parbst, aktiv i Bedsteforældre for Asyl og Danske børn (og deres mødre) hjem fra Syrien nu!, Birkerød
Anne Pedersen, Aarhus
Anne Kirstine Brøndlund Pedersen, Aarhus V
Annemarie Mørck Pedersen, katolsk søster i ordenen Jesu små søstre, København
Benthe Pedersen, menighedsrådsmedlem, Vadum
Else Kirstine Pedersen, København S
Eva Kølbæk Pedersen, frivillig i Møllevangskirken, Aarhus V
Hans Bo Pedersen, medarbejder i Dansk Flygtningehjælp, Horsens
Kirsten Marion Hagelskjær Pedersen, Holstebro
Jens Maibom Pedersen, forstander for Diakonhøjskolen i Aarhus
Johannes Pedersen, Roskilde
Linda Rohr Pedersen, kirkesanger og frivillig i Gellerup kirke, Aarhus
Maibrit Pedersen, sognepræst i Sct. Nicolai kirke, Vejle
Marianne Pedersen, sognepræst i Jakobskirken, Roskilde
Mathias Pedersen, frivillig i KFUM og KFUK, Amager
Mie Rose Clemens Schwartz Pedersen, København SV
Minna Pedersen, cand. mag og billedkunstner
Susanne Pedersen, København
Berit Buhkall Petersen, Gråsten
Erich Zinckernagel Petersen, Rødovre
Flemming Petersen, tidl. medlem af Avedøre menighedsråd og Helsingør Stiftsråd, Hvidovre
Karin Padkær Petersen, spejderleder gennem mange år, Sønderborg
Kristian Helmer Petersen, cand. scient. Og underviser ved HF & VUC Nord, Aabybro
Lone Petersen, projektmedarbejder, Vejle
Peter Petersen, Aalborg
Maria Pfrogner, Søhøjlandets Frimenighed, Viborg
Susan Gerda Piil, frivillig, cand. mag, Tversted, Bindslev
Emma Pilegaard, studerende og studiemedhjælper i Brorsons Kirke, København
Bente H. Plum, Hejs
Kristine Kaaber Pors, antropolog, konsulent og faglig koordinator i Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde
Helle Poulsen, Støvring
Rikke Quorning Poulsen, kirkesanger, Brøndbjerg
Susanne Preisel, København N
Karin Kallesøe Præsius, menighedsrådsmedlem i Blære
Vinnie Paasche, medlem af Katolsk menighed i Helsingør
Kristina Holm Quist, Holbæk
Pawel Rakowski, pater ved Katolsk Kirke Vor Frue i Aarhus
Birgit Ralund, Mørke
Angela Rammé, katolsk nonne, Kokkedal
Susanne Bach Ramsdal, sognepræst i Aaby sogn, Aarhus
Børge Christian Rasmussen, pastor emeritus, Græsted
Cecilie Liv Rasmussen, Borum
Ebba Neimann Rasmussen, vikarpræst i Roskilde Stift, Ishøj
Erik Villy Rasmussen, provstisekretær i Brønderslev provsti og formand for menighedsrådet i Nørre Tranders sogn, Aalborg
Julie Broch Rasmussen, Aalborg SV
Jytte Rasmussen, Fuglebjerg
Lise Christina Rasmussen, sognepræst i Mariakirken, Vesterbro, København
Lise Eithz Rasmussen, Flensborg
Marianne Bang Rasmussen, katolik, Frederikssund
Michael Rønne Rasmussen, sognepræst i Ishøj
Nathja Røsvik Rasmussen, kirke- og kulturmedarbejder og kirkesanger, Randers
Pia Rasmussen, Haslev
Lis Høhne Ratcliffe, psykoterapeut, tidl. behandler af torturofre på RCT/Dignity, København
Inger Marie Raunkiær-Jensen, sogne- og arresthuspræst i Højen/ Vejle.
Margrete L.H. Rechendorff, aktiv i Frivilliggruppen Farsøegnens Flygtningevenner, Dansk Flygtningehjælp, Ertebølle, Farsø
Henrik Engelbrekt Refshauge, generalsekretær for Mission Afrika
Charlotte Reinhardt-Nielsen, tidl. kirkesanger i Kongsted, Faxe
Jette Fink Repstock, København S
Bente Rich, læge, medlem af Svenska Gustafskyrkan i København
Inger Rigtrup, pens. overlærer med kristendom som linjefag
Annette Rilstoft, menighedsrådsmedlem i Nygårdskirken, Brøndby
Naima Ring, kordegn, Vanløse
Charlotte Ringsing-Pedersen, sognepræst i Ulkebøl sogn
Karen Vinther Ringsmose, sognepræst i Rorup og Glim og flygtninge/migrantpræst i Lejre Provsti
Aya Nøhr Salomon Rodriguez, København
Mette Roerup, underviser, Ballerup
Lars Romby, næstformand og kontaktperson i Beder menighedsråd, Beder
Kate Royster, forfatter, tidl. underviser i dansk som fremmedsprog, Hillerød
Ingrid Sofie Rosengren, sognepræst i Holsted pastorat, Sorø
Bente K. Rosenkrants, sognepræst i Sct. Nicolai sogn, Vejle
Jens Rossel, København V
Tina Hansen Rossen, Vejle
Majbritt Kjærsgaard Roulund, sognepræst i Them og Virklund
Marike Runz, sognepræst i Farup og Sct. Catharinæ-Kalvslund-Obbekær pastorat, Ribe
Esther Rützou, kirkesanger, Faaborg
Bette Lundh Rønnov, sygeplejerske, Holte
Sten Schæbel Rønnov, Holte
Johnny Taltavull Rønved, menighedsrådsmedlem ved den katolske kirke i Aarhus
Inger Lumholt Raabye, Fjerritslev
Louise Raahede, sognepræst i Haslund og Ølst
Kristin Falck Saghaug, sognepræst ved Margrethekirken, Aalborg
William Salicath, sognepræst ved Eliaskirken, Vesterbro sogn, København
Tine Sallyman, Melby
Carsten Rønne Samuelsen, præst i Rønne Vineyard, Bornholm
Helle Rønne Samuelsen, præst i Rønne Vineyard, Bornholm
Anemone Samy, initiativtager til International Cafe, Katolsk Vor Frue Kirke, Aarhus
Ulla Margrethe Sandbæk, pastor emerita
Karin Lis Sanden, Dronninglund
Metha Kirsten Sandholt, pastor emerita, København
Jannie Kulmsee Sandvik, Kgs. Lyngby
Lilli Saunders, kirkesanger, adventist, Stouby
Tine Kruse Scharling, Sydhavn sogn, København SV
Vibeke Scheibye, medlem af bestyrelsen for Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, Odense
Marie-Louise Hoya Schiøler, Holte
Birte Schlander, Højby
Kirsten Schmidt, sognepræst, Orø
Mette Schmidt-Nielsen, Odense
Åsa Barkefors Schou, frivillig musikmedarbejder i katolsk menighed, Farum
Sara Schouby, sognepræst i Aars
Dorte Lisbeth van Vlerken Schrøder, Jægerspris
Eva-Maria Schwarz, sognepræst i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, Hellerup
Merete Schwensen, Frederiksberg
Helle Gram Schønherr, tidl. uddannelseschef på Randers HF og VUC, studerende på Teologi for Lægfolk
Ingeborg Bruun Sebbelin, sognepræst i Skørping-Fræer
Pia Sigmund, frivillig i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, Odense
Lone Sigsgaard, Aarhus Domkirkesogn
Birgitte Gadager Simonsen, kirke- og kulturmedarbejder, Sankt Nicolai Kirke, Kolding
Tove H. Simonsen, kirkekoordinator, Isenvad og Fonnesbæk kirker
Christen Staghøj Sinding, studenterpræst i Aalborg
Jens Staghøj Sinding, sognepræst i Øster Brønderslev og Hallund sogne
Kirsten Staghøj Sinding, sognepræst og pastoral-teologisk stiftskonsulent, Aalborg Stift
Marit Sjølie, sundhedsplejerske, København
Dorrit Svensson Sjølund, Skibsted
Lene Sjørup, pastor emerita og ph.d., Tranekær
Hanne Skagen, Hjørring Baptistkirke
Charlotte Skjoldborg, cand. theol, Brøndby
Thomas Skjølstrup, event- og bookingmanager i uKirke, Vesterbro sogn, København
Anders Skot-Hansen, Skjern
Birgitte Rasch Skou, aktiv i lokal flygtningegruppe, Skørping
Birgitte Skovgaard, suppleant til menighedsrådet ved Sankt Hans Kirke, Odense
Esben Skovgaard, lærer, Odense
Knud Lennart Skov-Hansen, pens. medarbejder, i Folkekirkens Nødhjælp
Merete Skov-Hansen, tidl. menighedsrådsmedlem i Soderup-Eskilstrup pastorat
Katrine Bach Skovmand, kirkekulturmedarbejder, Hjørring
Julie Sløk, sømandspræst, Den Danske sømandskirke i New York, DSUK
Lisbeth Frøkjær Smed, sognepræst i Sct. Johannes kirke, Vejle
Lotte Smith-Petersen, organist og kantor, Sønder Omme
Inger Sode-Larsen, aktiv i Luthersk Mission i Vejby/Tisvilde, Græsted
Per Sode-Larsen, aktiv i Luthersk Mission i Vejby/Tisvilde, Græsted
Annette Sommer, Haderslev
Annette Sommer, Værløse
Mette Sommer, underviser og coach, Kerteminde
Renee Sommer, Grenå
Lisbeth Spanggaard, menighedsrådsmedlem i Hørup sogn, Kjellerup
Birthe Spiertz, Gedved
Tea Stræde Spile, Odense
Hanne B. Stegemüller, Hvidovre
Anette Stender, Hillerød
Kirsten Stevens, Hjortshøj
Birgitte Bjørn Stimpel, hospitalspræst, Bispebjerg-Frederiksberg
Birgit Steffensen, menighedsrådsmedlem, Hedensted
Jørgen Stilling, graver, Sunds
Lisbeth Storgaard, Brønderslev
Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift
Flemming Staal, Ikast
Solveig Ståhl-Nielsen, sognepræst i Øde Førslev, Teestrup og Bråby sogne, Haslev
Ditte Svane, højskolelærer, Askov
Ole Jakob Skovly Svendsen, Jerslev J
Rebecca Forsberg Svendsen, organist, Nexø
Erik Henning Swiatek, medlem af menighedsrådet for Borup, Dalby og Kimmerslev
Peder-Henning Rugager Søderstjerna, sognepræst i Tarm
Lisbeth Søe, pastor emerita, Blågårds sogn, København
Karen Mette Marie Søndergaard, Esbjerg
Karen Juul Sønderskov, kordegn, Kgs. Lyngby
Dorte R. Sørensen, provst, Odder
Hanne Nisgaard Sørensen, Allerød
Karen Schwartz Sørensen, landechef i humanitær organisation, Fårvang
Elin Bork Sørensen, medlem af kirkekoret, Tarm
Kristian Bork Sørensen, pastor emeritus
Leif Sørensen, tidl. menighedsrådsmedlem og soldaterhjemsleder, Skjern
Morten Stensig Sørensen, luthersk præst og kristendomskonsulent hos KFUM og KFUK i Danmark, Hjortshøj
Poul Steen Sørensen, læge, Odder
Sanne Birkely Sørensen, sognepræst i Skørping-Fræer
Stella Sørensen, Greve
Sverre Sørensen, frivillig medarbejder, Fredens og Nazareth sogn, København
Søren Skovgaard Sørensen, generalsekretær i Luthersk Mission
Eva Terry, Løkken
Henning Teglbjærg, kirke- og kulturmedarbejder, Holbæk
Oluf Therkildsen, Randers
Esper Thidemann, pastor emeritus, Aarhus V
Åse Thielsen, Kolding
Hanne Thinggaard, frivillig i tværkulturelt arbejde, Christiansfeld
Janne Ørgaard Thisted, Viborg
Peter Ørgaard Thisted, Viborg
Dorthe Høstrup Thomassen, medlem af menighedsrådet ved Diernæs Kirke
Anne Thompson, præst i Metodistkirken i Vejle
Duncan Thompson, præst i Metodistkirken og efterskolelærer

Henning Thomsen, menighedsrådsmedlem i Hasseris sogn, Aalborg, formand for Mellemkirkeligt Stiftsudvalg, Aalborg Stift
Henning Garne Thomsen, Toftlund
Jørgen Bækgaard Thomsen, pastor emeritus, Beder
Søren Schønherr Thomsen, Silkeborg Oasekirke, Silkeborg
Poul Thorvaldsen, Græsted
Maria Thür, katolsk søster i ordenen Jesu små søstre, København
Birgit Thvilum, frivillig i Gellerup kirke, Brabrand
Doris Tiedemann, pastor emerita, Vejle
Niels Tiedemann, København K
Rose Marie Tillisch, sognepræst, ph.d., vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Rungsted
Lene Berg Toftdahl, kirketjener, Ikast kirke
Søren Torrild, Skanderborg
Steen Torstensen, kontaktperson i menighedsrådet i Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø
Peter Ulrich Toubøl, tidl. menighedsrådsformand i Mariager sogn
Frede Tramm, pastor emeritus, Faxe
Gertrud Tramm, tidl. lærer, Faxe
Victoria Trolle-Millbrath, pens. kordegn og kirkesanger, Højbjerg
Mette Tved, sognepræst i Sønder Tranders sogn, Aalborg
Birgitte Dyrby Tvermosegaard, pens. lærer, Vedbæk
Benedicte Tønsberg, pastor emerita, Vrads

Birgitte Vagn-Hansen, medlem af den katolske menighed i Aarhus

Annegrete Vang, København Ø
Carsten Vang, lektor i Gammel Testamente ved Menighedsfakultetet, Risskov
Merry Elisabeth Svingel Vang, pens. Socialrådgiver, frivillig ved Christianskirken, Aarhus
Anne Marie Vestergaard, Løgstør
Ellen Christine Vestergaard, kirkeværge ved Durup kirke, Nørager
Inge Haandsbæk Vestergaard, sognepræst i Skallerup-Vennebjerg-Mårup sogne
Karin A. Vestergaard, pastor emerita, formand for stiftsudvalget for Kirken i Verden, Viborg Stift
Lars Vestergaard, lektor, Hasle
Leif Vestergaard, pastor emeritus, Aarhus
Line Vesterlund, sognepræst, Nørresundby
Nina Bjarup Vetter, konst. Sognepræst, Gjerrild-Hemmed
Marie Vibe, Brovst
Agnete Vibholt, formand for Rorup menighedsråd, Sjælland
Anne Mette Videbæk, Terndrup
Birthe Gjelstrup Villadsen, frivillig værestedsmedarbejder, medlem af KFUM og KFUK, Thyholm
Henrik Riis Villesen, medlem af menighedsrådet i Lyngs sogn, Thyholm
Maja Nørgaard Vindelev, Hillerød
Rikke Visby, sognepræst og spejderleder, Kgs. Tisted-Binderup-Durup
Birgit Vognstoft, lærer i dansk som fremmedsprog, Holstebro
Marie-Louise Lieberoth Wadum, sognepræst i Skejby
Hartvig Wagner, pastor emeritus, Herning
Helle Wagner, Nykøbing Sjælland
Bent Walbom, Mariager
Anne Walsøe, præst i Aarhus Vineyard
Simon Walsøe, ledende præst, Aarhus Vineyard
Martin Napoleon Walsøe, præst i Aarhus Vineyard
Karen-Marie Wedel-Lander, kordegn og diakon, Husum sogn
Morten Weile, tidl. kirkesangervikar, København K
Trille Brink Westergaard, provst i Langeland Ærø Provsti, Rudkøbing
Malin Kristina Westerlund, freelance journalist, Hundested
Preben Westh, frikirkepræst, Pinsekirken, Korsør
Simon Westhausen, Lystrup
Gyrithe Preskou Wichmann, Svendborg
Kim Wichmann, optometrist, Svendborg
Miriam Widmann, organist ved Christianskirken, Lyngby
Thomas Willer, præst i Aalborg Vineyard
Dorte Wittrup Winther, sognepræst i Brændekilde og Bellinge sogne, Odense SV
Bente Thuesen Winterø, Frederiksberg
Minna Winsløw, sognepræst i Langå-Øksendrup-Svindinge sogne og arresthuspræst i Nyborg Statsfængsel
Dorit Wium-Andersen, kst. Sognepræst i Terndrup-Lyngby, Knebel
Mikkel Wold, sognepræst ved Marmorkirken, København
Liselotte T.M. Wolff-Sneedorff, kontaktperson i menighedsrådet i Øde Førslev sogn, Haslev
Hanne Wolfsberg, formand for menighedsrådet ved Horne Rundkirke, Fåborg, medlem af stiftsrådet for Fyns Stift og af Det mellemkirkelige Rå,
Lene Kjærsgaard Yde, KFUM-spejderleder, Ejstrupholm
Zanne Yeddes, sygeplejerske, Skødstrup
Lydia Zachariassen, organist, Odense
Nikolaj Zethner, kirkesanger, Randers
Sarah Krøger Ziethen, sogne- og natkirkepræst, Roskilde Domkirke
Tais Krøger Ziethen, Svogerslev
Agnethe Zimino, pastor emerita, Kastrup
Elisabeth Øllgaard, pastor emerita, Næsby, Odense N
Elly Ørberg, Dronninglund
Brian P. Ørnbøl, kommunikationsrådgiver, Folkekirken i Aarhus
Jan Ørskov, Holstebro
Pernille Aagaard, frivillig i den katolske menighed i Aarhus
Sine Åkerman, menighedsrådsformand i Odense Metodistkirke
Inge Marie Bunken Aalstrup, organist ved Juelsminde Adventistkirke
Merete Aasborg, psykolog, Roskilde