Prøv avisen

Dokumentation: Læs biskoppens brev om konflikten i Aalholm Kirke

Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift, har besluttet midlertidigt at flytte de to præster fra Aalholm Kirke uden at sætte en vikar ind i stedet. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix

Menighedsrådet i Aalholm Kirke har ifølge Københavns biskop chikaneret præsterne så meget, at det ikke længere er forsvarligt at lade dem holde gudstjenester i kirken. Her er det brev, som Peter Skov-Jakobsen har sendt til Aalholm Kirke om beslutningen

Vedrørende præstelig betjening af Aalholm kirke

Jeg har med øjeblikkelig virkning truffet beslutning om, at sognepræst Lise Mortensen og sognepræst Maria Hjort i den kommende tid skal gøre tjeneste ved andre kirker, end Aalholm kirke.

Det betyder, at præsterne ikke skal deltage i menighedsrådsmøder, ikke skal afholde højmesser i Aalholm kirke og ikke gennemføres kirkelige handlinger i Aalholm kirke.

Jeg agter ikke at indsætte vikar til dækning af vakancen.

Præsterne skal gennemføre kirkelige handlinger for borgere i Aalholm sogn ved andre kirker end Aalholm, og konfirmanderne vil fortsat blive undervist af præsterne, men under andre rammer end hidtil. Menigheden vil indtil videre blive henvist til at søge gudstjenester ved andre kirker i nærheden.

Min beslutning er begrundet i præsternes arbejdsmiljø. Som biskop har jeg både ret og pligt til at gribe ind, inden præsterne bliver syge på grund af et ualmindeligt dårligt arbejdsmiljø.

Det er min klare opfattelse, at menighedsrådet alene er ansvarlig for præsternes dårlige arbejdsmiljø. Jeg har i den forbindelse blandt andet lagt vægt på følgende:

1) Ved møde i bispegården den 6. juli 2020 udtrykte jeg en forundring over den påtænkte optrykning af kirkeblad nr. 3/20 for sognet, idet menighedsrådet påtænkte at optrykke en korrespondance mellem rådet og præsterne, der angiveligt dokumenterer en kontrovers mellem råd og præster, fremfor i bladet at oplyse om det kirkelige arbejde. På trods af min tydeligt udtrykte forundring, valgte menighedsrådet at trykke bladet uden at ændre dette indhold eller dette udtryk. Dette er chikanøs adfærd.

2) Ved møde i bispegården den 6. juli 2020 nævnte jeg indledende, at der var samarbejdsvanskeligheder mellem menighedsrådet og præsterne, og opfordrede menighedsrådet til at få løst op for disse problemer ved fx at kontakte Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, FAR. Præsterne har oplyst, at menighedsrådet har kontaktet FAR, men at FAR ikke er blevet informeret om, at samarbejdsvanskelighederne først og fremmest er mellem rådet og præsterne. Men at det af interviews fremgår, at menighedsrådet har oplyst, at samarbejdsvanskelighederne alene består mellem præster og rådets ansatte. Dette er chikanøst.

3) Ved møde i bispegården den 6. juli 2020 oplyste medlemmer af menighedsrådet, at det alene er præsterne, der er skyld i dårlig kommunikation, og at rådsmedlemmerne ikke var indstillet på at indgå i et udredningsarbejde om dårligt arbejdsmiljø for præsterne. Formanden havde på mødet dog afslutningsvist foreslået, at rådet og præsterne kunne mødes med FARs mellemkomst for at få en fornuftig afslutning på det nuværende menighedsråds arbejde. Jf pkt 2) er det ikke sket. Dette er chikanøst.

4) Flere personer fra menighedsrådet falder præsterne i ryggen og skriver direkte til mig med udokumenterede påstande og opfordringer til at afskedige den ene præst og pålægge den anden tjenstlige sanktioner. Dette er chikanøs adfærd.

5) Disse ubegrundede angreb nævnt under pkt. 4) støttes af et flertal af menighedsrådet. Dette er chikanøs adfærd.

6) En anden person fra menighedsrådet skriver direkte til mig og oplyser, at hun finder at en af sognepræsterne ikke opfører sig ordentligt, at sognepræsten kun har foragt tilovers for frivilligt arbejde i kirken, og at hun derfor ikke har krav på at blive respekteret. Disse påstande er fuldkommen udokumenterede. Dette er chikanøs adfærd.

7) Den samme person fra menighedsrådet forstyrrer konfirmandundervisningen og sætter sig ind i lokalet midt under undervisningen, og nægter i begyndelsen at gå ud igen. Dette er intimiderende og chikanøs adfærd.

8) Menighedsrådet har besluttet, at præsten ikke kan holde konfirmandundervisning i kirken. Dette er chikanøs adfærd.

Jeg har alene opridset forhold fra den 6. juli i år. Det er mig helt ubegribeligt, at et ansvarligt menighedsråd kan opføre sig på denne måde, og derfor har jeg set mig nødsaget til at forlægge præsternes tjeneste til andre kirker.

Jeg skal på det kraftigste opfordre menighedsrådet til at finde en løsning på præsternes arbejdsmiljøproblem, herunder se grundigt på egen adfærd og opførsel over for præsterne. Til hjælp til dette arbejde kan jeg fx henvise til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, der kan kontaktes her: mail@kirketrivsel.dk

Når menighedsrådet over for mig kan garantere, at der er taget tilbørlig hånd om præsternes arbejdsmiljø, er jeg indstillet på at drøfte om præsterne kan genoptage deres arbejde ved Aalholm kirke.