Prøv avisen

Domkirke får skarp kritik for asyl-gudstjeneste

Der var pænt fremmøde -- også fra pressens side -- da Københavns stiftsudvalg for etniske minoriteter i går indbød til støttegudstjeneste for irakiske asyl-ansøgere. Irakiske børn og unge gik Lucia-optog og slog sig senere ned oppe ved kirkens store Jesusfigur. -- Foto: Peter Kristensen.

Københavns biskop blander religion og politik sammen, mener kritikere, efter at irakiske asylansøgere i aftes var inviteret til forbønsgudstjeneste med Lucia-optog i Københavns Domkirke

Biskop Erik Norman Svendsen vil gøre landets beslutningstagere opmærksom på, at de afviste, irakiske asylansøgere, som opholder sig i Danmark, har det hårdt. Derfor prædikede han i aftes for irakiske børn og voksne ved en gudstjeneste med forbøn og Lucia-optog i Domkirken i København.

– Der er god grund til at holde gudstjenesten netop nu. Irakerne befinder sig i en særlig vanskelig situation, hvor de af indlysende grunde ikke tør vende hjem til Irak og samtidig er henvist til en uvis venten på asylcentre. Derfor er det vigtigt, at vi ikke glemmer dem i denne tid, der er mørk i mere end én forstand. Det vil vi gerne gøre vore politikere og asylmyndigheder opmærksom på og bede dem tage med ind i deres overvejelser, siger han.

Og den markering vækker skarp kritik.

Claus Thomas Nielsen, som er sognepræst i Stauning i Vestjylland og en del af Islamkritisk Netværk i Folkekirken, mener simpelthen ikke, at gudstjenesten hører hjemme i kirken.

– Der er tale om en politisk manifestation og dét i et demokratisk land med et pletfrit retssamfund. Man vil demonstrere imod udlændingepolitikken og tage kristendommen til indtægt for det, siger han og fortsætter:

– Det er både helt utilstedeligt og frygteligt, fordi man får bildt en masse folk ind, at man skal være venstreorienteret og imod regeringens flygtningepolitik for at være en god kristen.

Biskoppens gudstjeneste er ikke i sig selv problematisk. Det er derimod hans prædiken, mener Dansk Folkepartis kirkeordfører, Jesper Langballe.

– Biskoppen nævner, at de afviste asylansøgere ikke kan blive optaget i det danske samfund og heller ikke kan vende hjem, men det er noget sludder. Sagen er den, at de ikke vil vende hjem. Og når prædikenen gerne skulle sige sandheden, er det betænkeligt med en biskop, som optræder som en ren løgnhals, siger Jesper Langballe og tilføjer:

– Det er udtryk for, at han er ude i et politisk propaganderende ærinde. Han løber en politisk sags ærinde, som kaster et utroværdigt skær over hele gudstjenesten.

Ifølge biskop Erik Norman Svendsen havde gudstjenesten i aftes intet med politik at gøre. Tværtimod var der tale om medleven i andres trængsler.

Det er sognepræst Bodil Hindsholm Hansen enig i. Hun er blandt initiativtagerne til Præsteinitiativet, som er en gruppe af præster, der med en fælles juleprædiken sidste år kritiserede regeringens udlændingepolitik.

– Man tager fundamentalt fejl, når man tror, det er en sammenblanding af religion og politik. Det handler tværtimod om at sammenholde forkyndelsen af evangeliet med den verden, vi lever i, siger hun.

I kølvandet på Præsteinitiativet kaldte Venstres integrationsordfører, Irene Simonsen, sammenblandingen af religion og politik for embedsmisbrug. I dag er hendes holdning den samme, men Irene Simonsen mener ikke, at hun kan forhindre, at domkirken udsender et politisk budskab.

– Jeg synes, det er dumt at sammenblande politik og religion, men præsterne har både ytrings- og forkyndelsesfrihed, siger hun.

johansen@kristeligt-dagblad.dk

Læs desuden artiklen: Støtte til afviste asylansøgere fyldte domkirken