Prøv avisen

DR-kirke prædiker mod flygtningepolitik

Sognepræst Orla Villekjær anfægter regeringens flygtningepolitik fra talerstolen i DR Kirken i morgen og får støtte fra sin biskop

Knap har debatten om Hillerød-præsternes kritik af regeringens asylpolitik lagt sig, før en ny debat tager form om en præst, der kritiserer regeringen for at svigte Danmarks ansvar over for hjemsendte og herboende flygtninge. I DR Kirkens tv-gudstjeneste i morgen kalder den vestjyske præst Orla Villekjær nemlig regeringens flygtningepolitik for umenneskelig, og den melding møder modstand både hos regering og oppostion på Christiansborg.

Men Villekjær lader sig ikke kyse.

– Ligesom Jesus i sin tid gik mod datidens magthavere, når de tog brødet fra enken og den faderløse, skal vi i dag råbe vagt i gevær over for regeringens måde at forvalte loven på. At sende psykisk syge tilbage til Kosovo og placere folk under urimelige kår i Danmark er systemtænkning og et overgreb mod mennesker, mener Orla Villekjær, der i sin prædiken vil advare mod en dæmonisering af folkelivet i Danmark.

– Politikerne bærer ansvaret for dæmoniseringen. Men også vi, som passive tilskuere, cementerer den, siger han.

Præster fra Mariager og Hillerød har tidligere under stor bevågenhed kritiseret regeringens flygtninge- og asylpolitik. Den kritik har gjort indtryk på integrations- og udlændingeordfører Henriette Kjær (K).

– Vi kan altid gøre det bedre. Vi skal blandt andet sikre, at børnene lever under ordentlige vilkår, men jeg mener ikke, vi er uretfærdige, siger hun.

Integrationsordfører Lotte Bundsgaard (S) mener, at asylansøgere i større omfang skal have mulighed for uddannelse og job, så de har noget at bidrage med. Men hun advarer kirken mod at blande sig for meget i debatten.

– Som enkeltperson har den enkelte præst ytringsfrihed, men man skal passe på med at blande religion og politik sammen og på denne måde moralisere på andre folks vegne, siger hun.

Orla Villekjær mener, at kirkerne i højere grad skal markere sig politisk.

– Vi må som kirke og som kristne gøre oprør. Hvis ikke kirken tager sit ansvar alvorligt, bliver ordet om Jesus utroværdigt, og så kan kirkerne lige så godt lukke, mener han.

Modsat biskop Lise-Lotte Rebel fra Helsingør Stift, der på forhånd satte regler for, hvordan Hillerød-præsterne måtte demonstrere, får Orla Villekjær umiddelbar opbakning fra sin biskop og chef i Viborg Stift, Karsten Nissen.

– Enhver præst kan og bør af og til kommentere på konkrete forhold, siger biskoppen, der dog ikke vil kommentere yderligere før han i morgen selv har set tv-prædikenen.

Frands Mortensen, medieforsker ved Institut for Informations- og Medievidenskab på Aarhus Universitet, ser ingen problemer i DR's rolle i denne sag.

– I gamle dage havde man hos DR forhåndscensur på programmerne, men som Statsradiofoniens første formand, kammerherre Lerche, i 1927 udtalte, så kan vi jo ikke censurere helligånden, genfortæller han.

thuesen@kristeligt-dagblad.dk