DR Kirken fejrer advent på værtshus

I december holder sognepræst Flemming Kloster Poulsen fire DR-gudstjenester på værtshuset, sygehuset, rådhuset og i kulturhuset

Adventsgudstjenesterne optages fire forskellige steder i Randers. Her i værtshuset ”Storkereden”, hvor Flemming Kloster Poulsen fra sin ølkasse fortæller bibelhistorie med udgangspunkt i søndagens tekst. I denne gudstjeneste medvirker også Ivan Damgaard og Pia Nygaard med spillemandsmusik. –
Adventsgudstjenesterne optages fire forskellige steder i Randers. Her i værtshuset ”Storkereden”, hvor Flemming Kloster Poulsen fra sin ølkasse fortæller bibelhistorie med udgangspunkt i søndagens tekst. I denne gudstjeneste medvirker også Ivan Damgaard og Pia Nygaard med spillemandsmusik. –. Foto: Niels Aage Skovbo/Fokus.

Lige siden Jesus fortalte sine lignelser, har fortællinger været brugt i kirkens forkyndelse, og nu, 2000 år efter, benytter mange præster stadig fortællingen som værktøj i deres virke. En af dem er Flemming Kloster Poulsen, sognepræst ved Sankt Mortens Kirke i Randers. Mest synligt blev hans arbejde med fortællekunsten, da han i en orlovsperiode drog rundt i sognet og fortalte bibelhistorier fra en omvendt ølkasse i forskellige miljøer uden for kirken.

LÆS OGSÅ: Adventstankens moderne relevans

Det er dette koncept, der ligger til grund for de tv-gudstjenester, DR Kirken sender de fire søndage i advent på DR K med fortællepræsten fra Randers. Gudstjenesterne optages i nogle af de sammenhænge, hvor Flemming Kloster Poulsen før har været ude med sin omvendte ølkasse og bibelhistorier: blandt stamgæsterne på værtshuset Storkereden, blandt personale og patienter på sygehuset, blandt politikere og ansatte på rådhuset og i selskab med kulturfolk og etniske forretningsdrivende i kulturhuset UnderVærket. Den musikalske indramning strækker sig fra salmesang til spillemandsmusik, pigegarde og gospel.

Jeg tager udgangspunkt i søndagens tekst, men forholder mig frit til den, samtidig med at jeg naturligvis tager højde for det sted, hvor jeg er, og de mennesker, jeg fortæller til om jeg er sammen med stampublikummet på værtshuset, sygeplejersker og patienter eller politikere og embedsmænd. Kunsten er jo at fortælle de bibelske tekster, så de kommer til at vedrøre nutidsmenneskers liv.

Johannes Nissen, lektor i praktisk teologi på Aarhus Universitet, ser fortælleformen som et godt forsøg på at lade teksten og dens budskab komme direkte til orde og tale umiddelbart ind i menneskers nutidserfaringer.

Jesus og de første kristne brugte jo den mundtlige fortælling. Først senere kommer den skriftlige form til, og i den ligger altid en vis afstand.

Ved at inddrage nutidsmenneskers nære livserfaringer kan fortælleren slå bro over afstanden på de 2000 år til bibelteksten og gøre den nærværende, tilføjer Johannes Nissen.

Flemming Kloster Poulsen, som også underviser i fortællingens kunst på Pastoralseminariet i Aarhus, mener, at kirken er nødt til at formidle kristendom på en ny måde i dag, hvor kirken får konkurrence.

I en tid, hvor mange er optaget af tynd spiritualitet, mindfulness, og hvad der ellers er oppe i tiden af populære terapiformer, synes jeg, det er værd at gøre opmærksom på, at kristendommens grundfortælling rummer en eksistentiel indsigt og livsoplysning, som er langt dybere, og af langt større dimensioner.

Jeg mener jo, at der i den kristne fortælling ligger en utrolig stor og omfattende livsvejledning, som mange danskere desværre ofte overser, selvom den er der lige for næsen af os. Derved snyder de sig selv, og det vil jeg gerne være med til at rette lidt op på ved at komme ud på nogle af de steder, hvor mennesker færdes i deres hverdag, tilføjer Flemming Kloster Poulsen.

Jeg vil gerne have dem til at forstå, at det her med kristendommen er noget, der duer, og som de kan leve deres liv på, og i advents- og juletiden er budskabet jo, at glæden er for hele folket. Derfor må kirken også en gang imellem bevæge sig ud til folket i stedet for hele tiden at vente på, at folket kommer til kirken.