DR varsler større ændringer i trosprogrammer

Fra nytår vil DR samle radioprogrammer om tro søndag formiddag og skære ni minutter af radiogudstjenesten. Samtidig sætter DR gang i en større dialog om, hvad der skal ske med disse programmer på sigt. Men hvorfor indkalde til dialog, hvis beslutningen om at forkorte allerede er truffet, lyder kritikken

DR har inviteret en større gruppe af kirkelige aktører til dialogmøde for at finde ud af, hvordan trosprogrammer og i særdeleshed radiogudstjenesten i længden kan udvikle sig og reformeres.
DR har inviteret en større gruppe af kirkelige aktører til dialogmøde for at finde ud af, hvordan trosprogrammer og i særdeleshed radiogudstjenesten i længden kan udvikle sig og reformeres. Foto: Kåre Gade

Hele søndag formiddag skal handle om tro og religion på DR’s radiokanal P1. Til gengæld skal den ugentlige ra-diogudstjeneste være kortere. Sådan lyder nogle af de mest markante ændringer, der er på vej på DR’s radiosende-flade, når det handler om dækningen af tro, religion og eksistens.

Ændringerne træder i kraft efter nytår, hvor DR vil samle radioprogrammer, der handler om tro og religion henholdsvis før og efter den ugentlige radiotransmission af gudstjenesten søndag formiddag. Den bliver i samme ombæring forkortet med ni minutter, blandt andet for at give plads til en radioavis.

”Vi vil gerne skabe en bedre sammenhæng mellem programmerne søndag formiddag, så der bliver en naturlig overgang med programmerne både før og efter gudstjenestetransmissionen,” siger Henrik Bo Nielsen, direktør for DR Kultur, Børn og Unge og tilføjer, at det blandt andet er en øvelse, der udspringer af, at DR efter nytår råder over færre kanaler.

I samme ombæring har DR sat gang i en større proces for at finde ud af, hvordan tros-programmer og i særdeleshed radiogudstjenesten i længden kan udvikle sig og reformeres. Det har DR gjort ved at invitere en større gruppe af kirkelige aktører med både præster, biskopper og forskellige organisationer til dialogmøde om programmernes fremtid. Gruppen mødtes for første gang i denne uge. Derudover vil DR udarbejde et notat om, hvordan programmerne bliver brugt i dag.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi er i den heldige situation, at vi har landets største menighed søndag formiddag. Men vi kan også se, at det især er ældre, der har glæde af disse programmer, mens mange andre tænker, at programmerne ikke er relevante. Der har vi givet os selv den udfordring at finde ud af, hvordan vi gør programmerne relevante for flere,” siger Henrik Bo Nielsen.

DR’s dækning af tro og ikke mindst den kristne kulturarv har jævnligt været genstand for debat. Kritikken eskalerede i 2011, hvor den daglige transmission af morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København i en periode blev fjernet fra FM-radioen og derved mistede over 80 procent af sine lyttere. Siden er DR flere gange blevet kritiseret for at underprioritere trosstoffet. Især Dansk Folkeparti har presset på for, at der skal sættes klarere politiske krav til DR om, hvor meget den kristne kulturarv skal fylde på sendefladen.

De nye ændringer på sendefladen vækker da også delvis bekymring hos Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i Frikirkenet, en af de aktører, der var inviteret af DR til at drøfte trosprogrammer i denne uge.

”Det er bestemt positive takter, at DR inviterer det kirkelige bagland til at diskutere programmerne. Og jeg synes, det er en god idé, at DR vil reformere radiogudstjenesten. Men det ærgrer mig, at gudstjenesten skal skæres. Det er nogle minutter, der aldrig bliver lagt til gudstjenesten igen,” siger han og henviser til, at gudstjenestetransmissionen også for nogle år siden blev forkortet med nogle minutter.

Mikael Wandt Laursen undrer sig samtidig over, at man inviterer til en bred dialog om, hvordan programmet skal udvikle sig, men allerede på forhånd har besluttet, at det skal forkortes.

Hos KLF, Kirke & Medier er man hovedsageligt positiv over for de nye tiltag hos DR, siger generalsekretær Mikael Arendt Laursen.

”Hvis man vil bevare tros-programmerne, må man også være indstillet på nogle gange at forny. Og i den forbindelse kan jeg kun glæde mig over, at DR vælger at inddrage det kirkelige Danmark,” siger han.

Ifølge Henrik Bo Nielsen fra DR kan det ligefrem være til radiogudstjenestens fordel, at den afgiver nogle minutter til fordel for en radioavis.

”Vi ved fra andre programmer, at en radioavis inden ligefrem kan være med til at trække nye lyttere ind. Det håber vi også vil ske for radiogudstjenesten,” siger han.

Senere på året vil DR offentliggøre flere ændringer af trosprogrammerne.