Drikkevand forurenet ved Aalborg

Drikkevand forurenet ved Aalborg Drikkevandet i Gug/Nr. Tranders-området ved Aalborg er blevet udsat for en mindre kolibakterieforurening. Området forsynes fra Engkilde-kildepladsen, der ligger mellem Visse og Gistrup, oplyste rådmand Paul Wrobel fra Aalborg Kommune i går. - Det skal understreges, at analyserne viser, at der er tale om almindelige og sædvanligvis ufarlige kolibakterier - altså ikke fækal-kolibakterier, der f.eks kan stamme fra spildevand. Men i Danmark accepterer vi ud fra et kvalitetsmæssigt synspunkt ikke forekomst af almindelige kolibakterier, hedder det i en pressemeddelelse. Bakterierne blev konstateret ved en prøve, der blev taget i fredags - resultaterne forelå i går. Embedslægeinstitutionen har vurderet prøverne og vil først anbefale kogepåbud, når der kan konstateres flere end 10 kolibakterier eller forekomst af fækalbakterier.- Da forureningsniveauet ligger væsentligt under ovennævnte grænseværdier, er der derfor ikke belæg for at udstede kogepåbud eller i øvrigt nogen særlig årsag til bekymring, oplyser kommunen.